Gå til hovedinnhold

Møtebyen Kristiansand er i gang

Maria Barstad tok 1. mars fatt på jobben med å gjøre Kristiansand til en attraktiv by for konferanser, møter og arrangementer. I ryggen har hun forventningsfulle medspillere fra universitetet, næringslivet og kommunen.

Snakke med én tunge

Maria Barstad er fra 1. mars på plass om salgssjef i Møtebyen Kristiansand. Hun er formelt ansatt i USUS, næringsklyngen for kultur-, opplevelses- og reiselivsbedrifter på Sørlandet. (Foto: Svein Tybakken)

– Det er mye variert, og høy, kompetanse både i offentlige og private virksomheter i Kristiansand. Målet er å få konferansearrangørene til å jobbe langsiktig sammen om en felles mål med en felles profil, for å få til et felles løft mot markedet både nasjonalt og internasjonalt. Da er det viktig å snakke med én tunge om hvorfor man skal legge konferanser til Kristiansand. Det er Kristiansand som skal selges, da vil forespørslene komme. Oppgaven blir å få alle til å løfte blikket, slik at vi sammen kan få til noe stort. Vi skal i fellesskap finne hvordan vi skal fortelle historien om Kristiansand, sier Maria Barstad.

Hun kommer fra stillingen som regional salgsdirektør i Nordic Choice Hotels. Fra 1. mars bærer hun tittelen salgssjef i Møtebyen Kristiansand. Møtebyen Kristiansand er et treårig fellesprosjekt mellom næringsliv, Kristiansand kommune og akademia for å fremme Kristiansand og få flere næringsreisende i kurs- og konferansemarkedet til byen. Fellessatsingen vil kunne gi mange nye arbeidsplasser og økt omsetning både i sentrum og omegn, og styrke Kristiansand som reisemål gjennom hele året.

Barstad går nå løs på oppgaven med å bygge opp felles satsing, etablere en god samarbeidsmodell med byens hotell- og konferansesentre og være et ansikt ut mot alle relevante aktører i dette markedet.

Barstad er formelt ansatt i USUS, næringsklyngen for kultur-, opplevelses- og reiselivsbedrifter på Sørlandet. Arbeidsplassen er lagt til lokalene til Business Region Kristiansand, som er Kristiansand kommunes næringssatsing for å fremme regionen som en vekstkraftig kompetanseregion.

Møtebyen Kristiansand

Elitedivisjonen

Prosjektet Møtebyen Kristiansand skal fremme Kristiansand som konferanseby. Mange aktører – både offentlige og private - står bak det treårige prosjektet. Foran står hotelldirektør Ricardo Sousa ved Scandic Sørlandet, nyansatt salgssjef Maria Barstad i Møtebyen Kristiansand og assisterende direktør Solveig Roland Svendsberget ved Universitetet i Agder. Bak fra venstre står rådmann Ragnar Evensen, næringssjef Geir Askvik Haugum, direktør Erik Jacobsen ved Radisson Blu Caledonien Hotel, ordfører Harald Furre, daglig leder Synnøve Aabrekk i USUS og Billy Øksendal, daglig leder i Kristiansand Kongressenter. (Foto: Svein Tybakken)

Mandag 4. mars feiret Barstad og styringsgruppen for Møtebyen Kristiansand at prosjektet endelig er på beina.

Også medlemmene i styringsgruppen ser med forventning fram til Møtebyen Kristiansand.

Ordfører Harald Furre mener både universitetet, sykehuset og kommunen er eksempler på offentlige aktører som har mye interessant å dele på konferanser, lagt til Kristiansand.

– Men vi har ikke viten om hvordan det rundt konferanser skal ordnes. Vi trenger noen til å hjelpe til med å sy sammen pakken som skal overbevise at det skal legges til Kristiansand. Nå får vi én person som tar tak i dette. Klarer vi å få flere konferanser til Kristiansand, blir det også mer aktuelt med flere flyruter til Kristiansand, noe som igjen gjør det lettere å få nye konferanser til Kristiansand. Vi må hjelpe hverandre til å få Kristiansand opp i elitedivisjonen, sier ordfører Harald Furre.

Rådmann Ragnar Evensen mener at Møtebyen Kristiansand er viktig for å gjøre Kristiansands utfordringer om til Kristiansands fordel.

– Vi har ledig kapasitet på hotellene gjennom deler av året. Da er det naturlig å arrangere for eksempel kurs og landsmøter på de tidene det er ledig kapasitet. Med et godt samarbeid kan vi selge oss inn som en samlet destinasjon, og gjøre den flotte byen vår tilgjengelig for et større publikum i større deler av året. For å få til det, må man tenke nytt, sier rådmann Ragnar Evensen.

– Veldig verdifullt

Daglig leder Synnøve Aabrekk i USUS gleder seg også over at startskuddet har gått.

– Vi har ikke hatt ressurser til systematisk jobbing med å få kurs og konferanser til Kristiansand. Nå får vi endelig det på plass, og kan selge Kristiansand som konferansebyen. Det er veldig verdifullt for oss, og vil gi mer aktivitet i byen også om vinteren, våren og høsten. Vi er veldig glad for at Maria Barstad er tilsatt i stillingen, sier Synnøve Aabrekk.

Assisterende universitetsdirektør Solveig Roland Svendsberget sier at Universitetet i Agder ønsker at deres ansatte skal få anledning til å dele av sin kunnskap på konferanser i Kristiansand.

– Vi har et formidlingsoppdrag, og konferanser er en viktig del når det gjelder formidling fra oss. Det må være enkelt for oss å ta konferanser hjem til Kristiansand. Da trenger vi en proff bransje som kan ta den rollen, sier Roland Svendsberget.

Ricardo Sousa og Erik Jacobsen er direktører for hvert sitt hotell, henholdsvis Scandic Sørlandet og Radisson Blu Caledonien Hotel.

– Det er særlig to ting som er viktige med denne satsingen. Nå kan vi skape en felles plattform for samarbeid for å trekke folk til Kristiansand, der det er ledig kapasitet, spesielt om vinteren. Samtidig er det slik at det er mye kunnskap samlet her i Kristiansand, uten at det har vært en plattform for koordinering av konferanser. Det er viktig for oss å sette Kristiansand på kartet som en by for konferanser, møter og arrangementer, sier Ricardo Sousa.

Også Jacobsen peker på at Kristiansand har manglet en organisasjon som kan fremme byens fortrinn og selge disse.

– Nå får vi et godt apparat for å selge på de andre delen av sesongen Det er fint å samles på tvers for å løfte Kristiansand som destinasjon. Det har vi manglet, sammenlignet med de andre storbyene. Jeg er utrolig takknemlig for at ordføreren har stått i spissen og vært initiativtaker for å få til dette. Nå blir det vårt ansvar å forvalte dette på best mulig måte, sier Erik Jacobsen.

– Vi må stå sammen

Billy Øksendal er daglig leder i Kristiansand Kongressenter (Q42), og gleder seg også over at Møtebyen Kristiansand er blitt en realitet.

– Byen er ikke så stor, men den er attraktiv. Vi må stå sammen for å selge byen til resten av landet. Vi har ventet lenge på en slik samlende funksjon, og det har vært viktig at ordføreren har vært en pådriver for dette. Dette ser ut til å bli bra. Byen har stor kapasitet på mange ting, det er mange som ønsker å bruke Kristiansand. Det er marked for å trekke store eventer og konferanser til Kristiansand, sier Øksendal.

Næringssjef Geir Askvik Haugum i kommunens Business Region Kristiansand ser også med forventing fram til Møtebyen Kristiansand. Han tror et slikt samarbeid mellom ulike aktører både få opp antall besøkende og styrke attraktivtiten til Kristiansand.

Kristiansand kommune har vært pådriver for å få på plass Møtebyen Kristiansand – en organisasjon som har som oppgave å promotere Kristiansand som konferanseby. Næringssjef i Kristiansand, Geir Askvik Haugum, nytilsatt salgssjef i Møtebyen Kristiansand, Maria Barstad, og ordfører Harald Furre feiret merkedagen med bløtkake. (Foto: Svein Tybakken)

– Nå kan vi tilby de som ønsker å legge arrangementer hit den hjelpen de trenger for å få det på plass. De slipper å lete blant ulike aktører, nå får de hjelp til å dra konferanser hit, og hjelp med logistikken rundt en konferanse. Dette er et godt eksempel på hva Kristiansand Business Region skal være: En plattform for felles prosjekter med en prosjektidé, sier Askvik Haugum.

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 04.03.2019 17:16
Sist endret: 04.03.2019 17:16

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?