Gå til hovedinnhold

Kommunens miljøpris til Alf Holmelid

Alf Holmelid er tildelt Kristiansand kommunes miljøpris 2015. Prisen er på 10 000 kroner.

Flere arenaer

Varaordfører Jørgen Kristiansen overrekker miljøprisen 2015 til Alf Holmelid

– I en mannsalder har Alf Holmelid vært en av Kristiansands og Sørlandets mest markante miljøstemmer med et sterkt engasjement for miljø og klima på flere arenaer. Som yrkesaktiv, politiker og privatperson har han utrettelig løftet og jobbet med saker som har vært viktig for en miljøvennlig utvikling i byen og regionen, sier juryen i sin begrunnelse.

Viktig stemme

Alf Holmelids kandidatur til miljøprisen ble fremmet av fremtredende personer innen både næringsliv, naturvern, forskning, teknologi og industri. Det gis overbevisende begrunnelser for at Alf Holmelid fortjener denne prisen. Blant annet blir det lagt vekt på at han over lang tid har vært en tydelig og viktig stemme både i politikken og media, for en miljøvennlig utvikling i Kristiansand, og at han har vært aktiv på flere arenaer - både innen politikken, i yrkeslivet og privat.

– Gjennom arbeid ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner har Holmelid vært med å legge grunnlag for økt energi- og miljøkompetanse - studier, forskningssenter og næringsutvikling. Økt kompetanse er en forutsetning for å kunne jobbe konkret med miljøtematikken. Holmelid har fokusert mye på viktigheten av å utvikle et miljøvennlig næringsliv og den viktige rollen lokal prosessindustri spiller i denne sammenheng, heter det blant annet i juryens begunnelse.

Yrkeslivet

Ved Elkems forskningssenter ble Holmelid kjent med solcelleteknologien. Som instituttleder og dekan ved HiA (nå UiA) var han med på å etablere de første undervisningstilbudene og det første store forskningsprogrammene innen fornybar energi.

Som forskningsdirektør ved UiA tok han initiativ til at UiA og bedrifter på Sørlandet skulle bli med i den første tildelingen av Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). UiA ble med i et konsortium som fikk tildelt et FME innen offshore vind. I dag er Holmelid styreleder for dette senteret.

Stortinget

Alf Holmelid har lenge hevdet at god miljøpolitikk kan være god næringspolitikk, og dette synet fikk han langt på vei gjennomslag for i sin periode på Stortinget fra 2009-2013. Her fikk han gjennomslag for en rekke saker, blant annet for et kraftig løft for miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge. Denne ordningen har hatt stor betydning for miljøet og for Sørlandet.

Han var også en sterk pådriver for en klimateknologiordning i stortingsmeldingen om klimapolitikk. Videre engasjerte Holmelid seg sterkt for sammenkopling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen og fikk gjennomslag til slutt. En sammenkopling blir sett på som et viktig grep for å begrense fly- og biltrafikken mellom Kristiansand og Oslo.

Kommunepolitikken

Holmelid kjempet for miljøsaker i kommunepolitikken i Kristiansand i to tiår, både i bystyret, formannskapet og byutviklingsstyret. Her har han vært talsmann for at strandområder skulle være tilgjengelige for alle og han var engasjert i arbeidet for å få etablert en kystsoneplan.

Sterkere satsing på kollektivtransport med økt økonomisk støtte, kollektivfelt og redusert parkering i sentrum har også vært noen av Holmelids fanesaker.

Alf Holmelid var en aktiv pådriver for at Kristiansand skulle profilere seg som miljøby med miljøbyprogram, og han var blant annet med i arbeidsgruppen for den første klimaplanen i Kristiansand.

Miljøprisen

Kommunens miljøpris ble for første gang delt ut i 2013. I retningslinjene for prisen heter det at den som er aktuell kandidat til prisen skal ha gjort «... en betydelig innsats for å fremme en miljøvennlig utvikling i Kristiansand.»

Juryen for 2015 har bestått av Tor Utsogn (Frp) fra formannskapet, Arne Otto Iversen fra Klimaalliansen og fagkoordinator for klima og miljø i Kristiansand kommune Kim Øvland.

Tidligere mottakere:

  • 2013: Einar Øslebye – Grønt flagg-koordinator, miljøentusiast og mangeårig speiderleder
  • 2014: Cornelis Verkerk – miljøvennlig byggteknikk og utvikling av passivhusprosjektet Gurines hage på Hamresanden
Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 10.06.2015 10:38
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?