Gå til hovedinnhold

Krever én million

De tre kommunene Kristiansand, Søgne og Vennesla krever til sammen nær én million kroner i erstatning etter den såkalte apoteksaken.

Ekstra arbeid

Soneleder Torunn Henden og sykepleier Ingrid Øen i Posebyen sone. Henden holder en av pakkene med medisinruller. Bildet ble tatt i mars.De tre kommunene retter kravet mot Norsk Medisinaldepot (NMD) etter store problemer som oppsto da NMD ved årsskiftet overtok kontrakten om å pakke og levere medisin i såkalte multidoseruller.

Medisiner kommer altså ferdig pakket til den enkelte bruker i ruller. Da NMD overtok kontrakten, oppsto mange feil med innholdet i rullene. Personell i kommunene måtte da for hånd kontrollere at pasientene fikk rett medisiner.

Kravene

Kravet fra de tre kommunene fordeler seg slik:

Kristiansand: 849 340 kroner
Vennesla: 108 663 kroner
Søgne: 6 698 kroner

Totalt: 964 971 kroner

- Det var stor risiko for at det var feil innhold i de ferdigpakkede multidoserullene. Dermed måtte omfattende kontroller til, sier helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli.

Både beboere på sykehjem, i ulike boliger og brukere av hjemmesykepleien får medisinene sine pakket i multidoseruller.

Kravet er sendt 14. juni. De ekstra kostnadene knytter seg til bemanning i perioden februar til mai. Kravet blir fremmet direkte til NMD og NMD skal behandle kravene fra alle kommunene samlet i løpet av sommeren. 72 kommuner i hele Norge byttet leverandør samtidig.

Fra andre kommuner har det vært rapportert pasientskade som følge av problemene med medisinrullene.

- I Kristiansand har vi ikke hatt pasientskade, men det er klart at det har vært mye usikkerhet og mange spørsmål både fra brukere og fra våre ansatte, sier Dehli.

Berømmer ansatte

Dehli berømmer alle ansatte som har stått i situasjonen i vår.

- De har blitt satt i en vanskelig situasjon, men de har løst det på best mulige måte. Vi har kompetente ansatte som vil det beste for sine brukere og for kollegene, sier Dehli.

Dehli peker også på at Kristiansand kommune legger vekt på å ha gode rutiner og systemer i helse- og omsorgstjenestene. Det bidrar til god håndtering når uheldige og uventede situasjoner oppstår.

Samtidig som problemene med multidoserullene oppsto, ble legemiddelmangelen i Norge forsterket i vår. Av ulike årsaker har det vært for dårlig tilgang på en del medisiner, og det har vært nødvendig for mange å bytte medisin.

- Vi ser at ansatte har strukket seg veldig langt for at brukerne skulle merke minst mulig. Likevel er det naturlig å tenke seg at all oppmerksomheten mot å sikre riktig medisin har ført til at ansatte har måttet prioritere og velge bort andre oppgaver, sier Dehli.

Vanlige rutiner

Kommunefarmasøyt Elin Baldersheim Nilsen sier at leverandøren NMD har gjort viktige grep for å oppnå forbedringer.

- Ikke alt er helt optimalt enda, men når det gjelder kontroll av multidose, er vi tilbake til de vanlige rutinene. Det har vi vært siden slutten av mai, sier hun.

Kristiansand står sammen med Vennesla og Søgne kommune i denne saken. I kontraktsammenheng representerer Kristiansand også Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand.

I tillegg til Kristiansand er det Søgne og Vennesla som har rapportert direkte kostnader.

Kontakt for media

Helse- og sosialdirektør
Wenche P. Dehli
952 93 926

 

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 04.07.2019 10:31
Sist endret: 09.07.2019 10:29

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?