Gå til hovedinnhold

Ny veileder for arrangører

16. januar 2019 vedtok formannskapet retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer. Retningslinjene er et styringsverktøy for kommunen, og praktisk veileder for arrangører i Kristiansand.

Praktisk veileder

Kristiansand kommune disponerer en rekke uterom og arealer som kan benyttes til arrangementer, og retningslinjene er førende for alle utendørsarrangementer som driver midlertidig organisert aktivitet. Dette inkluderer festivaler, tivoli, opptredener, konserter, forestillinger, midlertidig utplassering av kunst, demonstrasjoner, servering, profilering, vareeksponering, temporært salg m.m. Foto: Odderøya Amfi

Retningslinjer for bruk av offentlige uterom til arrangementer inneholder en oversikt over alle arrangementsområder i sentrum. Arrangører får en detaljert beskrivelse av hva disse områdene er egnet til, antall arrangementer som kan arrangeres i året og antall dager arrangementet kan vare. I tillegg gir de en beskrivelse av bestemmelser for lyd og lydforsterkning, miljøkrav, dialog med naboer og berørte parter, og når alkoholservering kan begynne.

Formålet med retningslinjene er blant annet å være et styringsverktøy for administrasjonen, og en praktisk veileder for arrangører.

Retningslinjene 

Disse finner du også på Arrangementssiden på kommunens hjemmeside.

– Retningslinjene gjør det lettere å forholde seg til hva man kan, og hva man ikke kan gjøre når en skal arrangere i offentlige uterom. Formannskapet vedtok retningslinjene 16. januar, men var tydelige på at retningslinjene var for lite ambisiøse på miljø. De vedtok derfor at retningslinjene skal revideres våren 2020 med en tydeligere miljøprofil, sier prosjektleder i kulturdirektørens stab, Helene Hostad Tønnessen.

Arbeidet med retningslinjene startet opp etter en sak i rådmannens ledergruppe i 2016 om "Bruk av offentlige rom til arrangementer".

– Bakgrunnen for disse retningslinjene er at det er mye trøkk på å arrangere i byen vår, og det er bra. Tidligere måtte vi ta alle henvendelser opp til politisk behandling for å sikre tillatelse til å avholde arrangementet. Nå som vi får en henvendelse kan vi vise til retningslinjene noe som gjør det enklere for oss, og for arrangøren. Ved å innføre nye retningslinjer faller alle tidligere bestemmelser bort, og det åpner opp for at Tresse kan brukes mer enn tidligere, sier arrangementskoordinator Tore Løvland som har vært delaktig i utarbeidelsen av retningslinjene.

Nye krav til arrangører

Retningslinjene stiller noen nye krav til arrangører. Disse er blant annet:

Miljøkrav
• Alle større arrangementer må kildesortere.
• Frityr-, matolje eller annen forurensende væske må leveres til avfallsmottak.
• Faststrøm skal brukes framfor strøm fra aggregat, så langt det lar seg gjøre.
• Bruk av heliumsballonger og konfetti er ikke tillatt.

Informasjon og dialog med naboer og berørte parter
• Legge til rette for best mulig tilgjengelighet for beboere under opprigg, nedrigg og avvikling av arrangementer.
• Sende ut nabovarsel til berørte naboer (Arrangementskontoret kan være behjelpelig med kontaktinfo til beboere rundt arrangementsområder).
• Tilby beboere alternativ parkering i nærhet av bolig dersom de ikke har tilgang til sin private parkering.
• Gi tilbud om alternativ overnatting på hotell i Kristiansandsområdet til nærmeste naboer. (Dette gjelder kun ved spesielle tilfeller, som kan leses i detalj i kap.4.5).

Berørte parter kan sende inn tilbakemelding på arrangementer som blir arrangert i byen til Arrangementskontoret på e-post: post.arrangement@kristiansand.kommune.no

Lyd og lydforsterkning
• All avspilt musikk, også innendørs skal følge anbefalingene i Helsedirektoratets veileder IS-0327, Musikkanlegg og helse.
• Det er ikke tillatt med lyd fra utendørs høyttalere etter kl. 23.00 i Kristiansand. Unntaket er uterommene Bendiksbukta og Idrettsplassen på Odderøya hvor det er tillatt med lyd fra utendørs høyttalere frem til kl. 01.00.
• Det kan søkes om dispensasjon til arrangementskontoret om utendørs musikk og høyttalerbruk etter kl. 23.00 når det foreligger særlige grunner.

Retningslinjene spesifiserer antall dispensasjoner kommunen kan gi, se kap. 4.5.

Gratis drikkevann
Ved arrangementer der det selges alkohol, skal det være tilgang på gratis drikkevann. Arrangør må tilrettelegge for en vannstasjon per 3000 publikummere. Arrangør må forsikre seg om at vannet er hygienisk forsvarlig.

Gratis miljøkurs for arrangører

Kristiansand kommune inviterer arrangører og festivaler på tvers av idrett- og kultursjangre til gratis miljøkurs torsdag 14. februar kl. 17.30 – 21.00 på Grønt senter på Odderøya. Temaet for kvelden er hvordan man kan lage et grønnere arrangement. 

Bakgrunnen for kurset er at bystyret i Kristiansand ønsker å stille tydeligere miljøkrav til arrangører i kommunen som fremkommer i retningslinjene. Kveldens kursholder er Linnnéa Svensson som er daglig leder i stiftelsen Greener Events. 

Her kan du lese mer om miljøkurset.

Påmelding til kurset er nødvendig grunnet matservering.
For påmelding, send en e-post til: helene.hostad.tonnessen@kristiansand.kommune.no

Påmeldingsfrist er torsdag 7. februar.

Politisk prosess

I forkant av politisk behandling av retningslinjene har det blitt avholdt åpen høring for innbyggere og organisasjoner og åpent høringsmøte.

Retningslinjene ble deretter behandlet politisk i helse- og sosialstyret 11.12.18, kulturstyret 12.12.18, by- og miljøutvalget 20.12.18 og formannskapet 9.1.19. Retningslinjene ble vedtatt i formannskapet 16.01.19.

Vedtaket

Tverrfaglig arbeidsgruppe

Utarbeidelsen av disse retningslinjene har blitt gjort av en tverrfaglig arbeidsgruppe i kommunen bestående av:
• Team vert og arrangement
• Helse og sosialdirektørens stab
• Miljørettet helsevern
• Parkvesenet
• Planavdelingen
• By- og samfunnsenheten
• Virksomhet oppfølgingstjenester
• Kulturdirektørens stab

Gruppen har blitt ledet av Kulturdirektørens stab.

Kontaktpersoner

Prosjektleder Helene Hostad Tønnessen, mobil: 928 34 356
Arrangementskoordinator Tore Løvland, mobil: 906 87 918

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 30.01.2019 09:26
Sist endret: 30.01.2019 09:40

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?