Gå til hovedinnhold

Kristiansand deler likestillings- og inkluderings erfaringer på internasjonal konferanse

Ordfører Harald Furre holdt 12. juni et foredrag under sesjonen «Om å leve sammen i mangfold» på en internasjonal konferanse i Bilbao, åpnet av fredsprisvinner Rigoberta Menchú Tum.

CEMR, Bilbao 11.- 13. juni

Fredsprisvinner Rigoberta Menchú Tum åpnet CEMR konferansen 11. juni i Bilbao i Spania. Ordfører Harald Furre ble invitert for å dele kommunens erfaringer med tiltak innen likestilling og inkludering. Foto: Erle Holstad Wright

– Det er interessant å få delta på en konferanse som løfter likestilling, LHBT-rettigheter, rasisme, integrering og lokaldemokrati på en så omfattende måte i europeisk målestokk, sier ordfører Harald Furre i Bilbao i Spania. – Vi deler av våre erfaringer i Kristiansand, og får høre mange gode foredrag om erfaringer i kommuner og byer over hele Europa. Meget nyttig og inspirerende, sier Furre.

200 representanter fra kommuner, byer og regioner fra mer enn 40 land i Europa deltar på en stor internasjonal konferanse i Bilbao i Spania 11.- 13. juni. Gjennom ulike nettverk representerer deltakerne arbeid som gjøres i over 130.000 kommuner, byer og regioner i Eurorpa. Her er Kristiansand kommune invitert ved ordfører Harald Furre, som deler erfaringer i arbeidet med likestilling, mangfold og inkludering. Tema for foredraget er «Endringsvillig by». Furre deltar under sesjonen «Leve sammen i mangfold», hvor blant annet også ordfører i München og Bilbao også deler erfaringer på områder som «LHBT-vennlig by», «eldre- og barnevennlig by», som en drivkraft for endring.

Kristiansand – en by for alle

Harald Furre presenterte tiltak i Kristiansand for likestilling, inkludering og mangfold.  - Dette er temaer vi som kommune og politikere ikke kan jobbe med alene, men vi kan ta en aktiv rolle i å oppmuntre gode tiltak og tilrettelegge for arenaer og nettverk som jobber for at Kristiansand er en by for alle, sa Furre.

– I foredraget har jeg blant annet presentert Kristiansands erfaringer med uke 6 «En by for alle» i år, som genererte over 60 ulike arrangementer under likestilling, inkludering og mangfold, forteller ordfører Furre.

– Vi har også en god likestillings-, mangfolds – og inkluderingsstrategi vedtatt av bystyret i 2015 som vi jobber etter. Vi har bidratt til sertifiseringsordningen «likestilt arbeidsliv», til en LHBT-undersøkelse på Agder. I tillegg jobber vi innen ulike sektorer med å rekruttere flere menn, som i eldreomsorg og barnehager. Ikke minst ser vi viktigheten av å skape samarbeidsplattformer og bidra til samarbeid mellom akademia, stat, fylke, organisasjoner og kommuner, sier Furre, som også trekker fram kvinnenettverk som «women in business» ved Næringsforeningen i Kristiansandsregionen som et godt eksempel i landsdelen.

– I innledningen til sesjonen ble Eleanor Roosevelt sitert, førstedamen som stod bak verdenserklæringen om menneskerettigheter i 1948. Alle universelle menneskerettigheter begynner i det små, og verden er sammensatt av enkeltmennesker og det er her forandringene skjer". Vi kan påvirke, tilrettelegge og bidra til endring med lover og regler, og på sikt fører dette til større lokale, regionale og nasjonale endringer for verdenssamfunnet, sier ordfører Furre.

Med på konferansen er også LIM-koordinator Toril Hogstad i Kristiansand kommune, organisasjonsdirektør Eva B. Åsland og politisk sekretær Erle Holstad Wright.

CEMR

LIM-koordinator Toril Hogstad og ordfører Harald Furre deltar på CEMR-konferansen i Bilbao.

The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) er den eldste og mest omfattende organisasjonen for lokale og regionale myndigheter med 42 medlemsland i Europa. CEMR arrangerte sin først konferanse I 1980, og er en del av nettverket «Forente byer».

CEMR jobber for et samlet, fredfullt og demokratisk Europa, og er en tilrettelegger for utveksling av erfaringer mellom medlemmer og partnere i CEMR.

Mer om konferansen her

Kontakt

Ordfører Harald Furre, mobil, 982 81 890
LIM-koordinator Toril Hogstad, 952 56 568

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 12.06.2018 23:06
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?