Gå til hovedinnhold

Møtte flomrammede

Fungerende ordfører Jørgen Kristiansen var onsdag på befaring for å se på skadene etter flommen sammen med olje- og energiminister Terje Søviknes og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Dramatisk

Under befaringen i flomområdene møtte de politiske lederne innbyggere som er rammet av ødeleggelsene. Fra venstre Birkenes-ordfører Anders Christiansen, varaordfører Jørgen Kristiansen, Drangsholt-beboer Roy Kenneth Pedersen, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og olje- og energiminister Terje Søviknes.
– Det er dramatisk å se skadene og å møte de som er rammet. En 500-årsflom er jo ekstrem og dermed kan det være vanskelig å unngå kritikk i etterkant. Men hovedinntrykket er at kommune og nødetater har gjort en god jobb, sier Jan Tore Sanner etter befaringen. I disse dager sender hans departement ut forslag om hvilke retningslinjer kommunene skal følge når de skal tilpasse seg klimaendringene og stadig mer ekstremvær.

Olje- og energiminister Terje Søviknes sitter også igjen med et positivt inntrykk av kriseberedskapen. – Jeg har vært ordfører i Os kommune sør for Bergen i mange år, og vet hvor krevende og viktig det er for kommunen å håndtere informasjon i krisesituasjoner.

Næringsliv utsatt

Fylkesmann Stein A Ytterdal hadde sammen med fylkesmannens beredskapsavdeling lagt opp en rundtur som startet ved Boen bruk i Tveit. Der fikk de to ministrene med følge orientering om situasjonen for parkettfabrikken Boen, som ligger tett ved fossestryket og dermed ble kraftig rammet av vannmassene.

Langs samme elva, men lenger oppe i nabokommunen Birkenes, ble også badreomsmøbel-fabrikken Foss Bad rammet av vannmassene. Direktør Tone Foss By fortalte om fabrikkens kamp mot vannet sammen med Birkenes-ordfører Anders Christiansen, som også fulgte med i bussen med ministrene.

På broen over Topdalselva fikk varaordfører Jørgen Kristiansen et sterkt møte med beboer på Drangsholt, Roy Kenneth Pedersen, som fikk ødelagt huset av ras på grunn av ekstremværet.

Fortvilelse

Drangsholt-beboerne Bengt Henriksen (i midten) og Marius Juel forteller om sine opplevelser til varaordfører Jørgen Kristiansen og fylkesmann i Aust- og Vest-Agder Stein A Ytterdahl.
På Drangsholt ble følget på flombefaring møtt av fortvilte og sinte innbyggere, som mente kommune og nødetater har vært fraværende under flommen. Marius Juel og Bengt Henriksen har begge fått eiendom oversvømt og hus gjort ubeboelige.

– Dette er en katastrofe for oss, men ingen fra det offentlige spør oss om vi trenger hjelp, sier de to Drangsholt-beboerne.

Fungerende ordfører Jørgen Kristiansen lyttet til kritikken og forstår fortvilelsen. Beredskapsleder Sigurd Paulsen synes det er leit at innbyggere opplever at de ikke blir sett i en krisesituasjon, men understreker at hverken nødetater eller kommunen ble kontaktet.

– Ingen av oss oppfattet at folk måtte redde seg ut av hjemmene sine. Det skal vi ta selvkritikk på og lærdom av, sier beredskapslederen, som er tydelig på at det først og fremst er politiet som i krisesituasjoner sørger for at liv og helse blir ivaretatt og eventuelt varsler om det er behov for kommunens bistand.

Dag og natt

Ordfører i Vennesla, Nils Olav Larsen, tok med befaringsfølget inn i en hage på Lindehei for å vise raset som hadde gått like nedenfor og tett på naboene. I bakgrunnen går Otra i sterke stryk forbi Vigeland Brug.
– Kommunens folk fra både ingeniørvesen og helse- og sosialsektoren var ute og jobbet dag og natt og hjalp der det var behov. Så lytter vi til kritikken og i evalueringen i etterkant må vi se om vi burde ha gjort ting annerledes. Det er vi selvsagt åpne for, sier varaordfører Jørgen Kristiansen.

Fra Drangsholt dro befaringsfølget over til Vennesla der Nils Olav Larsen, på sin første arbeidsdag som nyvalgt ordfører, tok i mot på rasutsatte Lindehei. Boligområdet ligger rett over Otra med flott utsikt til Vigeland bruk. Men i de bratte skråningene opp fra elva har det gått jordras tett inn på husveggene.

Kloakk

Beboer Jon Terje Johnsen (nærmest i midten) i Mosby ringvei er vant til vann i kjellerne, men ikke kloakk. Pumpehuset i bakgrunnen står for lavt og må flyttes, mener de. Nå skal Kristiansand kommune se nærmere på problemet.
Lenger nedover mot byen møtte reisefølget flom- og rasrammede innbyggere på Mosby og Augland. I boligområdet Mosby ringvei hadde de aller fleste husstandene fått kjellerne fylt med vann da vannstanden i Otra gikk rekordhøy.

To av beboerne, Jon Terje Johnsen og Arild Stallemo, sliter med store vannskader i boligene sine, men mente de er vant til å håndtere elvevannet. Noe annet var all kloakken.

– Pumpestasjonen rett nedenfor husene våre ligger for lavt. Sikringene til pumpeanlegget ryker når elvevannet flommer. Pumpene svikter og kloakken spruter opp av toalettene våre når trykket blir for stort. Dette må være unødvendig i 2017, sier de to.

Fungerende ordfører Jørgen Kristiansen hadde også to fra Kristiansand kommunes ingeniørvesen med i følget og de ble der og da enige om at dette koakk-problemet på Mosby vil bli tatt tak i nå.

Dialogmøte

Både varaordfører Jørgen Kristiansen og beredskapsleder Sigurd Paulsen er glad for å ha møtt beboere og for tilbakemeldingene de fikk på befaringen sammen med ministrene. Som et resultat av dialogen med Drangsholt-beboerne er nå en vannvogn med rent drikkevann på vei ut. Den skal plasseres ved bedehuset i løpet av onsdag ettermiddag/kveld.

– Nå er det om å gjøre at krisesituasjonen løses og ting stabiliser seg. Så skal vi evaluere. I den forbindelse innkaller vi til et dialog- og erfaringsmøte med flomrammete innbyggere. Det som kommer fram i dette møtet blir en viktig del av evalueringen av denne flommen og krisehåndteringen. Tid og sted for møtet vil bli annonsert i neste uke, sier Sigurd Paulsen.

Forfatter: Svein Tybakken (tekst og foto)
Publisert: 04.10.2017 16:34
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?