Gå til hovedinnhold

Kristiansand venter på forhandlinger om byvekstavtale

Bymiljøkonferansen 26 april: Ordfører Furre venter utålmodig må forhandlinger om byvekstavtale. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen ønsker tydeliggjøring om hvordan nullvekstmålet for biltrafikk skal nås.

Bymiljøkonferansen 26. april

Diskusjonen om byvekstavtale for Kristiansandsregionen gikk høyt under debatten. Fra venstre: vegdirektør Terje Moe Gustavsen, MDGs Birte Simonsen, regiondirektør i NHO Siri Mathiesen, forsker Gro Sandkjær Hanssen og ordfører Harald Furre. (Foto: Egil Strømme, Vest-Agder fylkeskommune)

På Bymiljøkonferansen 26. april utfordret vegdirektør Terje Moe Gustavsen Kristiansand og sa at regionen må tydeliggjøre hvordan nullvekstmålet for biltrafikk skal nås. Det gjelder å komme i posisjon til å forhandle med staten om en byvekstavtale som kan utløse milliarder til kollektiv, sykkel, gange og veiprosjekter i regionen.

Omtrent 150 samferdsel- og transportinteresserte hadde møtt opp for å høre om dagens situasjon og spådommer om fremtiden. Kristiansandsordfører Harald Furre åpnet bymiljøkonferanse i Kristiansands storstue, Kilden.

Tema på konferansen var byvekstavtaler, fossilfri busstrafikk, elektrisk fremtid, hydrogenbiler, mobilitetsplanlegging og arealpolitikk.

Bymiljøkonferansen 2018

Utålmodig ordfører

I sin velkomsttale sa ordfører Harald Furre at det er stor utålmodighet lokalt fordi det drøyer med å komme i gang med forhandlinger om en byvekstavtale. Furre uttrykte frustrasjon over det faktum at staten skal reforhandle avtaler med de fire største byene, før turen kommer til Kristiansandsregionen og de fire andre byene/byområdene som skal forhandle med staten. Han håpte at en byvekstavtale kan undertegnes i 2019.

Nullvekstmålet

Mange av de fremmøtte ventet spent på vegdirektørens tur og hans betraktninger om byvekstavtaler:

- Nullvekstmålet er sentralt. Det har alltid vært det, og vil kanskje stå enda sterkere fremover. Jeg kan ikke bli tydelig nok på hvor viktig nullvekst er med tanke på avtalene man ønsker å lage med staten, sa Terje Moe Gustavsen.

- Jeg vil anbefale Kristiansand at de bestemmer seg for hvorvidt man ønsker å nå nullvekstmålet, og hvilke midler man ønsker å bruke for å nå dette, sa Gustavsen adressert til Furre som svar på hans spørsmål. I forlengelsen fortalte han også om nødvendigheten av å fatte vedtak som smerter litt.

- Jeg forstår at dere er utålmodige. Og utålmodigheten er sterkt registrert. Dette tolker vi som et ønske om aktivitet og engasjement, og dere må ikke la det gå over til negativitet og avmakt. Dere må stå på og finne de gode løsningene, så vil avtalene falle på plass etter det, forsikret han.

- Jeg ble også mektig imponert av kommunens krav til å inngå mobilitetsavtale for all nye bedrifter med 150 eller flere ansatte, så dette har jeg notert meg i boka her, sa han mens han viste frem notatboka si under debatten som avrundet konferansen.

Bomavgiften

Harald Furre påpekte at staten har laget en ny definisjon for nullvekst i biltrafikken – nemlig totalt antall kjørte km i hele regionen. Kristiansandsregionen opererer i sitt konsept for byvekstavtale at nullvekstmålet fortsatt skal være definert av antall passeringer gjennom bomstasjoner i Kristiansand. Det er lagt opp til flere bomstasjoner og 50 prosent økning av bomavgiftene.

-
Dersom all biltrafikk i de seks nabokommunene skal regnes med, så klarer vi ikke å oppfylle statens definisjon av nullvekstmålet. Det betyr at avtaleområdet må kuttes ned til Kristiansand, Søgne og Songdalen, den nye storkommunen. Det vil være synd om vi ikke kan få tiltak i alle de sju kommunene i regionen, og påvirke utviklingen der, sa Furre.

Ordføreren la også til at dersom regionen skal klare nullvekstmålet etter statens definisjon, så må bomavgiftene opp til 80-90 kr per passering. – Det vil det aldri bli politisk aksept for, sa Furre.

I debatten på slutten av konferansedagen gikk diskusjonen høyt om byvekstavtalen. Men både vegdirektøren og ordføreren understrekte at de så fram til konstruktive forhandlinger. Men vegdirektøren mener altså at ballen i øyeblikket ligger hos Kristiandsandsregionen.

Sosial og grønn bærekraft

Gro Sandkjær Hanssen er forsker ved NIBR og hun kunne fortelle om at vi egentlig befinner oss midt i to typer paradigmeskifter. Det ene er miljøskifte og det andre, minst like viktig, er aktivitetsskifte eller folkehelseskiftet. Dette forklarte hun med at for eksempel også ved å ta kollektivtransport gjør at man beveger seg mer enn man ville ha gjort ved å kjøre bil, og at det naturligvis var enda større gevinst ved gåing og sykling.

Sandkjær Hanssen fortalte også at fylkene må bli flinkere til å forankre mobilitets-tankegangen hos kommunene. Og kommunene må bli flinkere til styre planleggere og implementere dette i sin arealutvikling.

- Kristiansand har klart å lage ei fin bru i sin planlegging ved å lage en veldig god arealstrategi. Her er Kristiansand best i landet. Brua binder sammen overordnede prinsipper og hvordan man skal gjøre dette på praktisk nivå, så her er dere best case, Kristiansand, sa Hanssen.

- Er Kristiansand bra nok? Nei! Dere har lagt altfor mye opp til bilbasert utvikling, sa Hanssen med referanser til utbyggingsområder for langt unna bykjernen og nevnte Hamrevann.  - så her er dere absolutt ikke best case, kanskje til og med worst case, fastslo Sandkjær Hanssen.

Største satsing på miljøvennlige busser i Norge

Fra 1. juli byttes hele bussparken i Kristiansandsregionen ut med 150 flunkende nye busser på biobrennstoff og fem elektriske busser. Boreal Norge overtar som bussoperatør. Konsernleder i Boreal, Kjetil Førsvoll, sa at dette er den største satsingen på miljøvennlig busser i Norge.

Elektrisitet, hydrogen og gode forbilder

Konferansen kunne også by på flere innledere som snakket varmt om elektriske biler og busser, og tilsvarende bare drevet av hydrogen. Deltakerne fikk også høre om den nye aktøren på kollektivtransport i Kristiansand, Boreal.

Mobilitetsplanlegging i virksomheter

Urbanist Smári Stav i Rambøll fortalte om et pilotprosjekt i Kristiansandregionen der 5 virksomheter skal være med å lage handlingsplaner og en veileder for mobilitet som alle virksomheter i regionen kan benytte seg av. De fem pilotene er Nikkelverket, Nordea, Coop Tangvall / Lunde, Songdalen rådhus og Songdalen ungdomsskole.

Det var også presentasjoner av bedrifter som hadde gjort mye bra og riktig sammen med sine ansatte for å bidra til blant annet nullvekstmålet. Dette var Nordea Kristiansand og ViaNova Kristiansand. Dette dreier seg blant annet om tilrettelegging for sykling, gange og kollektivreiser for de ansatte, både til og fra jobb og for tjenestereiser.  Deltakelse i kampanjer som Jeg kjører grønt ble nevnt, og ikke minst dette å redusere reising ved hjelp av skype-møter, streamede kurs og e-læring.

Kontakt

Rådgiver Bjørne Jortveit, mobil: 908 02 839

Forfatter: Bjørne Jortveit
Publisert: 30.04.2018 08:58
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?