Gå til hovedinnhold

Nasjonale prøver

Resultatene fra nasjonale prøver viser framgang for elevene i Kristiansand på 9. trinn.

Indikasjon

Resultatene fra nasjonale prøver ble lagt fram 9. november. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Utdanningsdirektoratet la 9. november ut resultatene av de nasjonale prøvene for 8. og 9. trinn.

Kristiansand

Elevene på 8. trinn har hatt nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. På 9. trinn er det nasjonale prøver bare i lesing og regning.

Elevene plasseres på et mestringsnivå, der 1 er lavest og 5 er høyest.Konstituert oppvekstdirektør Svein Ove Ueland.

- Nasjonale prøver er noe av det vi vektlegger når vi vurderer utviklingsarbeid på hver skole. Hensikten med prøvene er å gi oss en indikasjon på hva vi skal jobbe mer med. Det er en gledelig tendens de siste årene at færre elever presterer på de to laveste mestringsnivåene på 9. trinn i nasjonale prøver. Så ser vi at det går litt saktere for 8. trinn. Nå vil vi gå grundig inn i tallene, og se hva vi kan gjøre for at skolen i Kristiansand skal bli enda bedre. Vi må ha høye ambisjoner og strekke oss langt på vegne av elevene, sier konstituert oppvekstdirektør Svein Ove Ueland.

Flere på nivå 4 og 5

Resultatene fra årets nasjonale prøver i Kristiansand viser at flere elever på 9. trinn havner på nivå 4 og 5 sammenlignet med året før, både i lesning (fra 44,5 til 46,3 prosent) og regning (fra 46,4 til 50,8 prosent).

På 8. trinn er det stabilt i regning, og en ørliten lavere andel elever på nivå 4 og 5 i engelsk.

I lesing på 8. trinn er det merkbart færre på de to øverste nivåene og flere på mestringsnivå 1 og 2, sammenlignet med i fjor. Forklaringen er en rutinesvikt som gjør at det mangler poenggiving på en del (9) svar for 166 elever på 8. trinn og 100 elever på 9. trinn. Det er ca. 1000 elever på hvert trinn.

- Vi har gjort en analyse av prøvene som dessverre ikke er registrert. Den viser at skåren på 8. trinn hadde vært høyere om alle svarene hadde vært riktig registrert. Sannsynligvis hadde vi da hatt en positiv utvikling for lesing i 8. trinn, og en enda mer positiv utvikling på 9. trinn, sier Svein Ove Ueland.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 09.11.2017 15:20
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?