Gå til hovedinnhold

Nulltoleranse mot a-krim

Leverandører av ulike tjenester fikk nylig en orientering om Kristiansand kommunes modell for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Seriøse leverandører

Innkjøpssjef Bent Charles Nesse var vert for informasjonsmøtet, der a-krimkoordinator Nils Kristian Aarsland (t.v.) fortalte om Kristiansand kommunes modell for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Bystyret vedtok i november en egen a-krimmodell og bestemmelser som skal sikre at kommunen kun bruker seriøse leverandører.

– Konsekvenser av arbeidslivskriminalitet er at arbeidstakere utnyttes og samfunnsstrukturen undergraves. Det virker også konkurransevridende, ved at seriøse aktører taper mot de som bryter med lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, sa Nils Kristian Aarsland. Han arbeider som a-krimkoordinator hos kemneren i Kristiansandsregionen.

Han refererte til statistikk som anslår at det i 2015 ble unndratt skatter og avgifter for ca. 12 milliarder kroner i Norge. Han fortalte også at Kristiansand kommune hvert år kjøper tjenester for ca. 500 millioner kroner fra leverandører i bransjer som er særlig utsatt. Eksempler på slike bransjer er bygg- og anlegg, renhold, bilpleie, håndverkertjenester og restaurantbransjen.

Kommunen jobber allerede mot arbeidslivskriminalitet, blant annet gjennom forebygging i Tett på-prosjektet.

Tett på

Intensjonen med den nye a-krimmodellen er at kommunen skal sikre at alle leverandører av tjenester til kommunen opptrer i samsvar med lover og regler for arbeidslivet.

Fullmakt

Ett av virkemidlene er at kommunen nå krever at tilbydere gir kommunen fullmakt til å sjekke opplysninger om lønn, skatt og avgifter. Kommunen får også fullmakt til å undersøke eventuell konkurshistorikk til styreleder og daglig leder i firmaer som ønsker å levere tjenester. Dette er opplysninger som kan komme fra kemneren, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og politiet.

– Det nye er at dere må levere fullmakt til at kommunen kan bruke slik taushetsbelagt informasjon før kontrakt, for å vurdere om dere er skikket til å bli leverandør. De som ikke gir slik fullmakt, blir avvist. VI håper kravet om fullmakt gjør at de useriøse ikke leverer tilbud, sa Aarsland.

Kommunen krever også at de som får kontrakt om levering av tjenester, lar kommunen sjekke at de ansatte har lønns- og arbeidsbetingelser i tråd med regelverk og tariff.

– Kommunens mål er nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet. Det håper jeg vi skal få til, sa Aarsland.

Vedtaket i bystyret

Presentasjon

Orienteringen ble gitt under en sammenkomst der det også ble informert om planlagte anbudskonkurranser for 2019, miljøfyrtårn-sertifisering og bruk av kommunens løsning for å melde seg på konkurranse.

Planlagte anbud 

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 02.01.2019 07:03
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?