Gå til hovedinnhold

Ny utredning for containerterminal

Kommuneadministrasjonen har nå klar en ny utredning om muligheten for plassering av containerterminal i Kolsdalsbukta. Dette i kombinasjon med en dry port, etter bestilling fra formannskapet.

Ny utredning

Ny utredning med alternativer for containerterminal er nå lagt ut, og du kan lese dokumentet her i saken.

– Formannskapet bestilte 26. september et grundig notat om muligheten for å legge containerhavna til KMV-området kombinert med en dry-port på Dalane. Vi har nå klar en utredning om dette, som blir lagt fram for bystyret 10. april, sier saksbehandler Jan Erik Lindjord i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

Du kan lese hele notatet her

Notatet er utarbeidet av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune med bistand fra Kristiansand havn, og kommentert av konsulent Geir Berg i Flow change, som blant annet var konsulent til Moss havn.

Redegjørelse i tre deler

Redegjørelsen er delt i tre vurderer følgende:

  • Del I redegjør for grunnlaget for vedtaket i 2013 om å ikke gå videre med planen om lokalisering av containerterminal i Kolsdalsbukta.
  • Del II redegjør kort for hva en dry port kan være og løsningen i Moss havn.
  • Del III drøfter forutsetningene for om konseptet «dry port» kan gjøre Kolsdalsbukta relevant for lokalisering av en containerterminal.

I notatet er Kolsdalsbukta brukt på området som mange kaller den gamle KMV-tomta. Kolsdalsbukta er i dag det mest dekkende navnet på området som vurderes for ny containerterminal.

Dry port

Formannskapet har bedt om vurdering av konseptet «dry port». Det kan beskrives som en innlandshavn som avlaster havneområdet ved sjøen for lagring av gods og en transportterminal. Ved Moss havn er det for eksempel anlagt en dry port ved E6.

– Containerhavna i Moss kan på mange måter sammenlignes med containerhavna i Kristiansand. I Kristiansand vurderes det en dry port løsning på Dalane. Dette er vurdert i notatet, sier rådgiver Lindjord.

– Til redegjørelsen har vi innhentet erfaringer fra Moss havn og også Gøteborg havn, som vi legger til grunn for våre anbefalinger videre til politikerne, som skal ta endelige beslutningen. Vi ser at en dry port løsning gir økte utgifter til transport mellom to terminaler. En løsning med en todelt havn i Kolsdalsbukta og en dry port på Dalane vil ha langt høyere kostnader enn en konsentrert terminal i Kongsgårdbukta, sier Lindjord, som synes det er fint at politikerne vil vurdere og snu alle steiner i en sak som har stor betydning for havnebyen Kristiansand og næringslivet i regionen. 

Anbefalinger

– Administrasjonen har vurdert, innhentet erfaringer og kunnskap og gir her i notatet videre våre anbefalinger til politikerne. Vår konklusjon basert på denne redegjørelsen er at vi ikke kan se at en delt terminalløsning med en ny havneterminal i Kolsdalsbukta vil være til nytte for næringslivet som brukere av havna og dens tjenester. Konseptet vil direkte og indirekte være kostnadsdrivende for regionens import- og eksportvirksomheter. Konseptet innebærer stor usikkerhet både i etableringsfasen og driftsfasen og vil ha svært begrensede utviklingsmuligheter. En delt terminalløsning vil ha langt høyere kostnader enn en konsentrert terminal i Kongsgårdbukta, sier rådgiver Jan Erik Lindjord i sin oppsummering.

Investeringskostnadene for en containerterminal i Kolsdalsbukta vil være vesentlig større enn ved etablering i Kongsgårdbukta, selv om arealbehovet søkes minimert med en dry port løsning.

Kontakt

Rådgiver Jan Erik Lindjord, by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune, mobil 934 38 767

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 01.04.2019 11:26
Sist endret: 01.04.2019 21:39

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?