Gå til hovedinnhold

Miljøvennlige innkjøp i kommunen

Kristiansand kommune har satt strenge miljøkrav i nye kontrakter om innkjøp av cateringemballasje, engangsprodukter og tørke- og renholdsprodukter.

To nye kontrakter med miljøkrav

Staples vant anbudet innen levering av emballasje til Kristiansand kommune. Her fra oppstartsmøtet 18. februar for kontrakten, hvor miljørådgiver Johanna Jigmo-Linde redegjorde for Staples Nordens miljøsatsing. Foto: Ragna Marie Henden

– Nå er det et konkurransefortrinn å være god på miljø, sier salgssjef Thor-Asbjørn Lie i Staples Solution Norway og anbudsansvarlig Fredrik W. Henriksen i Gustav Pedersen AS (Norengros). Selskapene vant hvert sitt anbud hos Kristiansand kommune.

– Mindre kjemikalier, mindre plast, miljømerka produkter, krav til leverandørens eget miljøregnskap og transport av varer er blant miljøkravene Kristiansand kommune retter til leverandører. Et godt samarbeid med leverandøren er også viktig for å få til endring både i kommunen og i utvikling av produkter og rutiner, sier Reidar Opsahl, seniorrådgiver i innkjøpstjenesten i Kristiansand kommune.

– For oss leverandører er det en drivkraft når store og tunge offentlige institusjoner legger ut anbudskonkurranser med strenge miljøkrav, sier både Thor-Asbjørn Lie i Staples og Fredrik W. Henriksen i Gustav Pedersen AS (Norengros), på hver sine oppstartsmøter for nye fireårskontrakter.

Totalt har Kristiansand kommune nå inngått innkjøpsavtaler til en årlig verdi av 15–17 millioner kroner for kjøp av tørke- og renholdsprodukter, emballasje og engangsprodukter. Avtalene gjelder fra 1. mars. Kommunene rundt Kristiansand henger seg også på anbudskonkurransen, noe som gjør anbudene større og jobben lettere for mindre kommuner.

Staples vant anbud innen emballasje

Staples vant anbud til en årlig verdi av om lag to millioner for en periode på fire år. De skal levere cateringemballasje og engangsprodukter. Konkurransen omfattet produkter til oppbevaring, transport og servering av både varm og kald mat som produseres ved kommunens ulike institusjonskjøkken og sentralkjøkkenet til Kjøkkenservice. I tillegg vil skoler, barnehager og administrasjonen bruke avtalen i adskillig omfang.

– Verden er hele tiden i endring, og vi må speile markedet. For oss leverandører er det nå viktig å ligge foran i miljøkampen, det blir også på et vis økonomisk bærekraftig for oss, sier Thor-Asbjørn Lie, salgssjef i Staples Solution Norway, som hadde tatt med kjedens miljørådgiver fra Sverige, Johanna Jigmo-Linde, i Staples Norden, for å informere om bedriftens miljøfokus. 

Papp i stedet for plast

Papstar er underleverandør til Staples innen engangsartikler og emballasje. Her viser Jan Vestli, selger i Papstar, pappbegre som skal erstatte plastbegre i kantiner i Kristiansand kommune.

– Vi merker at det er et kollektivt skifte i verden på miljøfeltet. Store kunder setter premisser og er drivere i utviklingen. Store nasjoner og byer i verden kan med enkle grep styre denne utviklingen og legge press på leverandører som må levere miljøvennlig for å være fremst i konkurransen. Den unge generasjonen har et mye sterkere miljøkrav enn oss, sier selger Jens Vestli i firmaet Papstar. Firmaet er underleverandør til Staples, og skal blant annet levere pappbegre som erstatning for plastbegre til kantiner i Kristiansand kommune.

Gustav Pedersen AS (Norengros) fikk ny kontrakt

Gustav Pedersen AS (Norengros) fikk kontrakten på levering av tørke- og renholdsprodukter. Her fra oppstartsmøte 26. februar hos Norengros.

Gustav Pedersen AS (Norengros) vant anbudet innen tørke- og renholdsprodukter til en årlig verdi av 10–15 millioner kroner. Konkurransen omfattet alt fra toalettpapir til renholdsmidler, såper og produkter til avfallshåndtering.

– De fleste produkter som nå skal leveres har miljømerking. Vi har sett en formidabel utvikling det siste året, hvor både offentlige og private kunder øker fokuset på miljø. Det gjør at vi som leverandører med de beste miljøprodukter har konkurransefortrinn, sier Fredrik W. Henriksen, anbudsansvarlig for Gustav Pedersen AS (Norengros).

Norengros-kjeden har satt som målsetting å være klimanøytral innen 2019. Henriksen forteller om innkjøp av elbiler, eltrailer og internt miljøfokus for å følge opp kundekrav og selskapets målsetning om å bli klimanøytral.

Fredrik W. Henriksen i Gustav Pedersen AS (Norengros) er glad for ny kontrakt med Kristiansand kommune, med økt fokus på miljø.

Reduserer andelen småordrer

Innkjøpsrådgiver Reidar Opsahl i Kristiansand kommune er ansvarlig for anbudskonkurransene som nå er avsluttet. - Nå er det viktig med et godt samarbeid framover for å få til endringer både i kommunen og i utvikling av produkter hos leverandørene, sier Opsahl.

Både i kommunen og hos leverandører jobbes det med å redusere antallet småbestillinger som krever hyppigere transport.

– Vi jobber for å minske andelen småordrer og vurderer tiltak internt for å unngå enkeltordrer under 300 kroner som krever enkelttransport, sier innkjøpsrådgiver Reidar Opsahl. 

Leverandørene på sin side utvikler systemer for å samkjøre mer, og redusere antallet enkelttransporter med varer.

Brukerforum for bestillere

Kontraktsforvalter Nina Årdal er ansvarlig for kommunens Brukerforum, som skal arrangeres fire ganger i året.

Kristiansand kommune har for første gang invitert til et Brukerforum for små og store bestillere i Kristiansand, Søgne og Songdalen. Første Brukerforum ble arrangert 28. februar, og 90 bestillere var påmeldt.

– Vi ønsker å få opp bestiller-kompetansen i kommunene. Her får bestillerne bli kjent med hverandre og utveksle erfaringer. Vi inviterer leverandører til å informere om produkter og Gustav Pedersen AS (Norengros) deltok på den første samlingen. Miljø er i fokus, og gode bestillingsrutiner er også god økonomi, forteller kontraktsforvalter Nina Årdal i innkjøpstjenesten i Kristiansand kommune. Årdal er ansvarlig for Brukerforumet, som skal arrangeres fire ganger i året.

Bystyret ønsker fokus på miljø ved innkjøp

Bystyret vedtok 21. november 2018 følgende merknad til Miljø- og klimameldingen:

«Bystyret ber kommunens innkjøpsavdeling iverksette tiltak for å øke andelen miljømerkede produkter fra 15 til 50 % innen 2022».

Miljø- og klimameldingen 2018

Klima- og miljørådgiver Solvor B. Stølevik i Kristiansand kommune har også vært engasjert i anbudskonkurransene.

– Det er blant annet stilt krav til bedriftenes egen miljøprofil, som at de skal være miljøsertifisert og ha tilgjengelige miljømerkede produkter, sier Solvor B. Stølevik, som mener kommunen er på rett vei mot mer miljøbevisste innkjøp.

Kontakt

Innkjøpsrådgiver Reidar Opsahl, økonomienheten i Kristiansand kommune, mobil: 482 47 857
Klima- og miljørådgiver Solvor B. Stølevik, by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune, mobil: 952 27 301

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 01.03.2019 09:21
Sist endret: 04.03.2019 08:09

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?