Gå til hovedinnhold

Nye Kristiansand tema på seminar

Nye Kristiansand er tema når Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 7. desember inviterer til seminar om rolleendring for kommunesentra under sammenslåing av kommuner.

Invitert 

Professor Elin Børrud ved NMBU inviterer til seminar på Kulturhuset i Oslo 7. desember om kommunesammenslåing og nye Kristiansand. Her fra avslutningsarrangement på Teateret i Kristiansand 28. september for workshopen Cool planning in new Kristiansand, hvor 60 masterstudenter fra NMBU deltok. Fv professor Elin Børrud og siv. ark. phd kandidat Anja Standal, NMBU, som begge skal holde innledning på seminaret i Oslo. Foto: Ragna Marie Henden

– Vi har invitert rådmann Camilla B. Dunsæd i nye Kristiansand og planleggere til å dele sine erfaringer og tanker om hvordan de planlegger for den nye senterstrukturen i ny kommune, forteller professor Elin Børrud ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Seminaret holdes 7. desember på Kulturhuset i Oslo. 

– Rådmannen er blant annet utfordret på å si noe om utfordringer fremover og hvilke virkemidler kommunen har for å bidra til at investeringer og satsing skjer i flere sentra i nye Kristiansand, ikke bare i Kvadraturen, sier Børrud, som synes Kristiansand har fått til mye spennende, beviselig med å bli kåret til landets mest attraktive by i 2018.

Gamle kommunesentra – nye tettsteder?

– I januar 2020 skal mange kommuner slås sammen til større enheter. Små kommuner slås sammen med større kommuner. Hvilken rolle skal gamle kommunesentre ha i en ny kommune? Hvordan planlegge for en rolleendring i tettstedstrukturen? Stedsutvikling eller konsolidering? Dette er noen av mange spørsmål som står på dagsorden det kommende året, sier Børrud.

– Vi har satt av en hel dag til temaet sammen våre studenter og representanter fra nye Kristiansand og Indre Østfold, og utredningsleder Tore Leite i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier prosjektleder og professor Elin Børrud. Hun håper mange med interesse for byplanlegging, arkitektur og kommunesammenslåing vil finne veien til et aktuelt og innholdsrikt seminar med spennende innledninger og panelsamtaler.

Studentpresentasjoner

– Studentene har så langt utforsket mulighetene for å utvikle en by med flere sentra, såkalt polysentrisk by. Det kan gjøres gjennom fortetting og utvikling av nye ideer for styrket stedsidentitet, og mulig fremtidig utvikling av dagens tre kommunesentra, forteller professor Børrud ved NMBU.

Det er satt sammen tolv tverrfaglig sammensatte studentgrupper, fra by- og regionplanleggere, landskapsarkitekter og eiendomsutviklere. De har med utgangspunkt i et avgrenset utviklingsareal undersøkt hvordan Kvadraturen i Kristiansand, Tangvall i Søgne og Nodeland i Sogndalen kan støtte opp kommunens strategi om den «polysentriske byen». En kortversjon av studentenes arbeider presenteres på seminaret 7. desember, forteller Børrud.

Nye Kristiansand case for studenter ved NMBU

60 masterstudenter ved NMBU deltok på workshopen Cool planning in new Kristiansand, 24. - 28. september. Her fra en av studentpresentasjonene under avslutningsarrangementet på Teateret i Kristiansand.

Sammenslåingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen er case for flere studiekurs ved NMBU i studieåret 2018-2019, under navnet «Kristiansand dobbel+». Studentene har så langt utforsket mulighetene for å utvikle en polysentrisk by gjennom fortetting, og har nye ideer for styrket stedsidentitet og mulig fremtidig utvikling av dagens tre kommunesentra. Som introduksjon til oppgaven deltok masterstudentene i en intens workshopsuke i Søgne, Songdalen og Kristiansand under Cool planning in new Kristiansand.

Om Cool planning

Om Kristiansand dobbel + 

Tverrfaglig masterklasse våren 2019

Program for seminaret

Seminaret er todelt, og du kan velge å delta på hele eller deler av programmet.

Hele programmet

Innledninger fra kl 8.00 – 11.00:

Stedskvaliteter i S, M, L: bygd, kommunesenter eller småby?
v/ siv ark. Phd-kandidat Anja Standal, NMBU 
Byer og tettsteder. Status for nasjonal politikk
v/ utredningsleder Tore Leite, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Med fire rådhus til overs – Indre Østfold pr. 1.1. 2020
v/ Maren Hersleth Holsen, direktør for stedsutvikling og innbyggerdialog, Indre- Østfold
Hvordan bygge ny identitet? Hvilke plan og medvirkningsprosesser må til?
Hva kan vi lære av Nordland fylkeskommunes Byromseminar.

v/ Heidi Ramsvik, rådgiver stedsutvikling Nordland fylkeskommune/ PhD stipendiat NMBU

Panelsamtale om hva som skjer når kommuner slås sammen. Hvordan planlegge for en rolleendring i tettstedstrukturen? Hvilke utfordringer må de nye kommunene ta høyde for?

Innledninger fra kl 13.00 – 16.00:

På let etter det transfaglige mellom forskning – undervisning og praksis
v/ Elin Børrud, professor i by- og regionplanlegging, leder av Senter for integrert, transfaglig undervisning i planlegging (SITRAP) ved NMBU.

Nye Kristiansand: nye suksesser?
v/ Camilla Dunsæd, rådmann i nye Kristiansand kommune

Studentblikk på nye Kristiansand – 3 studentpresentasjoner

Åpent for debatt:
Tetthet – tilhørighet – tilgjengelighet: De små steders planbehov – stedsutvikling eller konsolidering?

Lansering av SITRAP.
v/ Eva Falleth, dekan ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU

Påmelding

Invitasjon til åpent seminar i hovedrommet på Kulturhuset, Youngstorget, Oslo.

Fredag 7. desember kl 8.00 – 16.00

Møtet er åpent for alle og gratis, men krever påmelding for servering, som frokost, lunsj og kaffe.

Påmelding her på Facebook

Cool planning in new Kristiansand

Rådgiver Kjell Sverre Langenes i nye Kristiansand hilste fra programledelsen under avslutningsarrangementet for Cool planning in new Kristiansand 28. september på Teateret. Nå deltar han og rådmann Camilla B. Dunsæd på seminar på Kulturhuset i Oslo 7. desember og deler av erfaringer og planer for kommunesentra i nye Kristiansand.

Som en del av studiet «Kristiansand dobbel +» deltok 60 masterstudenter ved NMBU på workshopen «Cool planning in new Kristiansand». Et arrangement i regi av ISOCARP og med 20 internasnonale YPP, Young Professional Planners, arrangert og tilrettelagt av Kristiansand kommune.

– Workshopen fant sted 24. – 28. september, og skapte mye engasjement lokalt og mange spennende ideer, forteller prosjektleder Christina Rasmussen, rådgiver i by - og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

Posterpresentasjoner fra studentene

– Hele arrangementet i Kristiansand med workshop var veldig proft lagt opp. Det var imponerende hvor glatt allting gikk. Vi har gjennomført lignende workshops før, men ikke så omfattende og utadrettet. Både åpningen med ordførere og avslutningen med utstilling, presentasjon fra scenen på åpent møte, tror jeg gav studentene en følelse av at deres innspill er etterspurt og at de har noe å bidra med. Mange av studentene benyttet anledningen til å snakke med folk de traff og fikk verdifull innsikt i hvordan det er å bo og leve spesielt i Nodeland og Tangvall. Dette bruker de i oppgavene sine, forteller professor Børrud.

– Når vi jobber med slike konkrete case, må vi som er faglige veiledere tenke i to spor. Det ene er studentenes læringsevne og utbytte på det nivået de er i sin faglige utvikling. Det andre er å utforske muligheter i nye Kristiansand. 

Slik det ser ut i dag, to uker før endelig innlevering av materialet, mener jeg at vi har fått til mye langs begge spor. Vi gleder oss til å diskutere dette i Kulturhuset i Oslo 7. desember, inviterer prosjektleder for seminaret, Elin Børrud.

Arrangører

Seminaret arrangeres av SITRAP, Senter for integrert, transfaglig undervisning i planlegging, LANDSAM, fakultet for landskap og samfunn, og NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, i samarbeid med kommunene i nye Kristiansand og Indre-Østfold.

Fra nye Kristiansand deltar rådmann Camilla Dunsæd og rådgiver Kjell Sverre Langenes fra nye Kristiansand, Vibeke Sunde og Thor Skjevrak fra respektivt Søgne og Songdalen kommuner, og leder Knut Felberg og rådgiver Christina Rasmussen fra by- samfunnsenheten i Kristiansand kommune. I tillegg også prosjektleder Jan Willy Føreland i WSP.

Kontakt

Professor Elin Børrud, NMBU, mobil: 915 85 023
Leder Knut Felberg, by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune, mobil: 928 40 531
Rådmann for nye Kristiansand, Camilla B. Dunsæd, mobil: 975 01 864

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 27.11.2018 10:49
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?