Nytt forhandlingsmøte i K5

Forhandlingsutvalgene i K5-kommunene møtes 27. og 28. januar for å arbeide videre med utkastet til intensjonsavtale om en ny kommune.

Mange tema

Forhandlingsutvalgene samles i Lillesand for å arbeide videre med utkastet til intensjonsavtale mellom de fem kommunene.

Utvalgene består av ordførerne, varaordførerne og én fra formannskapet fra hver av kommunene. I tillegg er rådmennene med på møtet.

I løpet av de to dagene skal forhandlingsutvalgene jobbe videre med innhold og formuleringer i det foreløpige utkastet til intensjonsavtale. Dette utkastet ble presentert 5. januar i år.

Foreløpig utkast

På det to dager lange møtet er disse temaene på dagsorden:

 • Status for skrivegruppas arbeid
 • Status fra de tillitsvalgte
 • Visjon
 • Fordeler og muligheter ved å lage en ny kommune
 • Økonomi
 • Prioriterte satsinger
 • Fellesnemndas mandat
 • Politisk organisering og lokaldemokrati
 • Administrativ organisering
 • Kommunenavn
 • Innbyggerhøring

Etter møtet i Lillesand fortsetter skrivegruppa arbeidet med å arbeide inn tilbakemeldinger fra møtet.

Program for møtet

Møtet holdes på Hotel Norge i Lillesand.

Mer informasjon

 

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 25.01.2016 15:20
Sist endret: 07.12.2017 17:05