Gå til hovedinnhold

LHBT levekårsundersøkelse på Agder

- Vi gjennomfører nå levekårsundersøkelser blant LHBT-befolkningen på Agder for å få et bedre kunnskapsgrunnlag for tiltak, sier prosjektgruppa for undersøkelsene som nå skal gjøres.

Todelt LHBT undersøkelse

Oppstartsmøte for LHBT levekårsundersøkelse på Agder. Fv Kjønnsforsker Gjertrud Røe Hammeren, Likestillingssenteret, prosjektleder Østlandsforskning, Mona Stokke, LIM-rådgiver fylkeskommunene på Agder, Helle I. Mellingen, LIM-rådgiver Kristiansand kommune, Toril Hogstad, rådgiver HR Arendal kommune, Harald Worren og konstituert virksomhetsleder, barne- og familietjenester, Kristiansand kommune, Petter Stranger. Foto: Ragna Marie Henden

- Det er en todelt undersøkelse med både holdningsundersøkelse blant majoritetsbefolkningen på Agder, og en levekårsundersøkelse blant LHBT-befolkningen, forteller leder i prosjektgruppa, Toril Hogstad, LIM-rådgiver i Kristiansand kommune.

- Undersøkelsene skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for framtidige tiltak og beslutninger på likestillingsfeltet i regionen. Funnene i undersøkelsene skal kommuniseres til politikere og fagpersoner i hele landsdelen, forteller Hogstad.

Spleiselag

- Kristiansand kommune ønsker, i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune, å innhente kunnskap om lesbiske, homofile, bifile og transpersoners (LHBT) levekår i Kristiansand og i Agderregionen. Arbeidet er forankret i formannskapsvedtak i Kristiansand kommune (6.4.2016), samt vedtak i fylkesutvalgene i Vest-Agder og Aust-Agder. Fylkesmannen på Agder, fylkeskommunene på Agder, Arendal kommune og Kristiansand kommune spleiser på kostnadene for undersøkelsene.

Representanter for fylkeskommunene, Arendal kommune og Kristiansand kommune utgjør prosjektgruppa for undersøkelsen.

Styringsgruppa består av rådmenn i Arendal og Kristiansand, og fylkesrådmenn i Aust – og Vest Agder.

- Vi trenger kunnskap for å kunne jobbe målrettet og systematisk, både administrativt og politisk i likestillingsarbeidet for å bedre forholdene, sier rådgiver Helle Ingeborg Mellingen, som representerer fylkeskommunene i prosjektgruppa. – Det nytter ikke med synsing og meninger, vi må ha fakta for å kunne gi kvalifiserte forslag til politiske tiltak. - Det er stor etterspørsel etter kunnskap og informasjon på området, og undersøkelsene vi nå setter i gang er et viktig tiltak i fylkeskommunenes LIM-plan (likestilling – mangfold – integrering), presiserer Mellingen.

Oppstartsmøte med Østlandsforsking

Undersøkelsene ble lagt ut på anbud, og Østlandsforskning i samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar vant anbudet.

– Vi er veldig glad for å få gjøre denne jobben, sier prosjektleder og forsker Mona Stokke fra Østlandsforskning, og kjønnsforsker Gjertrud Røe Hammeren fra Likestillingssenteret. – Det er viktig og nødvendig kunnskap vi skal innhente for Agder, men også kunnskap som kan være nyttig for resten av landet, sier Hammeren.

– Vi legger opp spørsmålene i de to spørreundersøkelsene ut fra retningslinjer som gjør det mulig å sammenligne også med andre undersøkelser som går på kjønnsmangfold og levekår. – Men Agder er her i front som nå setter i gang denne type undersøkelser, med både levekår blant LHBT-befolkningen og holdninger blant majoriteten. Begge forskerne uttrykker sterkt engasjement på området for å kunne innhente kunnskap som gir grunnlag for tiltak som kan gi mange mennesker bedre trygghet på eget kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Gjennomføring av undersøkelsene

Holdningsundersøkelsen blant majoritetsbefolkningen på Agder skal gå ut til 2.500 personer fra hele Agder som er tilfeldig trukket. Utvalget mottar et spørreskjema med følgebrev i posten, som kan besvares anonymt enten digitalt og pr forhåndsfrankert brev.

For levekårsundersøkelsen blir det et tilgjengelighetsutvalg på mellom 250 – 500 personer blant LHBT-befolkningen som mottar spørreskjema. Her er det viktig å få til å rekruttere flest mulig blant LHBT-befolkningen, og slik oppnå høyest mulig svarprosent. Derfor må vi gå ut offentlig og oppfordre LHBT-personer til å svare på undersøkelsen, som er anonym, sier prosjektleder Mona Stokke fra Østlandsforskning.

Endelig rapport fra undersøkelsen legges så blant annet fram for Bystyret i Kristiansand i juni 2018.

Kontakt

LIM-rådgiver Kristiansand kommune, Toril Hogstad, mobil: 952 56 568
Prosjektleder LHBT-undersøkelsen på Agder, Mona Stokke, Østlandsforskning, mobil: 922 555 67
Rådgiver LIM for Aust-og Vest Agder fylkeskommuner, Helle Ingeborg Mellingen, mobil: 411 26 776

Styringsgruppe og prosjektgruppe

Styringsgruppe:
Rådmann Tor Sommerseth, Kristiansand kommune (Leder)
Fylkesrådmann Tine Sundtoft, Vest-Agder fylkeskommune
Fylkesrådmann Arild Eielsen, Aust-Agder fylkeskommune
Rådmann Harald Danielsen, Arendal kommune

Prosjektgruppe:  
Prosjektleder: Toril Hogstad, LIM-koordinator/rådgiver Kristiansand kommune
Helle Ingeborg Mellingen, LIM-koordinator Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner
Harald Worren, rådgiver Arendal kommune
Tone Worren Kløcker, folkehelsekoordinator Arendal kommune 
Petter Stranger, konstituert virksomhetsleder, barne- og familietjenesten i Kristiansand kommune
Pål Tjøm, Fagforbundet Kristiansand

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 10.10.2017 15:40
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?