Gå til hovedinnhold

Måler luftkvaliteten i Kristiansand

Luftkvaliteten er generelt sett god i Kristiansand men I vinterhalvåret kan det forekomme noen perioder med høyere nivåer av luftforurensning spesielt på grunn av transport og vedfyring.

Sjekk målingene

Fra Grim en vinterdag Foto: Hege Indresand

Veitrafikken er den største kilden til luftforurensning i byen (eksos, veislitasje) og derfor finner man ofte de høyeste nivåene av forurensning (svevestøv og nitrogendioksid) langs de mest trafikkerte veier og spesielt ved tunnelåpninger.

– Selv om luftkvaliteten i Kristiansand generelt sett er god, er dette en tid hvor det likevel i noen perioder kan merkes at luften er mer forurenset enn vanlig. Nivåene har ikke vært så høye at kravene i forurensningsforskriften overskrides, men i perioder kan det likevel være så høye nivåer av luftforurensing at noen personer kan få helseplager. Dette gjelder spesielt personer med luftveislidelser eller hjerte og karsykdom, sier miljørådgiver Solvor B. Stølevik i kommunens by- og samfunnsenhet.

Du kan selv sjekke hvordan luftkvaliteten er i Kristiansand akkurat nå på denne nettsiden. Her kan du også finne varsler om forventet luftkvalitet i Kristiansand fra november til april. Varselet gir informasjon om dagen i dag og det kommende døgnet. Disse varslene kan du abonnere på.

– Vi anbefaler at varslene sjekkes opp mot målinger som gjøres, siden varslene mer er som prognoser å regne, og ikke angir presist hvordan luftkvaliteten er akkurat nå, sier miljørådgiver Alena Bohackova i by- og samfunnsenheten.

Målinger og varsel er knyttet opp til egne varslingsklasser som gir en beskrivelse av hvor forurenset uteluften er og i hvilken grad nivåene av forurensning utgjør en helserisiko. Ønsker du å vite mer om helseeffekter som er relatert til luftforurensning, finner du mer informasjon her.

Målepunkter

Her står målestasjoneneLuftkvalitet måles kontinuerlig på tre steder i Kristiansand. Den ene, Gartnerløkka, representerer de mest forurensede stedene i byen i forhold til forurensing fra veitrafikk. Den andre, Stener Heyerdahl, er plassert ved Stener Heyerdahlsparken og er en referansestasjon (bybakgrunnsstasjon). Stasjonen er sentralt plassert i byen, men samtidig noe tilbaketrukket fra den største trafikken. Målingene som gjøres her skal gi uttrykk for luftkvaliteten som personer i sentrale deler av Kristiansand utsettes for. Det måles svevestøv, NO2 og benzen på disse to målestasjonene. Den tredje målestasjon er plassert i Hannevika og her måles det i hovedsak bidrag fra industri, som nikkel, arsen og kadmium.

Målinger siste år

Generell oppsummering av luftkvaliteten og målinger i Kristiansand de siste årene, finner du i dette informasjonsskrivet.

Kontaktpersoner: Solvor B. Stølevik og Alena Bohackova

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 16.11.2016 12:14
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?