Gå til hovedinnhold

Kristiansand er kåret til årets mest attraktive by

Kristiansand har vunnet Statens pris for landets mest attraktive by for 2018. Juryen mener byen har gjennomført et markant skifte i sin bypolitikk.

Nytt liv i sentrum

Juryen trekker blant annet fram hvordan Bystranda er urbanisert og bragt inn i byen. Her er det elever fra en av de to videregående skolene i Kvadraturen som bruker noen av fasilitetene som juryen peker på.

– Det er imponerende å se hvordan Kristiansand, i samarbeid med offentlige og private aktører, har fått til en svært positiv utvikling som forener gammelt og nytt, og som har gitt et nytt folkeliv i sentrum, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Statsråden kommer til Kristiansand 18. juni for å dele ut prisen; 250 000 kroner, plakett og diplom. 

«Gjennom målrettet politisk og faglig arbeid, har landsdelshovedstaden tatt ansvar for å skape en kompakt by med god tilknytning til sjøen», skriver juryen.

Juryen 

Disse sitter i juryen: 

  • Erling Dokk Holm: førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Bosatt i Oslo. Juryleder.
  • Peter Butenschøn: arkitekt og rådgiver i arkitektur og byplanlegging. Bosatt i Oslo.
  • Heidi Ramsvik: rådgiver i stedsutvikling i Nordland fylkeskommune. Bosatt i Bodø.
  • Ulrika Staugaard: delvis privatpraktiserende arkitekt og ansatt i Statsbygg. Bosatt i Akershus.
  • Elisabeth Sjo Jespersen: tidligere daglig leder i Grønn By Stavanger. Bosatt i Hafrsfjord, Stavanger.
  • Michael Fuller-Gee: sjefsarkitekt-byplanlegger Arendal. Bosatt i Arendal

 Juryens begrunnelse 

Foregangsby

Kristiansand konkurrerte med Askim og Svolvær, og juryen mener Kristiansand utmerket seg på flere områder som gjør byen til et spesielt forbilde for andre. 

«I dag er Kristiansand en foregangsby i arbeidet med å styrke en samordnet bolig-, areal- og transportpolitikk. Det er lagt sterk vekt på sykkel og gange, og byen har arbeidet aktivt for å sikre grønn struktur og god funksjonsblanding i sentrum med blant annet lokalisering av to videregående skoler i kvadraturen. Ikke minst er denne prioriteringen gjort synlig gjennom hvordan bystranden er urbanisert og bragt inn i byen. Med en god reguleringsplan for utbyggingen av området mellom kvadraturen og elva (Tangen) har dette området blitt en gave til offentligheten og ikke en privatisert del av byen», skriver juryen blant annet. 

Planmessig

– Kristiansand har jobbet planmessig og godt de siste årene med å skape en attraktiv by. Det er tatt et oppgjør med en gammeldags og lite bærekraftig byutvikling. Det satses nå veldig sterkt på sentrum, og bevisstheten i byen har endret seg. Ikke bare har de hatt gode planer, det er også høy kvalitet på gjennomføringen, sier juryleder Erling Dokk Holm.

Juryen viser også til at utbyggingen av Rådhuskvartalet og Torvet er forbilledlig byplanarbeid, der ny arkitektur av høy kvalitet er sømløst koplet på den eksiterende arkitekturarven. Juryen mener dette er et godt eksempel på hvordan god arkitektur kan skapes gjennom gode prosesser, modenhet og kunnskap hos bestillere.

Tilrettelegger 

Dette prosjektet er imidlertid ikke et unntak. Flere nye prosjekter innen bolig og næringsbygg i Kristiansand holder høy kvalitet. Juryen mener dette skyldes at kommunen har vært flink til å knytte sammen eiendomsutvikling og byutvikling, og kommunens rolle i å bygge opp under private eiendomsinvesteringer er betydelig.

 

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 06.06.2018 14:52
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?