Gå til hovedinnhold

Kruse Smith AS tildeles kontrakten med Kunstsilo og ny kulturskole

Sørlandets kunstmuseum og Kristiansand kommune har gjennomført en felles anskaffelse av totalentreprenør for Kunstsilo og ny kulturskole på Silokaia. Kontrakten ble 30. oktober tildelt Kruse Smith Entreprenør AS.

Hovedkriterier og tilbud

Den nye kulturskolen skal bygges rett ved kunstsiloen. (Illustrasjon: Mestres Wåge, BAX , Mendoza Partida)

Konkurransen er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser.

Ved tilbudsfristens utløp (05.10.2018) var det mottatt ett tilbud. I en situasjon hvor det er mottatt ett tilbud gir regelverket oppdragsgiver anledning til enten å avlyse konkurransen eller å tildele kontrakten til tilbyder.

— I tildelingen av denne kontrakten har vi vektlagt kompetanse og pris. Vi er svært fornøyde med å få med oss Kruse Smith i denne krevende jobben med Kunstsilo og ny kulturskole. Entreprenøren har solid erfaring med krevende byggeprosjekter, og vi er godt fornøyd med at de stiller med et solid lag av nøkkelpersoner som skal bidra med sin erfaring og kunnskap til å utvikle prosjektene videre, sier prosjektleder Erik Sandsmark.

Tilbudet er vurdert å være konkurransedyktig, og inneholder vilkår som om det hadde vært flere tilbydere i konkurransen. Styret i Sørlandets kunstmuseum (SKMU) og Kristiansand Eiendom (Kristiansand kommune) har derfor sluttet seg til prosjektleders innstilling om å tildele kontrakt til Kruse Smith Entreprenør AS.

— Det er gjort en grundig vurdering av tilbudets timepriser og påslagsprosenter både av uavhengig rådgiver og Kristiansand Eiendom. Vi har fått ett tilbud som i dagens marked vurderes som konkurransedyktig, sier Sandsmark.

Kontraktsverdier totalentreprenør

I første omgang skal det gjennomføres en samhandlingsfase hvor entreprenør, arkitekt, rådgivere og byggherre skal videreutvikle prosjektene, kvalitetssikre kostnad og optimalisere fremdrift. SKMU og Kristiansand kommune kan hver for seg velge om de etter samhandlingsfasen, vil gå videre i en byggekontrakt. Kontraktsverdien for samhandlingsfasen er på cirka 15 millioner kroner eksklusiv mva.

Kunstsilo: Total kontraktsverdi ved gjennomføring av byggeprosjektet er på cirka 385 millioner kroner eksklusiv mva. (basert på basiskostnad)

Kulturskole: Total kontraktsverdi verdi for ved gjennomføring av byggeprosjektet er cirka 185 millioner kroner eksklusiv mva. (basert på basiskostnad)

Om Kunstsilo

Av 101 forslag var det "Silosamlingen" som ble vinneren. Bygget inneholder blant annet utstillingslokaler, bar og eventlokaler. (Illustrasjon: Mestres Wåge, BAX , Mendoza Partida)

I det bevaringsverdige silobygget fra 1935 på Silokaia i Kristiansand, skal det skapes et regionalt kraftsentrum for kunsten og kunstnerne i Agder. Dette skal bli et museum av nasjonal betydning, og et museum som er internasjonalt synlig. Kjernen i KUNSTSILO skal være samlingene til Sørlandets Kunstmuseum og Tangen-samlingen.

Om ny kulturskole

Den nye kulturskolen skal bygges rett ved kunstsiloen. (Illustrasjon: Mestres Wåge, BAX , Mendoza Partida)

Bystyret i Kristiansand har vedtatt å lokalisere en framtidig ny kulturskole i sentrum, til Kulturkvartalet på Silokaia. Den kommunale kulturskolen underviser barn og unge i musikk, teater og visuell kunst, og det er forventet at en lokalisering tett på Kilden og Kunstsilo vil skape positive synergier mellom institusjonene.

Kontakter for media

Erik Sandsmark -prosjektleder: 930 31 111

Kontaktpersoner - byggherrer:

SKMU/Kunstsilo
Adm. dir. Reidar Fuglestad: 481 59 900

Prosjektansvarlig Bengt Aspevik i Kristiansand Eiendom (Kristiansand kommune): 901 42 641

Forfatter: Stein Otto Daatland
Publisert: 30.10.2018 15:18
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?