Gå til hovedinnhold

Lillebølgen 25 år

Brukere, pårørende, ansatte og andre spesielt inviterte feiret 25 år med Lillebølgen. Avdelingen tilbyr avlastning til familier med funksjonshemmede barn og unge.

Ønsket velkommen
I jubileumsåret har 17 barn avlastnings/dagtilbud ved Lillebølgen

Avdelingsleder Bothild Kvernland ønsket alle hjertelig velkommen til Lillebølgen og overlot velkomsten til barna som sang for de fremmøtte.

Hun takket også de ansatte for de flotte arbeidet de gjør på Lillebølgen.

Som en del av feiringen, som fant sted tirsdag 20. september, åpnet de også Theresebu. Dette er en ny grillbu ute som gir nye muligheter til aktivitet i flere slags vær. Samtidig brukte avdelingen muligheten til å informere om tilbudene ved Lillebølgen med stands inne i avdelingen.

Bothild Kvernland sa at det er viktig å opprettholde det gode tilbudet som gis til barn og unge, og at en bygger videre på det gode fagmiljøet som allerede er på Lillebølgen.

Toppenhaug

Avdelingen ble åpnet i august 1990 og var en etterfølger etter Toppenhaug avlastningshjem på Lumber.

- Det var Cerebral Parese-Foreningen som drev Toppenhaug, men da Lillebølgen behandlingshjem for kronisk syke og sterkt fysisk funksjonshemmede barn åpnet, overtok sykehuset ved barneavdelingen driften, og slik var det i mange år fram til januar 2008 da Kristiansand kommune overtok, sier Kvernland.

Toppenhaug var et rent avlastningshjem.

Økt tilbud

I 1986 ble spesialpedagog ansatt for å gi et pedagogisk tilbud til barna på dagtid. Det måtte snart ansettes en pedagog til. Tilbudet var fra kl. 10-14 på hverdager. I tillegg var to fysioterapeuter tilknyttet Toppenhaug.Markus Hagen Calado er ett av barna som har glede av Lillebølgen

- De hadde tilhold i kjelleren på Toppenhaug, og man måtte ned en bratt smal trapp for å komme ned dit, sier Kvernland og husker mange tunge løft.

Fra starten var navnet Lillebølgen bo- og avlastningshjem. Etter at kommunen overtok ble navnet endret til Lillebølgen avlastningshjem.

- Vi hadde flere fastboende her fra starten. Blant annet var HVPU-reformen tidlig på 1990-tallet årsak til det. Da ble tre barn hentet hjem fra Hokksund barnesykehus for å bo på Lillebølgen. På et tidspunkt hadde vi seks fastboende, men i dag er Lillebølgen et rent avlastningstilbud som også tilbyr dagopphold med skole/barnehagetilbud i regi av SMI-skolen, vi har fysioterapi og ergoterapitilbud, sier Kvernland.

Samarbeid sykehuset

Per i dag har 17 barn avlastningstilbud/dagtilbud ved Lillebølgen.

- Mens Lillebølgen var underlagt barneavdelingen på sykehuset hadde vi legetilsyn derfra en gang per uke ellers ved behov. Dette fortsatte i noen år etter kommunens overtakelse, men i dag har vi kommunal tilsynslege. Men vi jobber tett opp mot Barnesenteret på sykehuset samt med HABU da barna er avhengig av deres kompetanse, sier Kvernland.

Forfatter: Bothild Kvernalnd/Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 23.09.2016 10:37
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?