Gå til hovedinnhold

Nyskaping tar form

40 omsorgsboliger for personer med demens skal bygges på Strømme senter. Det innovative prosjektet begynner å ta form etter at vinneren av arkitektkonkurransen er kåret.

Dansk vinner

Vinnerarkitektenes ideskisse for vandreområdet inne på selve anlegget. Boliger er tegnet inn til venstre, og fellesareale med takhage til høyre. Vinneren er Danske Friis & Moltke Architects, i samarbeid med Lund + Slaatto og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter med sitt forslag «Byen for livet».

Les mer om vinnerbidraget og se tegninger her

Prosjektet er ulikt alt annet i kommunen og er inspirert av omsorgssenteret  De Hogeweyk i Nederland som er bygget opp som et lite nabolag. Beboerne skal fortsette å leve sitt liv så vanlig som mulig. Daglige gjøremål og sosiale møteplasser i hjemlige omgivelser er kjernen i konseptet.

Les mer om kommunens satsing på omsorgsboliger for personer med demens

Tre deltakere

Plan- og designkonkurransen har hatt tre prekvalifiserte deltakere, som alle har levert høy kvalitet og spennende forslag. I tillegg til vinnerforslaget har juryen rangert danske Arkitema /ELN med forslaget «Der vi lever og bor» på en andreplass.

Dette innebærer at kommunen kan innlede forhandlinger med disse dersom en ikke oppnår enighet om pris og forutsetninger med vinneren.

- Nå må vi bearbeide ideskissene som foreligger. Konkurransen er veldig vellykket, og vi har mulighet til å bruke elementer fra alle forslagene, sier prosjektleder Ilse van Lingen.

De innsendte bidragene til konkurransen blir stilt ut i Rådhuskvartalet i to uker fra og med mandag 6. mars.

Planene fremover

Skisseprosjektet skal være ferdig i høst. Byggearbeidene begynner i midten av 2018, og omsorgsboligene skal stå klare til innflytting i desember 2019.

Beboerne skal bo i bokollektiver, og konseptet inneholder i tillegg et torv med blant annet butikk, kafe, og hobbyrom.

Kommunen ønsker å utvikle et konsept der både pårørende, nettverk og frivillige kan bidra til å skape en hverdag med gode opplevelser for beboerne. Hovedinngangen med kafe og butikk blir en levende plass som inviterer til møter mellom beboere og nærmiljøet.

Begrunnelse

Juryen vurderer «Byen for livet» som et klart og gjennomført arkitektonisk konsept med svært høy kvalitet. Randbebyggelsen som omkranser en friere organisk bygningsmasse i midten, skaper en flott veksling mellom gater og plasser med ulike kvaliteter. Dette skaper spennende vandringer gjennom området.

Et svært viktig konseptuelt grep er takhagen som ligger i midten av anlegget. Fra alle bokollektiv i både første og andre etasje er det mulig å komme ut i grøntarealer og sosiale møteplasser uten å gå i trapp eller heis.

Juryen oppfatter at plan- og designforslaget gjennomgående viser at det ønskede omsorgskonseptet er godt ivaretatt.

Juryen

Plan- og designkonkurransen er vurdert av en jury bestående av:

 • Erik Sandsmark, sivilarkitekt MNAL, rådgiver by- og samfunnsenheten (leder for juryen
 • Gunnar Amtedal, sivilarkitekt MNAL, Amtedal og Hansen arkitektkontor AS
 • Aase Hørsdal, landskapsarkitekt MNLA parksjef Kristiansand kommune
 • Arne Birkeland, prosjektansvarlig, Kristiansand Eiendom
 • Ilse van Lingen, prosjektleder, helse og sosialsektoren
 • Mette Moe Olsen, tjenesteleder omsorgssentre øst, helse og sosialsektoren
 • Steinar Kjelland, vedlikeholdsleder, Kristiansand Boligselskap KF

Omsorgskonseptet

Prinsipper og kjennetegn for omsorgskonseptet

 • Det er et botilbud med døgnomsorg for personer med demens. Inne og ute kan beboerne være aktive i trygge og stimulerende omgivelser.
 • Beboerne har et hjemlig tilbud basert på sine egne liv, erfaringer og behov.
 • Medarbeidere og frivillige er kompetente og engasjerte. De tør å tenke nytt, og er stolte av å jobbe her.
 • For alle i vårt nærmiljø er det et åpent og levende sted med aktiviter.
 • For kommunen er det et kraftsenter for utvikling og nytenkning

Målet er at beboerne skal oppleve:

 • Hjemlighet
 • Kontinuitet i livet
 • Trygghet
 • Trivsel, velvære og mening
 • Bevegelsesfrihet
 • Deltakelse i samfunnet

Kontakt for media

Prosjektleder
Ilse van Lingen
902 98 455

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 06.03.2017 11:00
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?