Gå til hovedinnhold

Malin Jacob tildelt Miljøprisen 2017

Malin Jacob, (28) fra Kristiansand er tildelt Miljøprisen 2017. En engasjert miljøverner som i ung alder har oppnådd mye for klima og miljø både lokalt og nasjonalt.

Malin Jacob (28) tildelt Miljøprisen 2017

Malin Jacob (28) ble torsdag 15. juni tildelt Kristiansand kommunes Miljøpris 2017. Juryleder Petter Benestad fra kommunen, og administrerende direktør i Avfall Norge, Nancy Strand, delte ut prisen på Avfallskonferansen "Sirkulær fremtid" i Sørlandshallen. Foto: Ragna Marie Henden

Kristiansand kommunes Miljøpris 2017 ble tildelt Malin Jacob, 28 år, fra Kristiansand. Malin har i sin unge alder oppnådd mye allerede for klima og miljø både lokalt og nasjonalt. Hun er i dag nasjonal leder av Strandryddedagen. Malin har vært nestleder i Natur og Ungdom, dommer i NRK serien Krafttaket og kåret til Årets miljøhelt i Aftenposten. Malin er en inspirerende leder som har fokus på marin forsøpling, og er først og fremst miljøverner. I dag er hun også sentral i blogg-kollektivet Grønne jenter.

Et forbilde for unge

- Malin er et forbilde for mange unge med sitt sterke miljø-engasjement. Vi ønsker med valg av årets vinner å belønne og løfte innsats fra unge ildsjeler, som også vil bidra sterkt i fremtiden, sier juryleder Petter Benestad. – Stolt er vi også over at kvinnen fra Kristiansand er sentral i miljøarbeidet nasjonalt. Som blant annet leder for Strandryddedagen har hun virkelig greid å skape engasjement og innsats landet over. Her har mange bidratt, alt fra Statsminister, lag foreninger, skoler og barnehager.

- Juryen fikk tilsendt en rekke forslag, og valget av Malin Jacob var det stor enighet om. Det er med glede og stolthet vi gir Miljøprisen 2017 til Malin Jacob, sier juryleder Petter Benestad.

Her kan du lese hele talen til juryleder.

Dette var en skikkelig boost!

- Dette var en skikkelig boost, sa prisvinner Malin Jacob etter tildelingen. - Fantastisk at kommunen jeg kommer fra verdsetter den jobben jeg har gjort for miljø og klima halve livet mitt. Det er en kjempemotivasjon og inspirasjon for å fortsette og jobbe enda mer for å redde miljø og natur. Gøy også at prisen ble delt ut på Avfallskonferansen til Avfall Norge, som jeg deler kontor med i min 80% stilling i Hold Norge Ren i Oslo, sier prisvinner.

Ungdom tar ansvar og driver verden fremover

- I løpet av årene jeg har jobbet for miljø har ungdommers engasjement økt betraktelig. Det er jo også ungdommene som driver verden fremover innen miljø og klima. Det er vi som tar ansvar, presiserer Malin, som jobber mest innen marin forsøpling.

- Her er det viktig å stoppe forurensingen ved kilden, før den blir produsert og kommer ut. Vi jobber med hvordan varer produseres, og avfallshåndtering. Her er det faktisk den enkeltes innsats, to hender og strandrydding som viser seg å være mest effektivt. Enkeltpersoners engasjement for miljøet og innsats med ryddig er avgjørende for fremtiden, sier en engasjert vinner av Miljøprisen 2017 fra Kristiansand.

- Premien på 25.000 skal blant annet gå til et prosjekt jeg har med fokus på miljøvennlig transport som turist i Norge. Dette skriver og blogger jeg om. Prosjektet er i forbindelse med FN`s år for bærekraftig turisme, sier en fornøyd prisvinner!

Prisutdeling på nasjonal Avfallskonferanse

- Dette var en skikkelig boost og inspirasjon, sa Malin Jocob etter tildelingen av Kristiansand kommunes Miljøpris 2017, fra juryleder Petter Benestad. - Fantastisk at hjemkommunen min verdsetter mitt miljøvernengasjement.

- Ekstra hyggelig var det at vi kunne få dele ut prisen på konferansen «Sirkulær framtid" , en nasjonal Avfallskonferansen med 1000 deltakere fra hele Norge, som ga Malin en ekstra applaus i Sørlandshallen under utdelingen, forteller Benestad.

Prisvinner ble offentliggjort på konferansen 15. juni kl 9, og delt ut av juryleder Petter Benestad fra Kristiansand kommune, sammen med administrerende direktør Nancy Strand i Avfall Norge, som roste prisvinner for et stort engasjement og energi for miljøet.

Kristiansand kommunes Miljøpris

Kristiansand kommunes Miljøpris ble opprettet i 2013, og består av 25.000 kroner sammen med en fin plakett.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser og offentlig og private virksomheter med base i Kristiansand.

Mottakeren skal gjennom langvarig engasjement eller enkeltstående tiltak ha bidratt til forbedret klima og miljø.

For mer informasjon om Kristiansand kommunes Miljøpris: https://www.kristiansand.kommune.no/aktuelt/hvem-bor-fa-miljoprisen-for-2017/

Jury

Juryen har bestått av: Ole-Petter Sunde, fra Næringsforeningen, Rebecca Fjelde, fra Ungdomsutvalget, Kim Øvland, fra By – og samfunnsenheten i kommunen, Nina Reinhardt, fra kulturdirektøren og Petter Benestad, politisk oppnevnt representant og leder av juryen.

Kontakt

Juryleder Petter Benestad, mobil 908 64 491
Prisvinner Malin Jacob, mobil 901 31 416

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 14.06.2017 23:09
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?