Gå til hovedinnhold

Kristiansandsregionens første Kinaforum åpnet

Ordfører Harald Furre og hovedtaler Wang Min, Kinas ambassadør i Norge, åpnet 16. april Kristiansandsregionens første Kinaforum. Dette som et ledd i utvikling av mer kontakt og samarbeid mellom næringsliv og akademia i Kina og på Sørlandet.

Ser fram til besøk av Kong Harald

Wang Min, Kinas ambassadør i Norge, holdt hovedtalen under første Kinaforum for Kristiansandsregionen. Foto: Ragna Marie Henden

-«Let`s walk together» avsluttet Wang Min, Kinas ambassadør i Norge, sin hovedtale under første Kinaforum i Kristiansand. Da hadde ambassadøren presentert samarbeid på offisielt nivå, med alt fra bilder av ambassadøren og Kong Harald, til Kinas store begivenheter for 2018. Her var nevnt blant annet 40 års jubileum for reformen i Kina som åpnet landet mer mot resten av verden, og Kong Haralds besøk til Kina til høsten.

Ambassadøren presenterte høydepunkter i Kina i 2018.

Ambassadøren la fram en rekke punkter i Kinas satsing for framtida i verdens mest folkerike og tredje største land. Innovasjon, robust økonomi og enda høyere effektivitet er strategien framover i landet med verdens nest største nasjonale økonomi. På lista over satsingsområder stod også bygging av internasjonale samarbeid til beste for framtida for menneskeheten.

Ambassadøren presenterte det nye offisielle samarbeidet mellom Kina og Norge.

En engasjert ambassadør presiserte Norge og Kinas felles holdninger til frihandel, i motsetning til hos USA. Wang Min utfordret de 20 – 30 næringslivsledere og aktører til å satse stort og være vågale for å oppnå store gevinster. Han viste til vennskapssamarbeid mellom provinser og byer i Kina, og fylker og byer i Norge, og inviterte til samarbeid som gir større fordeler.  Ambassadøren påpekte også viktigheten av ordførerens støtte til arbeidet for et godt samarbeid Kristiansand/Kina.

Ambassadør Wang Min inviterte til samarbeid hvor også ambassaden vil være en tilrettelegger og rådgiver for næringslivet. Han henviste til ambassadens nettside med informasjon og kontaktinfo.

Wang Min inviterte blant annet til Kinas første China International Import Expo som blir holdt i Shanghai i november. Her inviteres tusenvis av bedrifter fra over 100 land. – Og her er bedrifter fra Kristiansand også hjertelig velkommen, inviterte ambassadøren, på sitt tre dagers besøk i Kristiansand, for første gang i historien.

Om besøket av Kinas ambassadør

Ordfører Furre åpnet Kinaforum

Ordfører Harald Furre åpnet offisielt Kristiansandsregionens første Kinaforum. Kristiansand kommune ønsker å bidra som fasilitator sammen med ambassaden for samarbeid mellom Kina og Kristiansandsregionen.

– Og nettopp samarbeid med utvalgte områder i Kina er ett av punktene på agendaen for nystartede Kinaforum for Kristiansandsregionen, sa ordfører Harald Furre i sin åpningstale i lokalene til Business Region Kristiansand.

– Kommunen ønsker å være en fasilitator og legge til rette for økt samarbeid med Kina for bedrifter og næringsliv på Sørlandet. En rekke bedrifter er allerede enten eid eller handler med Kina, og kan dele av sine erfaringer med nye bedrifter som ønsker et kinesisk marked eller investorer. Vi ønsker også enda flere turister fra Kina, og kunne skape interessante konsepter som trekker flere til vår landsdel, sa Furre, som er imponert over utviklingen i Kina, både i forhold til tempo og som ledende i verdensøkonomien.

Elkem godt fornøyd med kinesiske eiere
Administrerende direktør Helge Aasen i Elkem presenterte Elkems erfaringer med kinesiske eiere.

På første møte i Kinaforum presenterte også to bedrifter på Sørlandet sitt samarbeid med Kina. Elkem Solar er i dag eid av China National Bluestar (Group) Ltd.

Oppsummert fra Elkem om hvordan det er å ha kinesiske eiere.

– Vi var selvsagt veldig spente da kineserne tok over, men det har vært meget positivt. Vi ble invitert til Kina, og vi deler kunnskap med hverandre. De investerer og tar risiko i selskapet, og bruker mye penger på miljø. De er annerledes eiere enn i vesten, og har et stort fokus på vekst, sa administrerende direktør Helge Aasen i Elkem.

Bygge tillit og vennskap

Direktør Roy Rødningen ved Mandals presenterte bedriftens mangeårig samarbeid med Kina både med søsterselskaper i Kina og import av råvarer til produksjonen.

Roy Rødningen direktør for Fenner Mandals AS i Mandal, taufabrikken fra 1775, kunne fortelle om import av råvarer fra Kina til dagens produksjon, og tre søsterbedrifter i Kina. Fenner Mandals erfaringer og samarbeid med kinesere oppsummerte han blant annet med viktigheten av å bygge forretningsmessige vennskap med gjensidig tillit, noe som tar tid, men som er viktig for å oppnå gode resultater på sikt.

Business Region Kristiansand og Kina 2018

Næringsrådgiver Øyvind Lyngen Laderud i Business Region Kristiansand (BRG) presenterte tiltak i BRG for satsingen på «Kinaprosjektet», hvor besøket av ambassadøren er første fase av strategien.

Geir A. Haugum og Øyvind Lyngen Laderud i Business Region Kristiansand stod bak invitasjon og organiseringen av besøket av ambassadør Wang Min, på vegne av Kristiansand kommune. Kina er en av hovedsatsingene og opprettelsen av Kinaforum og ikke minst ambassadørbesøk en viktig første fase i arbeidet.

En rekke aktører var invitert til første Kinaforum, blant annet fra UiA. Her fra v professor Stein O. Kristiansen og direktør for Agderforskning Kristin Wallevik, i samtale med ambassadøren som også er invitert til møte med ledelsen ved UiA og foredrag for studentene.

Kontakt

Ordfører Harald Furre, mobil 982 81 890
Næringsrådgiver Øyvind Lyngen Laderud, mobil 476 48 492
Leder Business Region Kristiansand, Geir Askvik Haugum, mobil 971 71 885

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 17.04.2018 08:47
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?