Gå til hovedinnhold

Kristiansand - en by for alle!

Kristiansand kommune tar grep for å realisere vedtaket om å være en by for alle. Det politiske likestillingsutvalget støtter opp om Kristiansand kommunes profilering av prosjektet "Kristiansand – en by for alle". Et eget design og en aksjonsuke i uke 6 2018  skal inspirere til aktiviteter og tiltak.

Kristiansand - en by for alle

Bli med på prosjektet "Kristiansand - en by for alle", oppfordrer det politiske likestillingsutvalget i Kristiansand kommune.Bak fv Viggo Lütcherath (KRF), Abdullahi M. Alason og Trond Henry Blattmann (AP), ordfører Harald Furre (H), Mette Gundersen (AP), Grete Kvelland Skaara (KRF), rådgiver Toril Hogstad og Renate Hægeland (H). Foto: Ragna Marie Henden

- Et interessant og spennende prosjekt for å synliggjøre Kristiansands vedtak om en by for alle, var tilbakemeldingen fra kommunalutvalget, som er det politiske likestillingsutvalget i Kristiansand kommune.

Tirsdag orienterte likestillingsrådgiver Toril Hogstad om prosjektet «Kristiansand - en by for alle», som blant annet har valgt uke 6 i 2018 som en storsatsing.  - En by for alle betyr en by der vi alle er verdsatt som det mennesket vi er, uansett bakgrunn, og der vi alle har mulighet for å bidra i utviklingen av byen. Uke 6  er fra før en uke med eget undervisningsopplegg i skolene. Vi har fått laget et fint design for uka, og sikret oss domenet www.enbyforalle.no. Nå skal vi fylle uka med mye godt innhold, informerte Hogstad.

Et prosjekt for å gjennomføre strategier

Kristiansand kommune har som mål å være en foregangskommune når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold. Kommunen betrakter mangfold som en ressurs, og jobber for å være en fremtidsrettet, kompetent og inkluderende organisasjon.

- Vi har en mengde gode planer og strategier i Kristiansand kommune for inkludering og likestilling på alle områder. Strategier vedtatt politisk, men som svært få andre vet om, sier Toril Hogstad. – For å få planene kjent og ut i virksomhet ønsker vi å få et massivt og synlig fokus og løfte temaet i mange fora i uke 6 i 2018. Det å knytte mange aktiviteter sammen i ei uke er etter inspirasjon fra OXLO - Oslo extra large. Her samles en rekke aktiviteter og gir synlighet og oppmerksomhet rundt problemstillinger, tiltak og muligheter for å legge til rette for at samfunnet skal inkludere alle typer mennesker, forteller Hogstad.

www.enbyforalle.no

Det er utarbeidet et eget design, en nettside og facebookside for prosjektet "Kristiansand - en by for alle" i uke 6 2018.

- Mange er begeistret for designet for prosjektet, og vi har sikret oss både domenet http://www.enbyforalle.no/ og facebook-siden «En by for alle". På nettside og i sosiale medier ønsker vi å samle og markedsføre alle aktiviteter i uke 6 2018, forteller Hogstad.

– Det er flott med en slik uke som gir fokus, men viktig også at det jobbes for at byen skal være åpen og inkluderende for alle også resten av året, kommenterte likestillingsutvalget, som meget gjerne stilte opp for å bidra til lansering av prosjektet «Kristiansand – en by for alle» i uke 6 2018.

Uke6 i skolene

Uke6 er fra før en uke hvor skolene får et gratis undervisningsopplegg som både lærere og helsesøstre i kommunen får informasjon om, og som de oppfordres til å bruke. Opplegget er utarbeidet i samarbeid med helsedirektoratet og undervisningsdirektoratet. Uke6-grunnmateriell inneholder ideer tilundervisning om seksualitet på 8-10.klassetrinn. Undervisningen skal øke ungdommenes handlingskompetanse, hjelpe dem til å reflektere over dilemmaer de står overfor hver dag, tenke normkritisk og ta gode valg. Materiellet egner seg til arbeid med kompetansemål i blant annet naturfag, samfunnsfag, KRLE og norsk, og til arbeid for trivsel og inkludering, og mot mobbing.
- Det harmonerer godt med FLiK-satsningen i oppvekstsektoren, sier Toril Hogstad. 

Inspirasjonsmøte 27. oktober

Likestillingsrådgiver og koordinator i Kristiansand kommune, Toril Hogstad, inviterer til Inspirasjonsmøte 27. oktober for prosjektet "Kristiansand - en by for alle" i uke 6 2018.

- 27. oktober inviteres samarbeidspartnere, lag, foreninger, akademia og trossamfunn til et inspirasjonsmøte. Alle som ønsker å bidra er velkommen, sier Toril Hogstad, og ber interesserte ta kontakt med henne. - Her ønsker vi å koordinere og utfordre til aktiviteter i uke 6 2018. Det kan være alt fra utstillinger, konserter, møter og foredrag. Vi håper mange vil komme og delta på et stort felles løft for byen, sier koordinator Toril Hogstad. Møtet holdes kl 11.30 - 14.00 på Rådhuskvartalet.

Likestilt arbeidsliv

Kristiansand kommunes satsing på prosjektet "Kristiansand – en by for alle", er også en del av innsatsen for å bli sertifisert som likestilt virksomhet, i pilotprosjektet Likestilt arbeidsliv. Her ønsker vi å gå foran og bidra til at sertifiseringsordningen blir realisert og Kristiansand kommune blir en foregangskommune på likestilt arbeidsliv, på samme måte som Miljøsertifiseringen, sier likestillingsrådgiver Hogstad.    

Samarbeidspartnere

Prosjektet «Kristiansand – en by for alle» er presentert for flere aktuelle samarbeidspartnere som ønsker å bidra i uke 6 2018. Det er blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet, Barne, ungdoms- og familiedirektoratet, IMDi Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Vest-Agder fylkeskommune, Agder for alle og Senter for likestilling ved UiA.

Strategier

Her kan du lese Kristiansand kommunes strategi for likestilling, inkludering og mangfold, 2015 - 2022.
Det er mennesker det handler om.
It`s all about people
Brosjyre

Kontakt

LIM-rådgiver (likestilling, inkludering og mangfold) og koordinator Toril Hogstad, mobil: 952 56 568, epost: toril.hogstad@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 12.09.2017 19:50
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?