Gå til hovedinnhold

Ny boligundersøkelse i Kristiansand

Kristiansand kommune har nå lagt ut anbudsforespørsel til en større boligundersøkelse som skal kartlegge innbyggernes boligpreferanser.

Ny boligundersøkelse

Kristiansand kommune har nå lagt ut anbudsforespørsel til en ny boligundersøkelse. - Vi trenger denne kunnskapen for å legge til rette for ønsket boligutvikling fremover i kommunen, sier prosjektgruppa fv: Per Gunnar Uberg, Sonja Sjølie, Jon Holt, prosjektleder Line Baasland og Michael Froentjes, her foran en modell av byen. Hilde Engenes og Harald Karlsen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Ragna Marie Henden

Kristiansand kommune har nettopp lagt ut anbudsforespørsel til en ny boligundersøkelse. Forrige gang kommunen gjennomførte en boligundersøkelse var i 2004. Frist for å gi tilbud er 22. desember.

Gjennomføringen av undersøkelsen skal etter planen foregå vinteren 2018. Hovedfunn skal foreligge april 2018.

– Det er nå på tide med en ny undersøkelse for å kartlegge innbyggernes boligpreferanser. Vi trenger denne kunnskapen for å legge til rette for ønsket boligutvikling fremover i kommunen, sier Line Baasland, rådgiver innen boligutvikling i staben til teknisk direktør

– Kommunen skal få økt kunnskap om folks boligpreferanser og eventuelle endringer siden boligundersøkelsen som sist ble gjennomført i 2004. I tillegg har vi andre spørsmål vi ønsker å ha med knyttet til tjenestetilbudet i boligområder, sier prosjektleder Baasland. - Vi skal kartlegge folks behov og ønsker for kvaliteter knyttet til boligen, i tilknytning til boligen og i nærområdet rundt boligen. Vi er også opptatt av å avklare eldre folks ønsker om beliggenhet av bolig, og innhold i boligen.

– Kunnskap fra boligundersøkelsen skal bidra til at kommunen bedre kan planlegge for bolig – og tjenesteutvikling som bygger opp om vedtatt målsetting om at innbyggerne skal kunne bo trygt i egen bolig lengst mulig, forteller Baasland.

Samarbeid med UiA

Det er Kristiansand kommune som er oppdragsgiver til undersøkelsen. Universitetet i Agder vil være en ressurs inn i prosjektet. UiA skal kunne forske videre på de funn som fremkommer i undersøkelsen.

Dagens boligprogram

– Boligprogrammet angir en prioritering av boligutbyggingen i Kristiansand, basert på kommunens arealpolitikk. Neste revisjon av Boligprogrammet vil følge vedtatt samfunnsplan for Kristiansand 2017-2030, hvor satsningsområdet er byvekst med kvalitet, en kompakt by med urbane kvaliteter. Resultatene av boligundersøkelsen vil også legge grunnlag for en eventuell justering av Boligprogrammet i 2018.

Dagens boligprogram 2018 - 2020

Organisering av undersøkelsen

Teknisk direktør Ragnar Evensen er leder for styringsgruppen, som består av ledergruppa i teknisk sektor.
Prosjektleder er Line Baasland.

Prosjektgruppa:
Helse- og sosial direktørens stab Hilde Engenes
Teknisk, Kristiansand eiendom Jon Holt
Teknisk, By- og samfunnsenheten Per Gunnar Uberg
Teknisk, By- og samfunnsenheten Michael Froentjes
Teknisk, Plan-, bygg- og oppmåling Sonja Sjølie
Tekn. dir stab Harald Karlsen
Tekn. dir stab Line Baasland

Kontakt

Prosjektleder, rådgiver Line Baasland, rådgiver i staben til teknisk direktør, mobil: 906 23 775
epost: Line.Baasland@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 05.12.2017 13:55
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?