Gå til hovedinnhold

Lærlinger velkomne i kommunen

Fire nye lærlinger innen ikt-servicefag og en innen kontorfag kan Kristiansand kommune skilte med. I tillegg kommer over 110 lærlinger på de mer tradisjonelle arbeidsplassene som innen oppvekstsektoren og helse- og sosialsektoren.

Mål om 120 lærlinger

Bak fra venstre Jan Roger Nilssen (leder i seksjon for kontor og administrasjon, SKA Fagfrobundet Vest-Agder), lærling Thomas Mazur, lærling Volentinas Sommerland, lærling Mats Hag Tellefsen. Foran fra venstre: lærling Pablo Yanez, Brit Silseth (leder SKA i Fagforbundet, sentralt) Rita Wroldsen (leder i SKA Fagforbundet, Kristiansand)

Lærlingeavdelingen i Kristiansand kommune har som oppgave å skaffe plass til så mange lærlinger som mulig innen de kommunale virksomhetene.

Målrettet

Lærlingerådgiver Lillian HalvorsenDet har tradisjonelt vært relativt enkelt å få lærlinger til barnehagene og til ulike helse- og sosialtjenester. Til kontorfagene og ikt, men også til en del av de andre fagområdene som er aktuelle innen teknisk sektor for eksempel, har det vært noe vanskeligere å få på plass lærlinger.

– Vi jobber nå målrettet inn mot de mindre fagene, som nettopp kontorfag og ikt. Vi prioriterer de unge, og de som kommer fra Kristiansand, sier lærlingerådgiver Lillian Halvorsen ved personalavdelingen i Kristiansand kommune.

Hun er ganske tilfreds med at målet om 120 lærlinger i kommunen snart er nådd.

Få søkere

Kontorfaglærling på Biblioteket Martin Sommer-Ekelund

Både Martin Sommer-Ekelund og bibliotekledelsen er svært godt fornøyd med at det er opprettet lærlingeplass innen kontorfag på biblioteket. Sommer-Ekelund har nettopp startet på opplæringen og skal innom de fleste arbeidsplassene på huset for å få oversikt over helheten.

Også Fagforbundet er opptatt av at Kristiansand kommune, som er en virkelig stor og allsidig arbeidsplass på Sørlandet, skal ta inn mange lærlinger.

– Vi er særlig fornøyd med at kommunen har kunnet gi fire unge tilbud om lærlingeplass innen ikt-serviefag og en innen kontorfag, det gleder oss i Fagforbundet. I det siste har det vært litt få søkere til disse plassene, sier Rita Wroldsen.

Hun er leder av seksjon for kontor og administrasjonsfag (SKA) i Fagforbundet i Kristiansand. I tillegg til at lærlingene får opplæring innen kontorfagene er Wroldsen, sammen med Fagforbundskolleger både fra fylket og sentralt, på en liten opplæringsrunde for å informere dem om hva Fagforbundet står for.

– Vi vil jo gjerne fortelle dem at vi står på barrikadene for dem, sier Wroldsen.

Vinn-vinn

Avdelingsleder Ingunn Kvivik kr-IKT– De fire lærlingene vi har her nå kommer fra Kvadraturen videregående skole. Vi får lærlinger fra flere skoler, men jeg må ha lov til å si at de unge som kommer fra IKT servicefag på Kvadraturen videregående holder et veldig høyt nivå. De er unge, 18 år, men kommer veldig raskt inn i arbeidsoppgavene her. Det tar ikke lang tid før vi har virkelig god nytte av dem, uttaler avdelingsleder i kr-IKT, Ingunn Kvivik.

Hun er strålende fornøyd med ordningen og forteller at de fire lærlingene som er der nå utgjør over ti prosent av arbeidsstokken ved avdelingen.

– Det blir på en måte en vinn-vinn-situasjon. De unge får opplæring i et autentisk og hektisk miljø, faktisk er vi det største IKT-miljøet på hele Sørlandet, og etter at de har vennet seg til forskjellen på å være på skole og i ordinært arbeid, etter at de har fått nødvendig opplæring og blitt varme i trøya, så har vi kjempegod nytte av dem, skryter Kvivik.

Ingunn Kvivik forteller at på hennes avdeling tar de imot 2 lærlinger i august hvert år.

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 30.09.2016 12:36
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?