Gå til hovedinnhold

Nasjonal konferanse mot radikalisering

En delegasjon fra Kristiansand var med på regjeringens nasjonale konferanse mot radikalisering og voldelig ekstremisme 16. september.

PST-rapport

Denne delegasjonen fra Kristiansand var med på regjeringens årlige nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 16. september 2016.  Karin Berthelsen fra Kristiansand kommune (f.v.), Omar Sadiq (interkommunal forebyggingsrådgiver for Agder-kommunene, Kim Gronert (Kristiansand kommune), Johanne Benitez Nilsen (Kristiansand kommune), Kjetil Grødum (forskningsleder ved Stiftelsen Arkivet og Rose Olsen (radikaliseringskontakt i Agder politidistrikt).

På konferansen presenterte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) funn fra en rapport som viser hvilken bakgrunn personer som frekventerer ekstreme islamistiske miljøer i Norge har før de blir radikalisert.

Program

– Undersøkelsen fra PST bekrefter det eksisterende bildet av ekstrem islamisme i Norge som et multietnisk fenomen, preget av unge menn med lav utdannelse, mye kriminalitet og løs tilknytning til arbeidslivet. Undersøkelsen avdekker imidlertid variasjoner i etnisk tilhørighet. Blant annet, er pakistanere og somaliere underrepresentert sett i forhold til størrelsen på disse minoritetene i Norge. Enkelte minoriteter er overrepresentert og vil bli undersøkt nærmere for å avklare om dette er en reell overrepresentasjon eller skyldes mer tilfeldige forhold, oppsummerer PST på sine nettsider.

PST-rapporten

På konferansen ble det også presentert en rapport som ser på hvordan Kristiansand og fire andre kommuner jobber for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapporten er laget av NIBR (By- og regionforskningsinstituttet).

NIBR-rapporten

Jobber riktig

- I Kristiansand kommune har vi samme tilnærming med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, som vi har for å jobbe forebyggende mot rus og kriminalitet. NIBR-rapporten bekrefter at dette er en riktig måte å jobbe på, sier kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Benitez Nilsen.

Hun har blant annet vært med på å lage en veileder om temaet sammen med Agder politidistrikt, Vest-Agder fylkeskommune, Politiets sikkerhetstjeneste, NAV, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Stiftelsen Arkivet, Forum for tro og livssyn, Kirkens Ungdomsprosjekt, Muslimsk union i Agder, Al-Rahma Islamic Center og Esterstiftelsen.

Veilederen

Arbeidet i Kristiansand er lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt. Blant annet er kommunen pekt ut til å være med i det internasjonale nettverket Strong Cities Network, som en av 26 byer fra hele verden. Nettverket er det første globale nettverket av byer som finner sammen for å utveksle erfaringer som skal hindre voldelig ekstremisme.

Også Nordisk ministerråd har invitert Kristiansand kommune til arbeidet med å lage et nordisk program for demokrati, inkludering og sikkerhet.

Les mer

Til media

Kontaktinformasjon til Johanne Benitez Nilsen: 952 35 820

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 16.09.2016 14:30
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?