Gå til hovedinnhold

Kristiansand er den beste anleggskommunen

Blant våre storbyer er Kristiansand den beste anleggskommunen. Det fremkommer i en ny rapport fra Telemarksforskning som har sett nærmere på idretten i norske storbyer.

ASSS-nettverk

En ny rapport fra Telemarksforskning viser at Kristiansand er den eneste storbykommunen som ligger på høyde med landsgjennomsnittet når det gjelder anleggsdekning. Her er idrettshallen på Flekkerøy som er én av mange idrettsanlegg i kommunen. Foto: Tomas Rolland.

Idrettsaktivitet og idrettsanlegg i norske storbyer har blitt kartlagt i en ny rapport fra Telemarksforskning. De aktuelle byene inngår i ASSS-nettverket som består av Kristiansand, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Tromsø, Sandnes, Drammen og Fredrikstad. Resultatene er basert på tall hentet fra 2006 til 2015, og viser blant annet at Kristiansand er den beste anleggskommunen blant storbyene.

Idrettsanlegg ved skoler

Rapporten viser at Kristiansand scorer høyest på hallidrett og fotball, noe som har vært en bevisst satsing fra kommunen.

– Kristiansand har en aktivitetsandel, målt for alle aldre, som er 56 prosent høyere enn på landsbasis innen håndball. Siden 2006 har vi økt med 39 prosent, og det er mye. Vi har også hatt den mest positive utviklingen innen fotball med en økning i aktivitetsandel på 10 prosent fra 2006 til 2015. Rapporten viser at Kristiansand er den eneste storbykommunen som ligger på høyde med landsgjennomsnittet når det gjelder anleggsdekning, sa rådgiver Astri E. Sødal i idrettsetaten før hun legger til:

– Folkehelse og fysisk aktivitet er kjempeviktig, og kommunen har vært veldig strategiske i forhold til å bygge idrettsanlegg sammen med nesten alle de nye skolene. På denne måten blir anleggene mer tilgjengelige for barn og unge ved at de kan gå eller sykle til aktivitetene. Det er også et miljøtiltak ved at de i liten grad ikke trenger å bli kjørt eller ta buss, og ved å ha det samlokalisert blir det også en sosial arena i nærmiljøet.

Her kan du lese hele rapporten:

Idretten i norske storbyer

Vil ha bredere anleggsdekning

Rapporten viser gode anleggstall for Kristiansand også innen tennis, golf og motorsport, men avdekker lavere score blant annet innen svømming. Idrettsetaten ønsker nå å bruke resultatene aktivt for å få enda bedre og bredere anleggsdekning.

– Innen svømming ligger kommunen midt på treet, og dette var vi klar over før vi fikk rapporten. Alle ASSS byene ligger under landsgjennomsnittet på dette. Vi har lavest aktivitetsandel av ASSS-nettverket innen turn, og årsaken er nok relatert til dårlig anleggskapasitet. Vi ser at det er et behov for å videreutvikle dette, og rapporten i sin helhet skal brukes til å se hvor det er lav aktivitet i forhold til idretter, og opprettholde der vi har god dekning. Byen er hele tiden i utvikling, og det er viktig at vi er offensive. Vi ligger godt an i løypa, men aktiviteten kan hele tiden bli høyere, og anleggsdekningen kan bli bredere, sa rådgiver Astri E. Sødal i idrettsetaten.

Nye idrettshaller

Idrettssjef Terje Abrahamsen er opptatt av at innbyggere skal ha et godt aktivitetstilbud, og kan fortelle at kommunen er allerede i gang med å forbedre idrettsanlegg.

– Idrettsanlegg er med på å fremme folkehelse i kommunen, og de fleste idrettsanleggene er bygd sammen med skoler slik at barn og unge har maksimal utnyttelse hele dagen. Denne løsningen har vært et fornuftig grep i kommunen. Resultatene fra rapporten har gjort oss enda mer bevisst, og vi holder allerede på med å forbedre scorene i form av at vi bygger to idrettshaller. Det har blitt besluttet at det skal bygges en ny idrettshall i 2020, og vi har også planer om å bygge flere fotballbaner, sa idrettssjefen.

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 24.03.2017 14:02
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?