Gå til hovedinnhold

Nytt forslag til kollektivrute i Gatebruksplanen

Kristiansand kommune presenterer et alternativt forslag til kollektive ruter i Gatebruksplanen for Kvadraturen. Dette skjer på åpent møte torsdag 9. februar kl 17 i amfiet i Rådhuskvartalet.

Nytt forslag til kollektivrute i Gatebruksplanen

- Vi presenterer en alternativ rute for kollektivtransporten i åpent møte om Gatebruksplanen i Kvadraturen, forteller prosjektleder Anne. S. Lislevand, rådgiver i By- og samfunnsenheten. Foto: Ragna Marie Henden

- På bakgrunn av en ny rapport med vurderinger av alternative bussruret i Kvadraturen, har vi laget et tilleggsforslag til Gatebruksplanen, forteller prosjektleder Anne S. Lislevand, rådgiver i By- og samfunnsenheten. - Dagens busstrasè gjennom Kvadraturen har en del utfordringer med å sikre god fremkommelighet for bussene. På bakgrunn av dette er det laget en utredning med vurderinger av ulike løsninger for kollektivruter gjennom Kvadraturen. Utredningen finner du her.

- I det nye forslaget tar vi hensyn til anbefalingene i rapporten om bussruter. Vi har også lagt inn nye trasèer og forbedret kartet med blant annet markering av gåvennlige gater. Hovedendringen i det nye kartforslaget er plassering av kollektivgatene. Vi vil også presentere det første forslaget, og ønsker tilbakemelding på begge kartene, sier prosjektleder Anne S. Lislevand.

Utsatt høringsfrist til 17. mars

- Høringsfristen for Gatebruksplanen var opprinnelig 17. februar. Men på grunn av det nye forslaget til kollektivtrasè har vi forlenget fristen. Dette for å gi alle en god mulighet til å sette seg inn i det nye forslaget og komme med innspill, sier Lislevand.

– Vi synes det er viktig at folk alle som bor i Kvadraturen, forretninger, næringsliv og besøkende kan gi tilbakemeldinger på hvordan de ønsker at gatene i sentrum skal benyttes. På bakgrunn av innspill vil vi lage et samlet forslag som presenteres for politikerne. Høringsbrevet finner du her.

Åpent møte 9. februar kl 17.00

Teknisk direktør Ragnar Evensen innleder møtet, hvor prosjektleder Anne S. Lislevand og rådgiver Christen Egeland presenterer Gatebruksplanen på åpent møte 9. februar kl 17 i Amfiet i Rådhuskvartalet.

– Vi inviterer også til åpent kontor kl 15 – 17 denne dagen. Dette er et tilbud for å gi innbyggerne mulighet til å ta turen og snakke med oss saksbehandlere direkte, sier prosjektleder og rådgiver Anne S. Lislevand i By – og samfunnsenheten.

Mer informasjon og alle dokumenter om Gatebruksplanen finner du her.

Endringer i nytt temakart for gater i Kvadraturen

Ny trase for kollektiv transport er lagt inn i endret forslag til gatebruksplan for Kvadraturen

 

Det er utarbeidet to alternative temakart for gatebruken i Kvadraturen.
Alternativ 1 har dagens busstrasé (kollektivgate).
Alternativ 2 har forslag til ny busstrasé i Dronningens gate og Tollbodgata.Vedlagt

Tordenskjoldsgate og øvre del av Festningsgata er tatt ut som kollektivgate. Ny ringrute om Eg vil komme inn i byen via Tordenskjoldsgate. Omfanget av busser er vesentlig mindre enn i hovedbusstrassen (bussmetro).  Det blir derfor ikke riktig å markere disse gatene som kollketivgater. Det blir blandet trafikk i disse gatene.

Gater der det er ønskelig å gjøre det mer gåvennlig er markert med begrepet «gåvennlig».
Her kan gateutformingen være alt fra gågate til bredt fortau på den ene siden.

Regulert bro mellom Kvadraturen ved Rådhusgata og Kjøita er markert som gåvennlig. Det vil være en bro åpen for både gående og syklende, men broas funksjon vil være viktigere som promenadebro enn som sykkelbro.

Hovedsykkelveinettet er supplert med tilførselsveier i nordvest og forlenget ned mot Tangen.

Strandpromenade og Elvepromenade er lagt inn som promenadeveier.

Gatene i Posebyen er markert med «bomiljø» for å vise at det er bomiljøet som skal ha fokus i dette området.

Kontakt

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til:

Prosjektleder/rådgiver Anne S. Lislevand, anne.s.lislevand@kristiansand.kommune.no,
mobil 922 68 146
Rådgiver Christen Egeland, mobil 900 77 127
Rådgiver Christina Rasmussen, mobil 480 50 337

 

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 08.02.2017 12:33
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?