Gå til hovedinnhold

Utbedring av Postveien snart ferdig

Ingeniørvesenet har siden november jobbet med å utbedre den gamle Postveien etter det ekstreme styrtregnet i fjor. Nå nærmer det seg fullført og turgåere gir skryt til arbeidet.

Finere og sikrere vei

Prosjektleder Kjell Arild Vetrhus viser fram deler av Postveien som nå er reparert og utbedret med større bekkefar, solide murer langs veien og stabbesteiner som markerer veikanten. Foto: Ragna Marie Henden

– Vi holder nå på med siste finpussen av anleggsarbeidet rundt den gamle Postveien i området ved Kjerrane, og regner det som avsluttet i løpet av mai, sier seksjonsleder Kjell Arild Vetrhus i ingeniørvesenet.

– Vi har ryddet opp etter skadene og forbedret veien i forhold til flom. Samtidig ønsker vi å lage det fint for alle som ferdes i området som er attraktivt både for gående og syklende, sier prosjektleder Vetrhus. Han forteller at anleggsarbeiderne ofte får hyggelige tilbakemeldinger fra turgåere som synes det blir fint.

Postveien er en del av Nasjonal sykkelrute nr. 1 og er en bilfri strekning fra Krossen i Kristiansand til Farvannet i Songdalen. Mye av veien er bevart slik den ble bygget i 1790-årene, som en del av postveien mellom Stavanger og Oslo. Veien var tidligere barnevandringsvei, og en del av vestlandske hovedvei. Formelt veinavn i dag er Gamle Mandalsvei.

Ekstremnedbør ødela veien

 FØR: Slik så deler av Postveien ut etter ekstremnedbør 7. september i fjor. Foto: Ingeniørvesenet

– Den gamle Postveien har stadig vært utsatt for skader i forbindelse med flom og regn. 7. september i fjor kom det 131 mm nedbør på tre timer. Dette er en nedbørsmengde det kan gå 100 år mellom hver gang inntreffer. Styrtregnet skapte de største ødeleggelsene jeg noen gang har sett, forteller Vetrhus.

Dimensjonert for store nedbørsmengder

ETTER: Bas Ronald Hansen viser fram et veistykke etter utbedringene. Hansen har ledet arbeidet som blant annet har bestått av å lage fine murer langs bekkefaret. Det gjør at veien blir solid og det ser fint ut.

Ingeniørvesenet har gjort et større arbeid og dimensjonert grøfter og bekkefar så de skal tåle tilsvarende nedbør og mer til. Bekkefar er sprengt og utvidet og det er lagt ned store stikkrenner med rør på 1,6 meter i diameter. Det er laget nye overløp, steiner er fjernet i bekker og det er rensket for masser og trær. Ingeniørvesenets folk har også utbedret overganger til broer og økt avrenningskapasiteten.

– Vi har samtidig laget murer, planert og satt opp stabbesteiner langs veiene for at dette også skal se litt pent ut og være sikkert for alle som bruker området, sier prosjektleder Vetrhus, som nå kan melde at det kun er litt murerarbeid, asfaltering, tildekking med løsmasse og jord igjen, før naturen selv tar finpussen med tilvekst av gress og planter.

6,5 millioner

Ved Kjerrane er det utbedret og planert, klart for naturen til å gi den siste finpussen.

– Arbeidet har blitt noe mer omfattende enn antatt, til en kostnad av mellom 6 til 6,5 millioner kroner. Prosjektet er et spleiselag mellom ingeniørvesenet, parkvesenet og det interkommunale vannverket, TIV. Vi har sett behovet for å gjøre et solid arbeid når vi første skulle utbedre rundt Postveien, sier prosjektleder Vetrhus.

Omlag 5000 kubikkmeter fjell er sprengt ut og steiner og masse er brukt i murer og utfyllinger, og det er samlet omlag 15 000 kubikkmeter med skrotmasse under arbeidet med den første delen av veien.

1 km vei videre ferdig til sommeren 

Parkvesenet har startet arbeidet med å rydde langs veien den siste kilometeren opp til Kvislevann.

– Nå har parkvesenet startet med å rydde trær langs veien på siste veistrekningen på 1 km opp til Kvislevann, og sammen jobber vi for å få denne delen av veien ferdig i løpet av sommeren. Vi ønsker å fikse opp også siste del av veien til kommunegrensa, men i mindre omfang, forteller prosjektleder Vetrhus, som synes dette har vært et stort og spennende arbeid.

– Vi har dyktige folk i kommunen som har bidratt med godt arbeid og gode ideer for å få funksjonelle og solide løsninger for ekstremvær i framtida. Ekstra hyggelig er det når folk som ferdes i området synes det blir fint også, sier prosjektleder Kjell Arild Vetrhus i Kristiansand kommune.

Kontakt

Seksjonsleder Kjell Arild Vetrhus i ingeniørvesenet, sone vest, mobil: 982 87 917 

Bekkefaret langs Postveien renner her ut i Grotjønn, som også er blitt utbedret med en ny og forsterket dam med større muligheter for å styre utslipp av vann ned mot Grim.

Det er satt inn stikkrenner flere steder i bekkefaret langs Postveien for å hindre at vannet ikke flommer opp på veien. Veikantene markeres med stabbesteiner.

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 25.03.2019 12:42
Sist endret: 25.03.2019 19:57

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?