Gå til hovedinnhold

Legger fram FLiK-resultatene

Torsdag 24. august samles ledere fra skoler og barnehager til en oppsummering av FLiK-prosjektet.

Inkluderende

Thomas Nordahl legger fram resultatene fra den siste FLiK-undersøkelsen torsdag 24. august.

Siden 2013 har 2700 ansatte i skoler og barnehager i Kristiansand vært involvert i FLiK (Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand) i Kristiansand kommune.

FLiK

Det overordnede målet for FLiK er at alle barnehage- og skolebarn skal oppleve inkluderende læringsmiljøer som gjør at de trives bedre, lærer mer og at det blir mindre mobbing.

I løpet av prosjektperioden fra 2013 til 2017 har det vært gjort tre store kartlegginger i skolene og barnehagene. Den første ved oppstarten i 2013, den andre i 2015 og den siste i 2017. Det er resultatene fra den siste undersøkelsen som nå er klare.

2013

2015

2017

Det er pedagogikk-professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Hedmark som skal legge fram rapporten med svarene fra den siste kartleggingen. Nordahl og fagpersoner fra Universitetet i Aalborg og Universitetet i Agder har fulgt prosjektet tett.

Samlingen er på Scandic Kristiansand Bystranda, og varer fra klokka 08.30 til 15.30.

Den åpnes av konstituert oppvekstdirektør Svein Ove Ueland klokka 08.30.

Fra 09.00 til 11.30 går Thomas Nordahl gjennom rapporten.

Mellom 13.30 og 14.30 skal Thomas Nordahl svare på spørsmål fra salen.

Til media

Fagsjef Roy Wiken – 950 75 258 - i oppvekstsektoren er kontaktperson om praktiske spørsmål om samlingen.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 23.08.2017 07:48
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?