Gå til hovedinnhold

Kristiansand vertskap for grønt bomiljø-kurs

Hageselskapet og Husbanken har lagt sitt grønne boligkurs til Kristiansand. Parksjefen i Kristiansand kommune mener deltakere har mye godt i vente.

Parksjef Aase Margrethe Hørsdal (t.v.) og rådgiver Hanne Katinka Hofgaard er stolt over Kristiansands grøntstruktur og ønsker Hageselskapets bomiljøkonferanse velkommen til byen. Foto: Svein Tybakken

Gode bomiljø

20.–22. september arrangerer Det norske hageselskap et tre dagers kurs med temaet «Boligplanlegging i by – Hvordan skaper vi gode bomiljøer for alle?».

– Vi kan ønske velkommen til en by vi mener er absolutt i front når det gjelder helhetlig planlegging for boligområder og grøntstruktur fra hav til hei. Vi bruker reguleringsplanene aktivt i samarbeid med utbyggere for å ivareta gode uteområder for innbyggerne, sier parksjef Aase Margrethe Hørsdal , som også skal holde et av foredragene under kurset.

Hanne Katinka Hofgaard er strålende enig med sin sjef. Parkvesenets erfarne rådgiver har hjulpet Hageselskapet med å finne objekter for konferansens kursopplegg.

– Temaet er jo fortetting i byer og vi har vært rundt og stolt vist frem boligområder på Tangen, Kjøita og Nybyen. Nær tilgang til naturen – park, lekeplass eller sjø, er kvalitetskjennetegn for Kristiansand, sier Hofgaard.

Overordnet planlegging

Tangen ved utløpet av Otra i Kristiansand er et av boligområdene bolig-kurset vil se nærmere på. Foto: HageselskapetProgramkomiteen for kurset består av Det norske hageselskap, forsker Jon Guttu (tidligere NIBR) og Husbanken. Svein Hoelseth i Husbanken sør, mener Kristiansand utpeker seg som by med godt, grønt fokus over lang tid.

– Byen har jo egen parksjef. Det er det ikke alle som har. Det viser jo hvordan byen tenker, sier Hoelseth, som også peker på Kristiansands grønne fokus i planlegging av nye bydeler der blant annet grønne tak skal håndtere overflatevann ved større nedbørsmengder.

Sjefarkitekten mener å se tendenser til at flere utbyggere ikke er like nøye med å ta hensyn til grøntanlegg i prosjektene. – Byer vil vokse og være attraktive. Da må innbyggernes behov for natur og trivsel i boligområdene tas på alvor.

Dyktige foredragsholdere

Hoelseth opplyser at et hovedtema er hva som skjer med bomiljøet når byene skal fortettes.
Kurset er praktisk rettet og gir nyttig kunnskap til bruk i arbeidshverdagen. Man får muligheten til å møte dyktige foredragsholdere fra ledende fagmiljøer i både Norge, Sverige og Danmark. Kurset tar for seg betydningen av god kvalitet i uterom og hvilken effekt grønne omgivelser har på lokalt klima, miljø, helse og trivsel.

Temaene for de tre kursdagene er overordnet planlegging, innholdskvalitet i uterom og brukernes behov. Det blir fokus på sammenhengen mellom godt planlagte bolig- og grøntområder, naturgrunnlag, universell utforming, ressursutnyttelse og sosialt miljø. Temaene presenteres gjennom foredrag, diskusjoner, befaringer og praktiske øvingsoppgaver.

Målgruppe er alle som arbeider med boligutvikling: Planleggere og byggesaksbehandlere i kommuner, utbyggere og eiendomsutviklere, boligbyggelag, landskapsarkitekter, arkitekter, ingeniører, politikere og andre beslutningstakere.

Program og påmelding 

Her kan du melde deg på kurset Boligplanlegging i by – Hvordan skaper vi gode bomiljøer for alle? 

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 16.08.2016 08:46
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?