Borgerlig vigsel i Kristiansand, Søgne og Songdalen

Fra 1. januar 2018 foregår borgerlige vigsler i kommunal regi i Kristiansand, og ikke som før på Tinghuset. Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven og endringene trer i kraft fra 1. januar 2018. Lovendringene innebærer at borgerlig vigsel nå overføres fra tingretten til kommunen.

Borgerlig vigsel fra 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 overtar Kristiansand kommune gjennomføring av borgerlige vigsler. Kommunen overtar ordningen etter Tingretten, og vil også utføre vigsler for Søgne og Songdalen.

Fra 1. januar 2018 tilbyr Kristiansand et kommunalt borgerlig vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen. Kristiansand vigsler også for innbyggere i Søgne og Songdalen kommuner.

Utenlandske statsborgere må ha lovlig opphold i Norge.

Gratis vielse i ordinær vigselstid og sted

Kristiansand kommune tilbyr vielse hver torsdag og fredag mellom kl 09.00 og 15.00.

For innbyggere i Kristiansand, Songdalen og Søgne, vil vielsen være kostnadsfri. Dette gjelder også utenlandske statsborgere som ikke har bosted i Norge. Vielsen er også kostnadsfri et annet sted når den ene eller begge ektefolkene, av medisinske årsaker, eller andre særlige grunner, ikke kan møte i Rådhuskvartalet.

Når ingen av ektefolkene er bosatt i kommunene, eller ønsker vielse andre steder enn i vielseseslokalet, må det betales kommunens kostnader i forbindelse med vielsen.

Vielsen vil foregå i Rådhuskvartelet i Rådhusgata 18 i Kristiansand.

Det er i utgangspunktet personer oppnevnt av Bystyret som foretar vielsen.

Søk først om prøvingsattest

Det første som må gjøres før en bestiller vigsel, er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Det vil si at vigsel må finne sted i løpet av disse fire månedene. Alle spørsmål knyttet til prøvingsattest må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Bestilling av vigsel

Ønsker du å bestille borgerlig vigsel i Kristiansand, Søgne og Songdalen fra 1. januar 2018, send ønsket bestilling til:
vigsel@kristiansand.kommune.no

I e-posten må det stå:

  • Dato for ønsket vielse
  • Fullt navn og adresse
  • Fødselsdato
  • Spesielle behov og eventuelt ønsker

Etter at kommunen har mottatt henvendelsen vil dato og tidspunkt bli endelig bekreftet.

Informasjon om overgangen fra vigsel i tingretten til kommunen.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 28.09.2017 12:34
Sist endret: 13.12.2017 15:49