Gå til hovedinnhold

Kristiansand belønnet med 90 millioner

Kristiansandsregionen er i dag tildelt 90 millioner kroner for 2018 i statlige belønningsmidler til kollektivtransport og sykkelveier.

Gratulasjon fra statsråden

Fv rådgiver Bjørne Jortveit og ordfører Harald Furre er godt fornøyd med meldingen fra statsråd Ketil Solvik-Olsen om 90 millioner i beløøningsmidler for 2018 til kollektivtransport i Kristiansandsregionen. Foto: Ragna Marie Henden

– Gratulerer Kristiansand! Dere er på god vei til å lykkes med å oppfylle viktige mål i belønningsavtalen. Biltrafikken er tilnærmet uendret mens bruken av kollektivtrafikk øker. Det gir bedre fremkommelighet, bedre bymiljø og økt trafikksikkerhet for alle reisende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Pressemelding fra samferdselsdepartementet

Viktige penger for kollektivtransporten

– Dette er gledelig, og viktig at vi også i år har oppnådd resultater som gir oss midler til å opprettholde og videreutvikle kollektivtilbudet i regionen, sier en fornøyd ordfører Harald Furre.

– 65 millioner av potten på 90 millioner kroner bidrar til å opprettholde kollektivtilbudet fra 2017, og til flere nye forbedringer, forteller Furre. - Noen ruteforbedringer kom allerede 2. januar i år.

– Det skal brukes mye midler til å gjøre busstrafikken fossilfri fra 1. juli. Da blir to viktige bylinjer trafikkert med elbusser. Fra samme tidspunkt skal alle de andre bussene skal gå på biodrivstoff. I tillegg skal det brukes midler til ny rutebilstasjon og oppgradering av holdeplasser og til noen gang- og sykkelvei-prosjekter i Kristiansand og nabokommunene, forteller rådgiver Bjørne Jortveit i ATP-samarbeidet (Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen).

– Når det gjelder forbedringer i busstilbudet, blir alle de tre metrorutene styrket fra sommeren.
Metrorute 3 skal taktes bedre med M1 og M2, slik at bussene ikke kommer klumpvis. Det vil forbedre busstilbudet på metrolinjen betydelig. Andre halvår blir det også forsterkninger i busstilbudet mellom Søgne og Kristiansand og mellom Vennesla og Kristiansand, forteller Jortveit.

Samarbeid Kristiansandsregionen

Rådgiver Bjørne Jortveit i By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune har utarbeidet rapporten for Kristiansandsregionen som har utløst nye belønningsmidler.

– Vi har oppnådd nullvekst i biltrafikken gjennom bomstasjonene fra 2016 til 2017. Det er avgjørende for å få midlene. Vi har mottatt belønningsmidler siden 2004, men størrelsen på potten har stadig økt, og er avgjørende for å kunne opprettholde kollektivtilbudet, sier Jortveit, som har laget både søknad og rapport på vegne av alle kommunene i regionen, de to fylkeskommunene på Agder, Statens vegvesen og Agder Kollektivtrafikk.

– Midlene vi nå får for 2018 søkte vi om høsten 2016, i en samlet søknad for 2017 – 2019. Totalt har staten gitt tilsagn om 300 milloner kroner. Lokalt er vi blitt enige om hvordan pengene skulle brukes i Kristiansandsregionen, sier Jortveit.

Kontakt

Ordfører Harald Furre, mobil: 982 81 890
Rådgiver Bjørne Jortveit, mobil: 908 02 839

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 04.04.2018 12:45
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?