Gå til hovedinnhold

Luftkvaliteten i Kristiansand på vinteren

Luftkvaliteten er generelt sett god i Kristiansand, men det kan forekomme perioder med høyere nivåer av luftforurensning i vinterhalvåret. Du kan selv sjekke nivået på luftkvaliteten på en egen nettside.

Målepunkter i Kristiansand

Målestasjoner for luftkvaliteten i Kristiansand.

Luftkvalitet måles kontinuerlig på tre steder i Kristiansand:

  • På Gartnerløkka som representerer de mest forurensede stedene i byen i forhold til forurensing fra veitrafikk.
  • Ved Stener Heyerdahlsparken som er en referansestasjon (bybakgrunnsstasjon). Stasjonen er sentralt plassert i byen, men samtidig noe tilbaketrukket fra den største trafikken. Målingene som gjøres her skal gi uttrykk for luftkvaliteten som personer i sentrale deler av Kristiansand utsettes for. På disse to stastonene måles svevestøv, NO2 og benzen.
  • I Hannevika måles luftkvaliteten fra industrien, med innhold av nikkel, arsen og kadmium.

Sjekk luftkvaliteten

Sjekk luftkvaliteten

Luftkvaliteten i Kristiasand er generelt sett god også i vinterhalvåret. Men vedfyring, svevestøv fra transport og kaldere klima kan gi høyere nivåer av luftforurensing.

Økt luftforurenisng kan gi helseplager for personer med luftveislidelser eller hjerte og karsykdom.

Du kan selv sjekke hvordan luftkvaliteten er i Kristiansand akkurat nå. Her kan du også finne varsler om forventet luftkvalitet i Kristiansand fra november til april. Varslene er å regne som prognoser og ikke presis luftkvalitet.

Mer informasjon

Kontakt

Miljørådgiver Alena Bohackova, By - og samfunnsenheten, mobil: 975 62 842,
epost: Solvor.Stolevik@kristiansand.kommune.no
Miljørådgiver Solvor B. Stølevik, By og samfunnsenheten, mobil: 952 27 301,
epost: Alena.Bohackova@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 02.01.2018 08:00
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?