Gå til hovedinnhold

Dyrt å ikke fjerne gamle oljetanker

Fra 2020 er det forbudt med oljefyring i Norge. Mange har endret oppvarmingskilder, men fortsatt ligger gamle oljetanker igjen nedgravd i bakken hos private og næringsliv. Det kan bli dyrt om du ikke får tømt, rengjort og fjernet selve tanken, sier Marianne Bliksås, miljørådgiver i Kristiansand kommune.

Akutt lekkasje på Mosby

Vidar Ekse, leder brann og redning i KBR, viser miljørådgiver Marianne Bliksås i Kristiansand kommune, skader og opprydningsrarbeidet etter den akutte oljelekkasjen i Høiebekken lørdag 5.august. Ekse viser fangdammen som ble laget for å samle oljesøl og hindre at det rant ut i bekken. Foto: Ragna Marie Henden

Nylig måtte både Brannvesen og kommunen rykke ut til en akutt hendelse med lekkasje fra en gammel oljetank. - Dette er dessverre et stygt eksempel på hva som kan skje når gamle oljetanker blir liggende med drivstoff og begynner å ruste og lekke. En større tank var rustet lekk, og olje rant ut og forurenset i Høiebekken. Kristiansand brann og redning ble varslet og handlet raskt og fikk avverget en større miljøforurensing, forteller Marianne Bliksås.

Dyrt om du ikke fjerner oljetanken

Vidar Ekse og Marianne Bliksås anbefaler alle å fjerne gamle oljetanker før de ruster hull og oljen renner ut og skader miljøet. De understreker også at en slik "redningsaksjon" er meget kostbart for den som er ansvarlig for eiendommen.

- Vi ønsker å fortelle historien fra helgas hendelse for å belyse hvilke konsekvenser lekkasje i gamle oljetanker kan få for miljøet, og hvilken økonomisk belastning det kan få for den som eier tanken og grunnen. Det er mye billigere å fjerne en gammel tank før en lekkasje. Kostnader forbundet med å rydde opp etter en lekkasje er mye større enn å tømme en tank og fjerne det hele, understreker både Vidar Ekse, leder brann – og redning i KBR ( Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS), og Marianne Bliksås, miljørådgiver i Kristiansand kommune.

KBR hindret en større forurensing

Absorberende lenser ble lagt ut i Høiebekken lørdag kveld  og hindret oljen i å flyte lenger ned i elva. Nå er lensene flyttet et stykke lenger ned i bekken for å kunne ta opp eventuell olje som måtte komme. Det er nå lite synlig oljefilm i bekken.

- KBR rykker ut på akutte forurensings-situasjoner som den vi hadde på lørdag, forteller leder for brann og redning, Vidar Ekse. – Vi la absorberende lenser i elva for å hindre oljen i å trekke videre ned, ingeniørvesenet ble varslet og kom med gravemaskin og fjernet masse forurenset med olje, og Sørmiljø sugde opp resterende olje i tanken. Omlag 3.500 liter olje var igjen i den gamle tanken før det begynte å lekke ut. Den antas å være en gammel tank som forsynte den gamle dampmaskinen på Høye fabrikker med olje på begynnelsen av 1900-tallet, forteller Ekse fra Brannvesenet.

- Vi har også laget en tett fangdam som har samlet opp olje så den ikke skal renne ut i Høiebekken. I tillegg til lenser og tømming av tanken, så fjernet vi også 15 tonn masse som var infisert med olje, og som ble levert til godkjent deponi, forteller Ekse.

Kunne skadet fisk

Oljelekkasjen rant ut på venstre side her i Høiebekken.

- Heldigvis ser det ut til at vi nå ser lite oljefilm på vannet i bekken, men det kan sige ut olje fra gjenværende masse i lang tid. Den ønsker vi også nå å få fjernet, sier miljørådgiver Bliksås i kommunen.

– Vi berømmer KBR for innsatsen i helga. De har trolig stoppet en større lekkasje som ville ha forusenset Høiebekken ytterligere. Den renner videre ut i Otra, og kunne truet laksen, som går opp også i denne bekken.

– Brannvesenet rykker ut til akutte oljesølhendelser ca 40 – 50 ganger i året, forteller Ekse. – Det er alt fra trafikkulykker til slike store lekkasjehendelser. Ofte er det privatpersoner som melder fra. I dette tilfellet var det fiskere som oppdaget oljesøl i bekken og meldte fra lørdag 5. august. Vi rykket da ut, og måtte lete langs elva etter kilden. Vi fant lekkasje fra denne tanken ved Høye fabrikker, forteller Ekse, som selv var på vakt lørdag kveld.

Grunneier, KBR og Kristiansand kommune har nå dialog og skal avklare hvem som skal følge opp med videre tiltak for å rydde opp etter lekkasjen.  

- På lørdag var det synlig oljefilm i bekken. I løpet av mandagen og tirsdagen er situasjonen betydelig bedret og det er ikke mye synlig oljefilm igjen, men det vil nok kunne forekomme fremover. Lensene blir liggende i bekken for å fange opp eventuell olje som måtte komme, sier Ekse fra Brannvesenet.

Sjekk om du har oljetank på din eiendom

Brannvesenet i Kristiansand har mellom 40 til 50 akutte uttrykninger i året til oljesøl, forteller Vidar Ekse. - Kommunen registrerer nå alle eiendommer hvor oljetanker er fjernet, forteller miljørådgiver Marianna Bliksås. - Men forstatt er det trolig ca 2000 som har en oljetank i hagen eller på eiendommen som bør fjernes.

- Kristiansand kommune har de siste årene startet med å registrer eiendommer hvor oljetanker er fjernet. Her kan huskjøpere og huseiere sjekke om eiendommen er ryddet for en gammel oljetank. Pr i dag har vi nærmere 400 slike registreringer, forteller Bliksås. – Men vi vet at det gjenstår gjerne et par tusen til som må fjernes før 2020.

- Vi har fått informasjon om hendelser der det er rustet hull i en oljetank, og olje har sivet inn i grunnmuren, og gjort huset nærmest ubeboelig. Vi har også historier om noen som ikke har fjernet hele systemet for påfyll av olje, og det er blitt fylt på olje i et hull hvor tanken var borte.

- Noen sier de har brent opp oljen i tanken, men da må de være klar over at det fortsatt ligger ca 100 liter igjen i tanken som kan lekke ut. Det er derfor ikke tilstrekkelig å brenne opp oljen.  Det beste er å få fjernet hele tanken, og få fagfolk til å tømme den først.

- Enkelte har tanken nærmest innemurt i huset, og da er det mulig å fylle den med for eksempel sand etter forsvarlig tømming. Oljetankene er enten av stål eller plast, og ståltankene kan det ruste hull i, og plasttanker i glassfiber kan bli sprø og sprekke, forteller miljørådgiveren.

Før 1965 ble tankene lagt oppå bakken, men fra 1965 til 1985 ble de påbudt å bli gravd ned i bakken. Byggeåret for huset kan også gi en pekepinn på om huset du bor i har en skjult tank på tomta, forteller miljørådgiver Marianne Bliksås, som oppfordrer alle som fortsatt har en oljetank på tomta si om å fjerne den.

Hvordan fjerne oljetanken

Her får du mer grundig informasjon om hvordan dette skal gjøres.

Kontakt

Miljørådgiver Marianne Bliksås, mobil 416 28 584
epost: marianne.bliksas@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 07.08.2017 15:01
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?