Gå til hovedinnhold

Ny ovnspanteordning innført i Kristiansand

Kristiansand innfører fra 1. april en ny ovnspanteordning for ikke-rentbrennende ildsteder produsert før 1998, i prioriterte områder på Grim, Lund og Kvadraturen.

Ovnspant fra 1. april 2018

- Vi oppfordrer alle med åpne ildsteder og ovner produsert før 1998 til å skifte ut til mer rentbrennede ovner som gir mindre svevestøv og forurensing, sier miljørådgiver Alena Bohackova. Kristiansand kommune innfører nå ovnspanteordning fra 1. april 2018. Foto: Ragna Marie Henden

- De som skifter ut ildsteder fra før 1998 i prioriterte områder kan nå få utbetalt 5000 kroner i pant for den gamle ovnen. Det er "første mann til mølla" for de som innfrir kriteriene, og med godkjente papirer for den nye ordningen, sier miljørådgiver Alena Bohachova.

Vedtak i by- og miljøutvalget 15. mars

By- og miljøutvalget vedtok 15. mars å innføre en ovnspantordning for første gang i Kristiansand kommune.  Vedfyring er en av de største kildene til svevestøv i Kristiansand. Det innføres nå en panteordning for eldre ikke-rentbrennende ildsteder som et viktig tiltak for å forbedre den lokale luftkvaliteten. Oslo og Bergen har hatt tilsvarende ordninger i flere år.

Bystyret vedtok 13. desember 2017 å bevilge 500 000 kroner hvert år i perioden 2018-2021 til en panteordning. By- og miljøutvalget har nå vedtatt organisering av ordningen på bakgrunn av administrasjonens forslag.

Ildsteder fra før 1998

Ordningen omfatter eldre ikke-rentbrennende ildsteder som åpen peis, koksovn og vedovn, produsert før 1998. I 1998 kom kravet om at alle ovner som selges i Norge skal være rentbrennende. Beregninger fra SINTEF viser at husholdninger som skifter ut gamle vedovner med nye kan redusere utslipp av svevestøv med over 80 prosent. Nye vedovner har dessuten en langt mer effektiv forbrenning.

Grim, Lund og Kvadraturen

Luftsonekart for Kristiansand kommune som viser spredning av PM10 (svevestøv) fra vedfyring. Resultater og analyse, utarbeidet av COWI i 2016.

Panteordningen gjelder i 2018 for prioriterte områder på Grim, Lund og Kvadraturen.

Kartleggingen av luftkvalitet gjennomført i 2016 viser at særlig sentrale deler av Grim, Lund og Kvadraturen er områder som påvirkes mest av svevestøv fra vedfyring. Ordningen prioriterer derfor disse områdene i 2018.
Kart over svevestøvmålinger.

Kart over området ordningen skal gjelde for.

Den nye ovnspanteordningen gjelder for området innenfor den røde streken, Grim, Lund og Kvadraturen.

Prioriterte gateadresser for ordningen

Søknadsprosessen

Gjelder ildsteder fra før 1998, i prioriterte områder, som skiftes ut etter 1.april 2018:

 1. Ildstedet må skiftes ut før det søkes om ovnspant
 2. Gammelt ildsted skal leveres til godkjent avfallsmottak.
  Dokumentasjon på dette må legges ved søknaden.
 3. Kvalifisert montør skal utføre installasjon av ny vedovn.
  Kvittering for kjøp av ny vedovn må legges ved søknaden.
 4. Det må meldes Brannvesenet at nytt ildsted er montert.
  Husk å få med kvittering på meldingen til Brannvesenet som må legges ved søknaden.
 5. Fyll ut søknadsskjema om å få tilskudd.
  Link til søknadsskjema åpnes her fra 1. april.

Detaljerte retningslinjer

«Første mann til mølla»

Det er begrensede midler til ordningen for hvert år. Her vil «første mann til mølla»-prinsippet gjelde. Utbetaling vil skje to ganger i året.

Mer informasjon

Informasjon til alle i prioritert område
Det sendes en egen informasjon til alle innbyggere i prioriterte områder.

Har du spørsmål ring Servicetorvet teknisk, tlf  38 07 50 00

Kontakt

Miljørådgiver Alena Bohackova på e-post alena.bohackova@kristiansand.kommune.no /mobil 97 56 28 42

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 24.03.2018 09:07
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?