Gå til hovedinnhold

Lanserer Min side med nye digitale tjenester

- Nå kan du fylle ut skjema digitalt, hente ut nabolister i byggesaker, få oversikt over kommunale fakturaer og bestille ledsagerbevis på nettet, forteller en fornøyd organisasjonsdirektør Eva Berglund Åsland i Kristiansand kommune.

Digitalisering av tjenester

Fra papir til digitale tjenester i kommunen! - Nå lanserer vi Min side med nye digitale tjenester for innbyggerne, sier organisasjonsdirektør Eva Berglund Åsland og prosjektleder Lise Bardoff, og river papirer for å markere en digital milepæl i kommunen. Fra siste prosjektmøtefør lansering.  Fv: kommunikasjonsrådgiver Hilde Fjukstad, prosjektleder Lise Bardoff, organisasjonsdirektør Eva Berglund Åsland, webmaster/skjemabygger Zoran Teofilovic, leder Servicetorvet Helle Geheb, IKT-rådgiver Thomas Øderud. Foto: Ragna Marie Henden

- Innbyggerne skal slippe å være avhengig av å kontakte oss i åpningstidene for å få utskrifter og levere skjemaer på papir, forteller organisasjonsdirektøren, som lanserer nye digitaliserte tilbud for innbyggerne i disse dager. - Vi er i starten på en større digitaliseringsprosess av våre tjenester, og tilbyr nå enklere og mer tilgjengelige tilbud for byens innbyggere. For noen tjenester slipper du nå å ringe sentralbord og saksbehandler, eller besøke kommunen, men finner informasjon 24/7 på Min side, forteller Eva Berglund Åsland.

Kommunen har investert i nye skjemaverktøy, eDocument, slik at skjemaene nå også kan fylles ut fra ulike plattformer som nettbrett, mobil eller pc.

Min side

Prosjektet Min side startet våren 2016 og er et ledd i kommunens digitalisering ut mot innbyggerne.

- Hver innbygger kan logge seg inn på sin private Min side. Her får du en samlet oversikt over kommunale fakturaer du har mottatt fra og med 2016. I tillegg vil du se dine innsendte søknader, få mulighet til å generere nabolister, samt få direkte tilgang til andre offentlige tjenester som benytter ID-porten som innloggingsløsning, forteller Lise Bardoff, prosjektleder for etableringen av Min side i kommunen.

Mer informasjon og innlogging til Min side.

Sikker innlogging

- Vi tilbyr en rekke sikre innlogginger for å gi innbyggerne tilgang på digitale skjemaer, forteller prosjektleder Lise Bardoff.

- Som følge av at vi har fått på plass ID-porten kan vi nå tilby innbyggerne sikre digitale tjenester hvor brukerne kan logge seg inn med kjente elektroniske ID-er, presiserer prosjektleder for Min side, Lise Bardoff. - Innbyggeren skal kunne søke om tjenester digitalt gjennom en sikker kanal.

- For å få tilgang til skjema, fakturaer og Min side kan du logge deg sikkert inn med kjente elektroniske ID-er som Bank-ID, Min ID, Commfides, Baypass ID eller Bank ID på mobil, forteller prosjektleder.

Ledsagerbevis

- Ledsagerbevis er ett av skjemaene vi nå har digitalisert, forteller Lise. – Her er det ikke bare selve skjemaet, men også en rekke prosesser som er digitalisert. Tidligere måtte både ledsager og den som skulle ledsages møte opp i Servicetorvet for å levere søknaden, eller skrive den ut og sende den per post, for så senere å møte opp igjen for  fotografering og henting av ledsagerbeviset. Nå kan det hele enkelt gjøres på nett.

Nabolister

- Ønsker du raskt å få ut nabolister for nabovarsel i byggesaker kan du nå gjøre dette digitalt. For å ivareta sikkerheten og hindre misbruk må en selvsagt logge seg inn med sikker ID for å få muligheten til å generere slike lister, forteller Lise.

Digitale skjema på mobil

- Allerede nå har vi digitalisert rundt 70 skjema, og flere er på vei, forteller Zoran Teofilovic, webmaster kommunikasjon i Kristiansand kommune. - Det er digitaliserte skjema innen barnehage og skole, helse og omsorg, kultur, politikk og administrasjon, teknisk og eiendom. For eksempel kan du nå bestille kart på nett, båtplass, skjenkebevilling, skattekort, leie av lokaler, påmelding til borgertoget 17.mai, bestilling av tolkeoppdrag, norskkurs og skolebytte mm.  

-  Det er en omfattende jobb hvor vi også går gjennom skjemaene og forenkler tekst og oppsett for å gjøre det hele mer lettvint for innbyggerne. Vi vil det skal være enkelt og intuitivt å sende en søknad eller å få utført en tjeneste, forteller Zoran, som er skjemabygger, og har den nitidige jobben med digitalisering av skjemaene.

Kommunikasjonsrådgiver Hilde Fjukstad bidrar for å gjøre skjemaene brukervennlige. En rekke saksbehandlere er også i prosessen med i arbeidet.

Kommunen har investert i nytt skjemaverktøy, Kommune24:7, slik at skjemaene nå også kan fylles ut fra ulike plattformer som nettbrett, mobil eller pc.

Innbyggerne i sentrum

- I utformingen av tjenester settes innbyggeren i sentrum, og det er fokus på hvordan kommunen kan gi raske svar og være tilgjengelig. Med en økende grad av digitalisering og forenklede arbeidsprosesser kan vi gi mange mulighet til raske tjenester, og samtidig frigi tid til forespørsler og henvendelser som er tidkrevende, sier organisasjonsdirektør Eva Berglund Åsland.

– Vi jobber med å se på arbeidsprosesser og arbeidsflyt innad i etater og mellom ulike etater, og ønsker å få til en mer automatisert tjeneste der det er mulig. I første omgang prioriterer vi områder med tjenester som er enkle å få på plass, som har stor pågang, et stort volum, og hvor det det er behov for raske svar. Og når saksbehandlere og dokumentsenteret bruker mindre tid på å ekspedere søknader og henvendelser kan ansatte bruke mer tid til å veilede og hjelpe de som har størst behov for det.

Styringsdokument for digitalisering Bystyret 1. februar

- Kommunen er i en god prosess fremover innen digitalisering, og ønsker å få flere tjenester digitalisert, sier organisasjonsdirektøren, som 1. februar legger fram politisk styringsdokument for digitalisering i Kristiansand kommune for Bystyret. Link til saken på politisk agenda.

Kontakt

Organisasjonsdirektør Eva Berglund Åsland,  mobil 906 73 396
Lise Bardoff, prosjektleder, KR-IKT, mobil 920 27 749

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 31.01.2017 08:11
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?