Gå til hovedinnhold

Mobiliserer innvandrere til samfunnsdebatt

9. desember lanserer Kongsgård skolesenter et nytt prosjekt for minoritetsspråklige elever med formål om at de skal ytre sine meninger og delta i samfunnsdebatten.

«Min stemme ut»

Prosjektgruppen for «Min stemme ut» består av (f.v.) prosjektleder og kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Benitez Nilsen ved Kristiansand kommune og kommunikasjonsrådgiver Inge T. Dalen ved Tangen videregående skole. Fra Kongsgård skolesenter deltar rektor Morten Hauger samt Tor Kristian Herskedal og Tone M. Solli som er lærere på grunnskoleavdelingen. Foto: Jon Sverre Karterud

For å få flere minoritetsspråklige elever inn i samfunnsdebatten lanserer Kongsgård skolesenter et nytt prosjekt kalt «Min stemme ut». Prosjektet varer frem til mars 2017 med formål om at minoritetsspråklige og nyankomne innvandrere skal ytre sine meninger på sosiale medier. I løpet av prosjektperioden vil det også bli avholdt konkurranser og premiering for blant annet ukens beste ytring. 

- Elevenes stemme skal bli hørt

Prosjektet er utarbeidet av Kongsgård skolesenter, Tangen videregående skole og Kristiansand kommune. Lanseringen av prosjektet finner sted på Kongsgård skolesenter 9. desember i forbindelse med menneskerettighetsdagen 10. desember. 

– Temaet for årets menneskerettighetsdag er å stå opp for andres meninger. I lys av dette har vi valgt å lansere «Min stemme ut» opp mot denne dagen. Vårt ønske er at elevenes stemme skal bli hørt gjennom digitale virkemidler og ufarliggjøre det å si sin mening. Gjennom dette prosjektet kan de ytre hva de er opptatt av og delta i samfunnsdebatten. I tillegg ønsker vi å gjøre stas på elevene ved å premiere ytringer som kommer inn, sier rektor Morten Hauger ved Kongsgård skolesenter. 

Lanseringen starter klokken 12.00 og på programmet står blant andre Elias Tchaba som vil fremføre et musikalsk innslag. I tillegg blir det foredrag om meningsytringer i sosiale medier av Tove Welle Haugland og foredrag av Ayman Hassan. Sistnevnte skal snakke om hvordan det er å være ny i Norge og hvordan man kan delta i samfunnet. 

Vil bryte barrierer

Prosjektleder og kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Benitez Nilsen kan fortelle at bruk av sosiale medier og konkurranser er viktige faktorer i mobiliseringsarbeidet. 

– Vi ser at ungdom med minoritetsbakgrunn er lite aktive i samfunnsdebatten, og det kan være grunnet språklige og kulturelle barrierer. Her er det et mål i seg selv å få de mobilisert slik at de tør og stå opp for det de mener, og begrunne hvorfor de mener det. Derfor tar vi i bruk sosiale medier i form av Instagram og Facebook slik at ytringene kan bestå av både film, tekst og bilde. I tillegg har vi konkurranser hvor klasser eller enkeltytringer blir premiert, og det håper vi kan bidra til økt mobilisering.

En jury bestående av en elevrepresentant fra Kongsgård skolesenter, elev fra Tangen videregående skole og representanter fra prosjektgruppen skal premiere den beste ytringen hver uke. Når prosjektet er over vil det bli kåret en hovedvinner som kan vinne en iPad. 

Godt samarbeid med Tangen

Medieelever ved Tangen videregående skole har stått for utformingen av «Min stemme ut» på sosiale medier. De har også designet logoen og gitt opplæring til elever fra Kongsgård skolesenter. Rektor Morten Hauger kan fortelle at samarbeidet har vært veldig positivt for elevene, også med tanke på videre utdanning. 

– Samarbeidet med Tangen har vært spennende fordi det skaper bro mellom ulike grupperinger. Mange av våre elever skal etter hvert over på videregående skole og de har gitt skryt for hvordan de ble tatt i mot på Tangen. Dette er veldig positivt, og jeg er spent på om prosjektet når ut til elevene, sier rektoren ved Kongsgård skolesenter.  

Kontaktperson for media

Rektor Morten Hauger ved Kongsgård skolesenter: 413 23 302

Prosjektleder og kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Benitez Nilsen: 952 35 820

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 07.12.2016 20:36
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?