Gå til hovedinnhold

Ny bussterminal og sykkelparkering ved UiA

5. november åpnet en ny bussterminal ved Universitetet i Agder. En av regionens viktigste bussterminaler inkluderer sykkelparkering og reguleringsplass for busser.

Åpnet 5. november

Studentleder Benedicte Nordli klippet snora for den nye bussterminalen sammen med fylkesordfører Terje Damman. Snorholdere var byggeleder  Trond Nøkleberg (t.v.) og varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen. Foto: Bjørne Jortveit

Fylkesordfører Terje Damman og studentleder ved UiA, Benedicte Nordli, klippet snora for det nye anlegget som liggeren ved Spicheren.  En kjempekake med foto av anlegget ble sprettet inne i en av bussbuene. Rundt 40 personer fra kommunen, fylkeskommunen, vegvesenet, UiA, Agder Kollektivtrafikk og hovedentreprenøren Repstad Anlegg med underentreprenører, hadde møtt fram til åpningen, og det var mer kake igjen til busspassasjerer etterpå.

Bussterminalen er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Agder Kollektivtrafikk og Statens vegvesen.

250.000 passasjerer i 2018

Marsipankake med foto av anlegget ble servert både til bussbrukere og representanter for aktørene som har vært involvert i prosjektet. Foto: Bjørne Jortveit

- Nå vil bussene komme raskere fram.  På denne terminalen har det gått av og på 250.000 passasjerer bare i 2018. Det er det sjette mest brukte busstoppet på Agder, sa administrerende direktør Siv E. Wiken i AKT i sin åpningstale.

- Studentene etterlyste bedre tilrettelegging for buss og sykkel i 2013. Og nå har vi fått akkurat det vi har bedt om, sa studentleder Benedicte Nordli, da hun klippet snora sammen med fylkesordfører Damman.

- Med dette anlegget er vi en av de beste byene i Norge på å tilrettelegge for kollektivtrafikk, sa fylkesordfører Terje Damman.  Han trakk fram hvor viktig det er å ha en avtale med staten for å få midler til kollektivtrafikk, sykkel og gange.  - Jeg håper at vi fortest mulig kan bli enige med staten om en byvekstavtale, slik at vi får flere midler til å bygge enda mer infrastruktur for kollektiv, sykkel og gange, sa fylkesordføreren.

- Det er klokt og nyttig å bruke ressurser på dette, sa varaordfører Jørgen Kristiansen. Han minnet om målet om nullvekst i biltrafikken i de store byene og hensynet til klimaet. Varaordføreren poengterte hvor viktig anlegget er for studenter, for de videregående skolene, Lovisenlund skole og for innbyggere på Lund og Gimlekollen.

- Ved å bygge med kvalitet viser vi at vi tar kollektivbrukere og syklister på alvor, sa avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad i Statens vegvesen. Han la til at anleggethar  blitt en estetisk nytelse – og tenkte blant annet på at kollektivterminalen også har blitt et flott grøntanlegg.

Kostet 28 millioner kroner

Det er bygget sykkelparkering og lagt omlag 100 meter med gang- og sykkelvei med ekspressykkel-standard ved kollektivterminalen. Foto: Bjørne Jortveit

Anlegget er i sin helhet finansiert av statlige belønningsmidler og har kostet totalt 28 millioner kroner. Hovedhensikten med belønningsmidlerne er at de skal brukes til å styrke kollektivtransporten i de største byene i Norge.

For disse millionene er det bygget to flotte busskur og brede, hellelagte perronger i universell utforming tilpasset alle brukergrupper.  For bussjåførene er det bygd en ventebu, som elevene på Tangen videregående skole har oppført. Flere av talerne trakk fram det fine samarbeidet med skolen, og innsatsen fra elevene. Det er også laget en reguleringsplass for busser. Der kan busser parkeres når det er behov for en stopp for å komme i rute. Plassen kan også brukes til å plassere busser i beredskap til bruk ved spesielle behov.

Det er også lagt drøye 100 meter med separert gang- og sykkelvei parallelt med kollektivterminalen med gul stripe på midten for de syklende.  Like ved terminalen er det satt opp en sykkelparkeringsplass med tak for inntil 30 sykler.

Repstad Anlegg har vært hovedentreprenør for byggingen. Vågen & Hansen har stått for steinarbeid, det parkmessige, sykkelskur og sykkelstativ. Traftec AS har gjort elektroarbeidene.

Kontakt

Rådgiver Bjørne Jortveit, Kristiansand kommune, mobil: 908 02 839
Jo Vegard Aardal, Statens vegvesen, jo.aardal@vegvesen.no

Forfatter: Bjørne Jortveit/Ragna Marie Henden
Publisert: 05.11.2018 15:34
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?