Gå til hovedinnhold

Mer kunnskap - bedre tilbud

Beboere og ansatte vinner når Grimtunet omsorgssenter satser på kompetanse. Kommunens nye tilbud om basiskompetanse skal gi et løft.

- Tidlig ute

God gjeng på Grimtunet: Ina Birgitte Bakke, helsefagarbeider. Åse Hestø fagutvikler. Vibeke Valum avdelingsleder. Solveig Tellefsen, avdelingsleder.

- Dette fungerer fantastisk godt for oss, sier avdelingslederne Solveig Tellefsen og Vibeke Valum.

Tilbudet om å bruke modulbasert basiskompetanse er tilgjengelig for hele helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune, men Grimtunet har vært tidlig ute med å gripe de nye mulighetene.

Allerede nå har Grimtunet omsorgssenter en aktivitetskalender for 2017 som er i ferd med å fylles opp med fagdager og fagmøter for pleiepersonale på alle nivåer. I kalenderen vil en finne alt fra timeskurs i elektroniske meldinger til undervisning i ernæring for eldre.

- Vi har en helt ny oversikt over kompetansen vi har og hva vi trenger. Vi klarer også å legge kursene til rette slik at det passer inn i alle ansattes arbeidstid, sier Tellefsen.

Smart løsning

Tidligere har det vært en utfordring å finne riktig tid for kurs, særlig for ansatte som går turnus i deltidsstillinger. Kursene bør finne sted i arbeidstiden og riktige vikarer må på plass i god tid.

- For meg er dette helt supert og det blir lettere å utvikle seg. Vi ser hva vi kan velge og hva vi kan ønske oss, sier helsefagarbeider Ina Birgitte Bakke.

Det er to nyvinninger som nå gir større muligheter til å få alle små og store brikker på plass.

Den første nyvinningen er det nye turnus-systemet «årsplan» som regulerer ansattes arbeidstid gjennom et helt år. I årsplan kan det avsettes timer til kompetanseheving, og andre ansatte kan allerede i årsplanen settes inn for å dekke disse timene.

Den andre nyvinningen er kommunens nye modulbaserte system for kompetanseheving.

Stadig noe nytt

Beate Sørensen er rådgiver og faglig leder av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i helse- og sosialsektorens Virksomhet helsefremming og innovasjon:

- Det skjer svært mye i helse- og sosialsektoren som vi er nødt til å legge til rette for at ansatte kan følge med på. Det er stadig utvikling innen fagfeltene og vi tror at ved å jobbe systematisk med opplæring har vi en mulighet til å følge med i utviklingen, sier hun.

- Vi ønsker dessuten å beholde de gode ansatte vi allerede har. Et godt system for kompetanseheving er attraktivt i seg selv, sier Sørensen.

Seks moduler

Det modulbaserte systemet er dessuten laget for en helse- og sosialsektor som stadig er i endring. Opplæringsmoduler kan justeres ved endringer, eller helt nye kan komme til dersom det kommer nye behov.

Sørensen og mange kolleger har brukt mye ressurser på å lage innholdet i de seks basismodulene.

  • Grunnlagstenkning
  • Dokumentasjon og kvalitet
  • Ernæring
  • Legemiddelbruk
  • Rus og psykisk helse
  • Helse og sykdom

De ulike modulene gir tilbud om totalt 37 timer – mer enn en arbeidsuke – kompetanseheving som kan spres gjennom året

- Ikke alle skal ha alt, men det er mulig for alle å finne noe som er relevant og viktig, sier Sørensen.

Det tas i bruk flere pedagogiske virkemidler i undervisningen som refleksjon, kasuistikker og filmsnutter. E-læring vil bli tatt i bruk så langt det er pedagogisk hensiktsmessig. Det meste av undervisningen tilbys gjennomført på det enkelte arbeidssted.

Kontakt for media

Beate Sørensen, rådgiver og faglig leder
46 90 80 76

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 21.11.2016 14:07
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?