Gå til hovedinnhold

Nettbrett i hjemmetjenesten

Ansatte i hjemmetjenestene i Kristiansand er på nett over alt. Smart bruk av nettbrett gjør tjenesten sikrere og bedre. Ansatte får også en enklere hverdag og kan fokusere mer på menneskene.

Alt viktig er med

Rita Esperås, Elisabeth Hultmann, Venke Åmlid Nyhus og Line Helen Wedø Bårdsen. - Nå har jeg med meg alt av viktig informasjon ut til brukeren. Hvis jeg lurer på noe om vedkommendes medisiner eller andre forhold, har jeg det foran meg med en gang. Dette er en betydelig forenkling av min hverdag, sier Elisabeth Hultmann.

Hultmann er gruppeleder og sykepleier i Midtre Vågsbygd sone. Hun er ikke alene om å ta det nye systemet i bruk. I alt 200 nettbrett er nå i bruk i alle kommunens elleve hjemmesykepleiesoner. Det er også i bruk i ulike spesialtjenester som hos barn som skal ha nattilsyn fra kommunen, hos teknikere, tandem og nattpatruljen.

Smarte, nye løsninger

Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl sier at det er viktig for Kristiansand kommune å finne nye løsninger for å gi gode tjenester.

- Tjenestene blir utfordret når antall eldre og pleietrengende øker i forhold til antall yrkesaktive. Dette er en av mange måter vi møter fremtidens utfordringer på, sier Bergstøl som peker på at resultatet er mer effektive tjenester, bedre kvalitetssikring og bedre dokumentasjon.

Data sikret

Informasjonen kommer til nettbrettene på en kryptert mobillinje. Nettbrettene brukes bare til tjenesteformål, og er sikret med kode. Etter å ha vært i bruk låses det automatisk. Systemet tilfredsstiller Norm for informasjonssikkerhet.

Enklere, bedre, raskere

Tidligere ble alt av såkalt «papirarbeid» gjort på stasjonære PC'er. Nettbrettene gjør dette svært mye enklere, og all dokumentasjon blir enklere og sikrere med det nye systemet. Det sparer tid, og vil trolig redusere overtidsbruken og belastning på ansatte.

Med nettbrettet tilgjengelig kan sykepleieren som har vakttelefonen mye raskere hjelpe sykehus hvis helsepersonell ringer med spørsmål om en pasient, eller et apotek trenger informasjon om dosering.

Bedre dokumentasjon

Kommunen er forpliktet til å ha gode systemer for å dokumentere alt som er gjort hos en som bruker tjenestene.

- Nå kan sykepleier enkelt registrere medisin som er gitt. Han eller hun kan der og da umiddelbart dokumentere hva som er gjort eller funnet. Det minsker risikoen for at noe skal bli glemt eller utelatt. Dette øker pasientsikkerheten og tilgjengeligheten på opplysninger for den ansatte, sier Venke Åmlid Nyhus.

Venke Åmlid Nyhus er IKT-rådgiver i kommunens Virksomhet service og forvaltning. Hun sier det er viktig at systemet nå har kommet i vanlig drift.

- Nettbrettene har forenklet all dokumentasjon ved at vi nå kvitterer på pleieplaner for utført oppdrag. De dokumenterer fortløpende i stedet for å ta det når de kommer til kontoret, sier Rita Esperås, soneleder i Kjerrheia sone og Midtre Vågsbygd sone.

- Vi har sett fra Ytre Vågsbygd sone at dokumentasjonshyppigheten har økt. Jeg tror dette øker kvaliteten på dokumentasjonen og på behandlingen vi kan gi brukeren, sier hun og mener at både brukere og ansatte opplever at den nye måten å jobbe på er trygg og god.

Prosjektet ble påbegynt i 2015 og har kostet om lag en million kroner.

Kontakt for media

Venke Åmlid Nyhus
IKT-rådgiver
Virksomhet service og forvaltning
Mobil: 930 26 623

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 16.06.2016 14:19
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?