Gå til hovedinnhold

Kristiansand nominert til Årets sentrum i Norge 2017

Norsk Sentrumsutvikling har nominert Kristiansand blant fire kandidater til Årets sentrum i Norge 2017. Kåring av årets vinner finner sted på Sentrumskonferansen i Kristiansand 17.-18. oktober, etter vurdering av NSUs jury og avstemning blant deltakerne på sentrumskonferansen.

Kvadraturen - Årets sentrum i Norge?

Kristiansand kommune, Kvadraturforeningen, Næringsforeningen og Kvadraturen gårdeierforening har meldt på Kvadraturen til kåringen av Årets sentrum i Norge 2017. Sentrumsprisen deles ut for første gang i år, på Sentrumskonferansen i Kristiansand 18. oktober. Foto av Kvadraturen: Anders Martinsen

Norsk Sentrumsutvikling har nominert Bodø, Fredrikstad, Holmestrand og Kristiansand som kandidater til Årets sentrum i Norge 2017. Kåring av årets vinner finner sted på Sentrumskonferansen i Kristiansand 17.-18. oktober, etter vurdering av NSUs jury og avstemning blant deltakerne på sentrumskonferansen.

Regional og nasjonal oppmerksomhet

- Dette var gledelig! Kristiansand i tet blant fire kommuner nasjonalt, kommenterer ordfører Harald Furre.
- Vi ønsker å få mer regional og nasjonal oppmerksomhet rund vårt bysentrum Kvadraturen, sier ordfører Harald Furre. - Sammen med Kvadraturforeningen, Kvadraturen gårdeierforening og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, har Kristiansand kommune søkt om å delta med Kvadraturen i kåringen av Årets sentrum i Norge 2017 . - Kvadraturen er inne i en god utvikling, har mange gode kvaliteter, og vi mener Kristiansands sentrum er en verdig og god kandidat.

- Kristiansand har et tydelig og definert bysentrum Kvadratueren, basert på utformingen fra 1641 som er godt bevart, sier planrådgiver Anne. S Lislevand i By - og samfunnsenheten i kommunen Det er et overordnet mål at Kvadraturen skal bli et attraktivt, vitalt og identitetsbærende senter for hele Agder, med et rikt kulturtilbud, mangfoldig handels- og servicevirksomhet, attraktive byrom, god arkitektur og ivaretakelse av egenart. Det skal legges til rette for en fremtidsrettet utvikling i samsvar med overordnede målsetninger for samordnet bolig-, areal- og transportpolitikk. Utviklingen av Kvadraturen skal bidra til å styrke Kvadraturen som bysentrum, sier Lislevand.

Vitaliseringsarbeid

- Det er startet et vitaliseringsarbeid for Kvadraturen og vestre havn, igangsatt i 2008, forteller Anne S. Lislevand. - Arbeidet med denne planen la vekt på dialog med aktørene i byen som er viktige for utviklingen. Kvadraturen må fylles med flere mennesker både på dag - og kveldstid. Arbeidsplasser, boliger og byliv er derfor svært viktig. Å bygge opp om kvaliteten ved å ligge med vann og sjø på tre sider har hatt høyt fokus. I søknaden kan vi også vise til omsetningsutvikling som resualtat av tiltak og en rekke tilbud innen kultur, og tjeneste - og sentrumstilbud. Som Kilden Teater - og konserthus, Kunstsilo, Aquarama, Rådhuskvartalet, Q42, Sandens kjøpesenter, Torvkvartalet og Vest-Agder museet.

Her kan du lese hele søknaden.

Sentrumsprisen

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) opprettet i år utmerkelsen Årets sentrum i Norge / Sentrumsprisen.
Utmerkelsen er både et intensiv og en anerkjennelse for aktiv og målrettet sentrumsutvikling. Den skal være et insentiv i arbeidet med å gjøre sentrum levende, tiltrekkende og bærekraftig. Og en anerkjennelse for arbeid og tiltak for å gjøre sentrum attraktivt for handel, tjenesteyting, kultur, opplevelse og boligetablering. Vinnersentrumet betyr ikke nødvendigvis å være i mål, men å være på rett spor, og avgjøres av et godt vitaliseringsarbeidet,  og et sentrum der mennesker trives, handler og har lyst til å være, står det kriteriene for prisen.

Her kan du lese mer om Sentrumsprisen.

Sentrumskonferansen 18. oktober i Kristiansand

Utmerkelsen «Årets sentrum i Norge» vil bli utdelt på Sentrumskonferansen hvert år; første gang i Kristiansand 18. oktober 2017. Blant foreslåtte kandidater vil tre nominerte bli bekjentgjort i konferansens program og få anledning til å presentere sitt sentrum – med stolthet og entusiasme – før vinneren kåres. NSU har invitert sentrumsforeninger, næringsforeninger, gårdeierforeninger, kommune og andre til å melde seg på og delta i kåringen av Årets sentrum i Norge.

Mer om Norsk Sentrumsutvikling her.

Kristiansand på topp i sentrumsundersøkelse

I Sentio Research Groups borgerundersøkelse for mai 2017, er det gjort målinger på sentrums attraktivitet. Tallene her viser at Kristiansand topper lista over det mest attraktive sentrum blant byer i størrelsen 50.000 - 100.000 innbyggere. Det kan love godt for søknaden.

Enkeltresultater (foreløpige):

Kommunegruppe 5 (mellom 50 001 og 100 000 innbyggere):

  1. Kristiansand
  2. Drammen
  3. Fredrikstad
  4. Tromsø

Kommunegruppe 6 (over 100 000 innbyggere):

  1. Trondheim
  2. Bergen
  3. Oslo
  4. Stavanger
  5. Bærum

Kontakt

Planrådgiver Anne S. Lislevand, By - og samfunnsenheten, mobil 922 68 146

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 26.06.2017 09:37
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?