Gå til hovedinnhold

Lovbrudd i ROP-tjenestene

Fylkesmannen har funnet lovbrudd i Kristiansand kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk helse-problematikk (ROP-tjenester). Det kommer frem i en tilsynsrapport.

- Skal i orden

Wenche P. Dehli- Vi arbeider med å få på plass det som Fylkesmannen i Agder påpeker i denne rapporten. Vi er godt i gang, og dette skal komme i orden, sier helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli.

Fylkesmannen fant tre lovbrudd i tilsynet som ble gjennomført fra 13. – 15. november i fjor. Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Tre punkter

Fylkesmannen undersøkte om kommunen sørger for at kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at brukerne får trygge og gode tjenester. Det dreier seg særlig om tjenestene har rutiner for å dokumentere behov, endringer og tiltak, opplysning råd og veiledning.

  • Kristiansand kommune sikrer ikke systematisk kartlegging og journalføring av ROP- brukernes helhetlige situasjon, mål og mulige behov for tjenester i pasientjournalsystemet Profil. Det mangler individuell plan eller annen samordnende plan for brukergruppen.
  • Ved endring av tjenestetilbudet fra oppfølgingstjenester fattes ikke nytt vedtak
  • Det fattes ikke vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV § 17

Wenche P. Dehli peker på at en har startet arbeidet knyttet til hvert av de tre lovbruddene.

- Vi jobber med å forbedre systemene for å dokumentere bedre. Vi har vi innført et digitalt system for å gjøre det lettere å få på plass individuelle planer for brukergruppen, sier hun.

Dehli sier at det ikke er grunn til å tro at feilene som er avdekket i tilsynet har rammet brukerne, men det er større risiko for at noe «glipper» i omsorgskjeden når dokumentasjonen er mangelfull. Kristiansand kommune har nå frist til 1. mars med å utarbeide en plan for å rette lovbruddene.

Planen omhandler:

  • Tiltak som iverksettes for å rette lovbruddet
  • Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene er iverksatt
  • Hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at de har fått virke en stund
  • Frister for å sikre framdrift

Kontakt for media:

Helse- og sosialdirektør
Wenche P. Dehli
952 93 926

 

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 13.02.2019 12:21
Sist endret: 13.02.2019 12:26

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?