Borgerlig vigsel i Kristiansand, Søgne og Songdalen

Fra 1. januar 2018 foregår borgerlige vigsler i kommunal regi i Kristiansand, og ikke som før på Tinghuset. Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven og endringene trer i kraft fra 1. januar 2018.

Borgerlig vigsel fra 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 overtar Kristiansand kommune gjennomføring av borgerlige vigsler. Kommunen overtar ordningen etter Tingretten, og vil også utføre vigsler for Søgne og Songdalen.

Fra 1. januar 2018 tilbyr Kristiansand et kommunalt borgerlig vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen. Kristiansand vigsler også for innbyggere i Søgne og Songdalen kommuner.

Utenlandske statsborgere må ha lovlig opphold i Norge.

Vigsel i ordinær vigselstid og sted

Kristiansand kommune tilbyr vigsel mandag-fredag mellom kl. 09.00 og kl. 15.30. 

Vigselen vil foregå i Rådhuskvartalet i Rådhusgata 18 i Kristiansand.

For innbyggere i Kristiansand, Songdalen og Søgne, vil vigselen være kostnadsfri. Dette gjelder også utenlandske statsborgere som ikke har bosted i Norge. Vigselen er også kostnadsfri et annet sted når den ene eller begge ektefolkene, av medisinske årsaker, eller andre særlige grunner, ikke kan møte i Rådhuskvartalet.
Når ingen av ektefolkene er bosatt i kommunene blir de pålagt å betale en fast pris,  kr. 1.000.

Det er i utgangspunktet personer oppnevnt av bystyret som foretar vigselen.

Vigsel utenom ordinær vigselstid og sted

Kristiansand kommune kan også tilby vigsler utenom ordinær vigselstid (lørdager) og sted, dog begrenset til de tre kommunene.

Ekteparet må betale en fast pris kr. 2.500 for gjennomføring av vigsel utenfor ordinært vigselstilbud.

I tillegg må ekteparet bekoste de faktiske utgifter fullt ut når vigselen gjennomføres utenfor Rådhuskvartalet og/eller ordinært vigselstilbud.

Prøvingsattest

Før gjennomføring av vigsel må det foreligge gyldig prøvingsattest.  I tillegg må diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Det vil si at vigsel må finne sted i løpet av disse fire månedene. Alle spørsmål knyttet til prøvingsattest må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Bestilling av vigsel

Når du har søkt om prøvingsattest, kan du søke om ønsket tid for borgerlig vigsel hos kommunen.

Ønsker du å bestille borgerlig vigsel i Kristiansand, Søgne og Songdalen fra 1. januar 2018, send ønsket bestilling til:
vigsel@kristiansand.kommune.no

I e-posten må det stå:

  • Dato for ønsket vigsel
  • Fullt navn og adresse
  • Fødselsdato
  • Spesielle behov og eventuelt ønsker
  • Språk, hvis annet enn norsk. 
  • Utveksle ringer?

Etter at kommunen har mottatt henvendelsen og gyldig prøvingsattest vil dato og tidspunkt bli endelig bekreftet.

Datoer hvor det ikke gjennomføres vigsler i 2018:

Desember: 22., 24. til og med 29., og 31.

Datoer hvor det ikke gjennomføres vigsler i 2019:

Januar: 1.

April: 13. til og med 22.

Mai: 1., 17., 18., 30. og 31.

Juni: 1., 8. og 10.

Desember: 24. til og med 31.

Informasjon om overgangen fra vigsel i tingretten til kommunen.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 02.01.2018 08:34
Sist endret: 22.08.2018 13:03