Gå til hovedinnhold

Ny bydel i kontainerhavna og dronesentral

Mer fokus på byestetikk, dronesentral, grønne takterasser, ny bydel i kontainerhavna og grønne arbeidsplasser, ønsker gruppa «Point Krs». De vant med sitt forslag på Innovasjonscamp om fremtidens bystrategi.

Innspill fra ungdommer til kommuneplanen

Forskerlinja ved Vågsbygd videregående skole og representanter for elevrådet deltok på på Innovasjonscamp med konkurranse om beste forslag. Målet med konkurransen var å samle innspill fra ungdommer til revisjon av kommuneplanen mot 2030. Innovasjonscampen ble arrangert av Kristiansand kommune og Ungt Entreprenørskap Agder, på Grønt senter, 15. februar.

Ny bydel i kontainerhavna

Gruppa "PointKrs" gikk av med seieren i Innovasjonscamp 15.februar på Grønt Senter. Fv: Lyder Kjellevold Jacobsen, Ida Magnussen og Christiane Marie Fjeldbraathen. Trond Hauklien var ikke på bildet. Foto: Ragna Marie Henden

- Innovativt, spenstig, fremtidsrettet for grønn fremtid og fin presentasjon, var dommernes begrunnelse for endelig valg av vinneren,  «Point Krs». Gruppa la fram kreative ideer om blant annet ny bydel i kontainerhavna, dronesentraler og dronetransport. «PointKrs» bestod av Trond Hauklien, Ida Magnussen, Christiane Marie Fjeldbraathen og Lyder Jacobsen. Presentasjonen fra gruppa kan du se her.

Globale megatrender i Kristiansand

Næringsrådgiver i kommunen, Lukas Wedemeyer, innledet Innovasjonscamp med globale trender og utfordringer for Kristiansand.

- Kristiansand trenger en strategi for å møte globale endringer og trender, sa næringsrådgiver Lukas Wedemeyer da han utfordret elevene til å bidra med tanker og ideer for byens fremtid. - Vi jobber nå med revisjon av kommuneplanen, og trenger gode bidrag fra alle i Kristiansand. Det er dere som er byens framtid, derfor er dere spesielt invitert til å utvikle ideer for Kristiansand mot 2030.

- Globale trender viser at det går stadig fortere og skjer radikale endringer fremover innen teknologi, digitalisering, globalisering, urbanisering, demografi og klimaendring, oppsummerte Lukas, og knyttet dette til Kristiansand. - Også vi i Kristiansand berøres av disse trendene. Vi blir blir eldre, vi trenger trenger flere unge, vi må skape nye arbeidsplasser, ha mindre klimautslipp, bo tettere i byen enn før, og ønsker ubegrenset tilgang til informasjon.

Oppgavene

Deltakerne på Innovasjonscamp startet med ideer på gule lapper, før konseptene ble utviklet videre i grupper.

25 elever ble delt inn i 8 grupper og fikk velge mellom to ulike oppgaver. Innovasjonscamp konseptet var i regi av Ungt Entreprenørskap, ved Lill-Margrethe Stene, som ledet ungdommene gjennom konkurransen. Elevene ble først utfordret til å levere egne ideer på gule lapper, som så ble tatt videre i gruppearbeid. Gruppene leverte en samlet ide, og fikk så videre 2 timer til å utvikle ideen og lage en presentasjon.

Oppgave 1: Hvordan kan Kristiansand bli en attraktiv og levende by i dette fremtidsbildet?

Oppgave 2:  Hvordan kan vi bruke «hvilende kompetanse" blant våre innbyggere i Kristiansand som ressurs for å skape verdier i fremtidens by?

"Hvilende kompetanse"

Gruppa IUA, Innovativ Ungdom Agder, ønsker at Kristiansand skal bli Norges nye Innovasjonshovedstad.

Elevene tok utfordringen på alvor og leverte forslag som viser kunnskap om samfunnet, verdier og kreativitet.

Multikulturelle ressursprogram, innovasjonssenter i Agder, ny bydel i kontainerhavna, dronesentral for transport, bilfritt sentrum, Kristiansand som Norges innovasjonsby og større satsing på kollektivtrafikk.

- Vi må ha nye studier og satsing på studenter og utvikling av UiA, med en egen UiA-avdeling i kontainerhavna. Vi må gjøre det mer lukrativt å studere og bosette seg i byen, mente ungdommene. Samtidig må vi legge bedre til rette så folk kan skape sine egne arbeidsplasser.

Aktiv bruk av såkalt «hvilende kompetanse», som pensjonister, innvandrere og studenter var flere grupper opptatt av.

Pensjonistene kan lære unge og innvandrere språk og undervise i flere fag og hjelpe «drop outs». Aktiv bruk av kompetanse fra pensjonister er viktig, og vi må gjerne lokke med poenger som gir sydentur, mente ungdommene. Noen foreslo å heve pensjonsalderen, og ønsket å bruke pensjonister som en viktig kunnskapsressurs for spesielt unge og innvandrere.

Dommerpanel

Dommerpanelet bestod av fv Margrethe Noraas, virksomhetsarkitekt IKT, Anne Wivestad, rådgiver i Virksomhet oppfølging, og Bente Hansson, rådgiver oppvekst. Alle fra Kristiansand kommune.

Dommerpanelet hadde en vanskelig jobb. Det var mange gode presentasjoner og innspill til ideer og strategi for utvikling av Kristiansand for fremtiden, fra de 8 gruppene. Dommerpanel bestod av Bente Hansson, rådgiver i oppvekst, Margrethe Noraas, virksomhetsarkitekt i IKT, og Anne Wivestad, rådgiver i Virksomhet oppfølging. Alle fra Kristiansand kommune.

Multikulturelt ressursprogram

Konseptet til gruppa "multikulturelt ressursprogram", fikk 2. plassen i konkurransen.

Andre plassen gikk til gruppa «multikulturelt ressursprogram». Gruppa presenterte forslag til samarbeid mellom eldre, skoler og innvandrere. Dette er for økt sysselsetting av eldre og innvandrere og redusere drop outs i skolene. Gruppa så på synergier og gevinster for både eldre, unge og innvandrere. En del pensjonister ønsker aktiviteter og er en viktig ressurs med kunnskap og erfaring. De får også glede av å treffe både unge og innvandrere, og kan gi verdifull hjelp til disse gruppene.

The final solution

Gruppa "The final solution" tok 3. plassen og presenterte appen JOBZ.

Gruppa «The final solution» kom på tredje plass med sin idè om en egen app rettet mot arbeidsledige og innvandrere uten jobb. Målet med appen er å gjøre det lettere for arbeidsledige å kunne komme i kontakt med NAV og arbeidsgivere. Appen JOBZ skal gjøre det enklere for mange å få seg jobb.

Forskerlinje

Elevene som deltok kom fra forskerlinja ved Vågsbygd videregående skole, trinn 1 og 2. Vågsbygd har den eneste forskerlinja i Vest-Agder, og har eksistert i 2 år. En linje med fokus på innovasjon, teknologi og forskning, for elever med interesse for matte og naturfag. Elevene blir også tatt med ut til bedrifter og næringsliv for å se og lære.

Elever fra Vågsbygd videregående skole vant torsdag 15. februar landskonkurransen for ungt entreprenørskap i Trondheim! Elever fra 2STF vant både innovasjonskonkurransen og publikumsprisen!

Kontakt

Lukas Wedemeyer, næringsrådgiver i Kristiansand kommune, mobil 901 97 222
epost: lukas.wedemeyer@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 15.02.2017 19:04
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?