Gå til hovedinnhold

Kultursektoren med stor brukerundersøkelse

Kultursektoren vil vite mer om hvem som bruker tjenestene og hvor fornøyd de er med tilbudet. I disse dager henter fem enheter inn svar fra 1500 brukere.

Brukerkartlegging

Helene Hostad Tønnessen (t.v.) og Margrethe Saga er ansvarlige for den omfattende brukerundersøkelsen i kultursektoren. Her er de på Kristiansand folkebibliotek der bibliotekar Sissel Hamre (med briller) er i ferd med å få brukeren Trine Hagen til å svare på spørsmålene i undersøkelsen. Foto: Svein Tybakken
I disse dager gjennomfører kultursektoren en brukerundersøkelse de kaller «Brukerkartlegging av kultur- og fritidsaktiviteter i Kristiansand kommune».

– Målet er å bli bedre kjent med dem som bruker tjenestene vi tilbyr, blant annet for å kunne gi disse et best mulig tilbud fremover. Vi ønsker også å få tilbakemeldinger på hvordan vi bør jobbe bedre og bredere mot vårt publikum. Derfor oppfordrer vi alle som benytter seg av kultursektorens tjenester til å svare på denne undersøkelsen, sier rådgiver Helene Hostad Tønnessen i kulturdirektørens stab. Hun er ansvarlig for undersøkelsen sammen med trainee Margrethe Saga.

Undersøkelsen omfatter brukere av Knuden (Kristiansand kulturskole), Samsen kulturhus, fritidsetaten øst og fritidsetaten vest samt Kristiansand folkebibliotek. Alle fem enhetene skal sørge for 300 respondenter hver – til sammen 1500 brukersvar.

Spørreskjema

Undersøkelsen består av et spørreskjema som besvares enten ved oppmøte på de ulike enhetene, eller via mail eller sosiale medier. Spørsmålene dreier seg om bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og bosted, samt hvilke tilbud den enkelte benytter seg av og hvor man finner informasjon om tilbudene.

– Vi vil også gjerne vite hvor fornøyd eller misfornøyd den enkelte bruker er og eventuelt hva slags tilbud han eller hun savner. Vi begynte å samle inn svar fra 13. november og holder på til 10. desember. Så går vi i gang med analysejobben rett før jul og har som mål å presentere en rapport i kulturstyremøtet 7. mars, sier Margrethe Saga. Hun er udannet i samfunnskommunikasjon med master fra UiA og har hatt ansvar for mye av utformingen av spørsmålene i undersøkelsen.

– Det var en av forutsetningene for å få til en slik omfattende undersøkelse at vi fikk en ekstra ressurs til kulturdirektørens stab for å hjelpe oss med gjennomføringen. I Margrethe har vi fått rett kompetanse på rett plass og hun rekker akkurat å bli ferdig med undersøkelsen før trainee-perioden er slutt i mars, sier Helene Hostad Tønnessen.

Lenker til spørreundersøkelsen: English version  Norsk versjon

Det brukes blant annet iPad og nettbrett på enhetene for å få svar fra brukerne av tjenesten som kultursektoren i Kristiansand kommune tilbyr. Foto: Svein Tybakken

Anonym

Margrethe Saga understreker at undersøkelsen er anonym, men at kulturdirektøren tilbyr deltakerne å bli med i trekning av gavekort til både Aquarama og Kristiansand kino.

– Vi skal sørge for at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner i de svarene som blir avgitt. Blant de som deltar trekker vi ut ti vinnere. For å delta i denne trekningen må den enkelte oppgi sin e-postadresse. Når undersøkelsen leveres blir e-postadresse og svar skilt fra hverandre. Det er selvfølgelig frivillig å oppgi e-postadresse og fullt mulig å være med på undersøkelsen uten å oppgi denne, sier Saga, som også understreker at brukere som er under 12 år skal svare på undersøkelsen sammen med sine foresatte.

Det skal gjennomføres en egen undersøkelse i idrettsetaten som vil ha idrettsklubbene som målgruppe for spørsmålene. Den vil også bli gjennomført i løpet av desember.

I tråd med lovverket

Kristiansand kommune ved kulturdirektøren har det overordnede ansvaret for at datainnsamlingen gjennomføres i tråd med gjeldende lover, regelverk og forskningsetiske retningslinjer. Data skal samles inn og oppbevares slik at respondentenes integritet og konfidensialitet er ivaretatt.

Kontakt for mediene

Rådgiver i kulturdirektørens stab Helene Hostad Tønnessen: Tlf 928 34 356

 

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 22.11.2017 13:54
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?