Gå til hovedinnhold

Toppkarakter fra Riksantikvaren

Som en av 21 kommuner får Kristiansand toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner.

God overordnet plan

Fra Posebyen Foto: Anders Martinsen fotografer

– Vi har en god, overordnet plan for kulturminnevern i Kristiansand. Der skårer vi høyt.

Tilskudd

Arkitekt Helge Solli

–      Et annet viktig poenggivende element er tilskudd. Kristiansand kommune yter tilskudd blant annet til brannsikring av husene i Posebyen, sier arkitekt Helge Solli i by- og samfunnsenheten.

De 21 kommunene som Kristiansand er i godt selskap med skårer høyest på spørsmål om kompetanse, gode oversikter, planer og penger til kulturminner. Riksantikvaren har rangert kulturminnearbeidet i alle norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA - Kommune-stat-rapportering hos Statistisk sentralbyrå.

– Vi er glade for at stadig flere kommuner rapporterer om godt kulturminnearbeid. Kommunene er helt sentrale i å ta vare på kulturarven, sier fungerende riksantikvar Marit Huuse.

Dette er de 21 beste kommunene i rangeringen: Bærum, Folldal, Giske, Hå, Karmøy, Kongsvinger, Kristiansand, Lier, Lillehammer, Nedre Eiker, Oslo, Sandnes, Sauherad, Skedsmo, Ski, Suldal, Sunndal, Sveio, Sørum, Tinn og Tønsberg.

Se hele rangeringen av norske kommuner her

Det er tredje gang Riksantikvaren rangerer kommunenes kulturminneforvaltning. Resultatene viser at stadig flere kommuner gjør en større innsats for å ta vare på kulturarven. Det er også flere kommuner som har svart på kulturminnespørsmål for 2015.

Spørsmålene som er brukt fra KOSTRA-rapporteringen er

  • Har kommunen bevilget penger til kulturminner/kulturmiljøer? (1 poeng)
  • Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (2 poeng)
  • Har kommunen utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (3 poeng)
  • Er kulturminner og kulturmiljøer forankret i planer og fastsatt i juridisk bindende kommune(del)plan? (2 poeng, i planer eldre enn 2005: 1 poeng)
  • Er det samme, eller økning, i antall dekar som er regulert til vern av kulturminner og kulturmiljøer per 31.12? (1 poeng)

Til sammen gir dette en toppskår på 9 poeng.

Les mer om Riksantikvarens satsing på kommuner her

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 22.09.2016 10:19
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?