Gå til hovedinnhold

Kristiansand arrangerer møte i Nordic Safe Cities om ungdomsvold

Kristiansand kommune er vertskap for et internasjonalt møte i Nordic Safe Cities 29.-30. august. Representanter for 40 byer i Norden skal jobbe sammen for å bidra til å stoppe ungdomsvold.

Nordic Safe Cities møte i Kristiansand

Ordfører Harald Furre og kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne M. Benitez Nilsen ser fram til å være vertskap for møte i Nordic Safe Cities 29. 30. august. Tema for samlingen er "stopp ungdomsvold". Foto: Ragna Marie Henden

Det er første gang Kristiansand kommune er vertskap for møte i Nordic Safe Cities, som ble opprettet i 2016, og tidligere har møttes i Oslo og Stockholm.

– I nettverket Nordic Safe Cities er deling av erfaringer og tiltak noe av det viktigste. Vi mener at vi sammen kan bli bedre og hjelpe hverandre, sier Nilsen. – Kristiansand kommune har over tid satt i gang en rekke tiltak, og nylig gjennom storsatsingen i SNU en større mobilisering som ser ut til å ha gitt effekt. Dette ønsker andre nordiske byer å lære av. Vi blir her presentert som en foregangskommune, sier kriminalitetsforebyggende koordinator, og viser til et godt samarbeid mellom politi og videregående skoler for gode tiltak og resultater.

SNU-midler til Agder

– Vi er veldig glad for at Kristiansand ønsker å være vertskap for denne nordiske konferansen som setter fokus på den økende volden og kriminaliteten i deler av ungdomsmiljøene i mange av de nordiske byer. Dette er et tema som er høyt på dagsorden i hele Norden. Konferansen vil bidra til å spre kunnskap og utveksle erfaringer mellom nordiske byer som står overfor mange av de samme utfordringene. Vi vet at Kristiansand har arbeidet aktivt med disse utfordringene over lang tid, og vi ser fram til å høre om deres arbeid på konferansen, sier Catrine Bangum, seniorrådgiver i Nordisk Ministerråd.

– Det er inspirerende at Nordic Safe Cities ønsker å holde sin samling i Kristiansand, sier ordfører og kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand.

– Vi har tatt grep i egen by rundt den økende ungdomsvolden vi har sett de siste par årene. Nå kan det se ut til at innsatsen har gitt resultater av arbeidet i form av mindre vold blant ungdom, sier kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne M. Benitez Nilsen.

– All forskning tyder på at mange ungdommer som går inn i ekstremistmiljøer har vært involvert i kriminalitet i forveien. Vi benytter samme metode for å forebygge og forhindre vold og kriminalitet, som overfor ekstremisme, sier Nilsen.

– Noe av hensikten med møtet er også å sammen kunne presentere vurderinger av framtidas utfordringer, og hvordan vi kan forberede oss for å hindre negativ utvikling, sier ordfører Furre. – Sammen skal vi bidra til å gi hverandre inspirasjon for å jobbe videre både politisk og administrativt med gode tiltak og initiativ. Det personlige nettverket er også viktig, og vi har også gleden av å vise våre besøkende Norges mest attraktive by, sier ordfører.

29. – 30. august på Arkivet

– Møtene holdes på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, en møteplass vi også gjerne vil vise fram, sier ordfører.

Tema for samlingen i Kristiansand er hvordan en kan forebygge og forhindre ungdomsvold. Her tas blant annet opp undertema som gatekamper, sosial inkludering, forebyggende politiarbeid, politisamarbeid i regioner, gjengvold og forebyggende ungdomskampanjer.

Målet med samlingen er å bidra til å stoppe vold, hatytringer og sosial ekskludering blant unge i nordiske byer.

Program

Nordic Safe Cities

Nordic Safe Cities er initiert av Nordisk ministerråd i 2016, og drives av Nextstep, et nordisk byrå for sosiale entreprenører. I dag er Nordic Safe Cities et samarbeid av 40 byer i Norden. Til Kristiansand kommer 2- 3 representanter fra hver by, både politikere, administrasjon og politi.

Nordic Safe Cities har som mål å være et nettverk som sikrer trygge, tolerante byer som forhindrer radikalisering og forebygger voldelig ekstremisme. I nettverket deles erfaringer og formidles kunnskap for å skape trygge byer i Norden.

Om Nordic Safe Cities i NRK

Kontakt

Ordfører Harald Furre, mobil: 982 81 890
Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Marie Benitez Nilsen, mobil: 952 35 820

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 27.08.2018 08:25
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?