Ny ordning for borgerlig vigsel i Kristiansand

Fra 1. januar 2018 foregår borgerlige vigsler i kommunal regi i Kristiansand, og ikke som før på Tinghuset. Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven og endringene trer i kraft fra 1. januar 2018. Lovendringene innebærer at borgerlig vigsel nå overføres fra tingretten til kommunen.

Borgerlig vigsel fra 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 overtar Kristiansand kommune gjennomføring av borgerlige vigsler. Kommunen overtar ordningen etter Tingretten, og vil også utføre vigsler for Søgne og Songdalen.

Fra 1. januar 2018 tilbyr Kristiansand et kommunalt borgerlig vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen. Kristiansand vigsler også for innbyggere i Søgne og Songdalen kommuner.

Kristiansand kommune jobber nå med å organisere den kommunale tjenesten for borgerlig ekteskapsinngåelse. Kommunen ønsker å tilrettelegge så vigselen blir en fin og minnerik opplevelse for brudeparet. Mer informasjon kommer.

Informasjon om overgangen fra vigsel i tingretten til kommunen.

Søk først om prøvingsattest

Det første som må gjøres før en bestiller vigsel, er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Det vil si at vigsel må finne sted i løpet av disse fire månedene. Alle spørsmål knyttet til prøvingsattest må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Bestilling av vigsel

Ønsker du å bestille borgerlig vigsel fra 1. januar 2018, send ønsket bestilling til:
vigsel@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 28.09.2017 12:34
Sist endret: 28.09.2017 14:37