Gå til hovedinnhold

Næringsforsight for Agder – 20 år fram

Agder skal bli Norges beste region å bo og arbeide i. For å oppnå dette trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag for å ta de gode beslutninger framover, sier ordfører Harald Furre, som har startet utarbeidelse av en Næringsforsight for Agder.

Oppstart Næringsforsight for Agder

Kristiansand kommune har tatt initiativet til å utvikle en Næringsforsight for Agder med trendanalyser for 20 år fremover. - Vi trenger et godt kunnskapsgrunnlag for å ta gode beslutninger fremover for et omstillingsdyktg og robust næringsliv, sier fv prosjektleder Geir Askvik Haugum, påtroppende rådmann Ragnar Evensen, ordfører Harald Furre og prosjektkoordinator Valborg Langevei. Foto: Ragna Marie Henden

- Kristiansand kommune har gjennom Business Region Kristiansand tatt initiativet til å få utarbeidet en Næringsforsight for Agder. Analysen skal gi et kunnskapsgrunnlag for å sikre et omstillingsdyktig og robust næringsliv i Agder, sier ordfører Harald Furre. – For å få kvalitet, forankring og et godt resultat har vi invitert inn en rekke partnere for å kunne innhente et godt kunnskapsgrunnlag som gir oss grunnlag for gode beslutninger i et 20-årsperspektiv.

- Målet er også å fremme en profesjonell dialog om videreutvikling av Agder som en fremtidsrettet, innovativ og bærekraftig region, supplerer påtroppende rådmann Ragnar Evensen, kommunens representant i styringsgruppa. - Foresight-prosessen skal bidra til at kommunene i Agder blir bedre tilretteleggere for et fremtidsrettet, omstillingsdyktig og lønnsomt næringsliv. Kristiansand kommune ønsker gjennom vår nye satsing Business Region Kristiansand å bidra til det, sier byens rådmann fra 1. februar 2018.

Partnere

Kristiansand kommune har fått med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Sørlandets kompetansefond, Sørlandsparken Næringsforening, Kommunesamarbeidet i Østre Agder, Listerrådet og Lindesnesregionen og Setesdal regionråd som partnere.

 - Dette er viktige partnere for å kunne se hele regionen samlet, sier kommunens leder for Business Region Kristiansand, Geir Askvik Haugum. – Næringsforsight for Agder blir et viktig kunnskapsgrunnlag for Business Region Kristiansand for å kunne ta de riktige beslutninger, sette i gang tiltak og bidra overfor næringslivet her.

- I tillegg jobbes det med å innhente større ressursgrupper innen ulike områder for å sikre en god og kvalitativ analyse, forteller Valborg Langevei, koordinator for prosjektet. - Det er mye god kunnskap samlet i regionen som vi ønsker å innhente og gjøre nytte av i arbeidet med Næringsforsight for Agder.

Avdekke satsingsområder

- Gjennom analysen håper vi å avdekke de mest sentrale satsingsområdene med størst potensiale for fremtidig vekst og verdiskaping. Prosjektet skal avklare hvilke posisjoner Agder skal forsøke å ta i utvalgte mulighetsrom, og gi råd til vekstområder, sier Furre. – Det kan for eksempel være innen bioøkonomi, digitalisering, kraftoverskudd, velferdsteknologi, marin sektor og reiseliv. Detaljhandel skal også være en del av analysen for å sikre godt og effektivt samspill mellom by, omland og distriktene i fremtiden.

- Med Universitetet i Agder og næringsregionenen og næringsforeningene som partnere har vi mulighet til å kunne sammen gi innspill til utdanning og skolering og viktige og lønnsomme satsingsområder for næringslivet og gründere fremover, sier ordfører Harald Furre.

inFuture fikk oppdraget

Kristiansand kommune og partnere har utlyst en anbudsrunde for jobben med å utvikle en trendanalyse til et godt kunnskapsgrunnlag. Analysen skal beskrive ulike fremtidsbilder for regionen, og avklare hvilke posisjoner Agder skal sate på å ta i utvalgte mulighetsrom. Samspillet mellom næringsliv, akademia og det offentlige er et viktig element.

Selskapet inFuture, ett av de fremste forsightmiljøer i Norge har fått jobben med å utvikle trendanalysen som skal leveres innen 6 måneder. I arbeidet inngår også en rekke workshops, idédugnader og møter med ulike ressursgrupper.

Styringsgruppa

Styringsgruppa består av:
Anita S. Diethricson, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Peter Klemsdal, Sørlandets kompetansefond
Erik Rostoft, Sørlandsparken Næringsforening
Bård V. Birkedal, Kommunesamarbeidet Østre Agder
Signe Sollien Haugaa, Setesdal Regionråd
Svein Vangen, Listerrådet
Øyvin Moltumyr, Lindesnesregionen
Ragnar Evensen, Kristiansand kommune
Kenneth Andresen, observatør Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner
Eli Skaranger (foreløpig), observatør Universitetet i Agder

Utvalgte ressurspersoner fra hele Agder, fra næringslivet, næringsklyngene, akademia og det offentlige utgjør referansegrupper.

Prosjektgruppa

Prosjektgruppa består av prosjektleder Geir Haugum og  prosjektkoordinator Valborg Langevei, Kristiansand kommune v/Business Region Kristiansand, i tett samarbeid med prosjektansvarlige fra InFuture.

Kontakt

Ordfører Harald Furre, mobil: 982 81 890
Påtroppende rådmann Ragnar Evensen, mobil 901 98 087
Prosjektleder og leder for Business Region Kristiansand, Geir Askvik Haugum, mobil 971 71 885
Prosjektkoordinator og rådgiver Business Region Kristiansand, Valborg Langevei, mobil 992 19 474

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 31.01.2018 10:05
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?