Gå til hovedinnhold

Kommunens første personvernombud

Funksjonen som personvernombud for Kristiansand kommune er på plass. Ingrid Skaim har fått ansvaret fra 3. september, og har allerede fått sine første oppdrag.

Rådgivning og tilsyn

Ingrid Skaim, Kristiansand kommunes første personvernombud, henviser til nyttig informasjon på kommunens nettside om personvernerklæringen, informasjonskapsler og kontaktinformasjon for innbyggere. Foto: Ragna Marie Henden

– Oppgaven som personvernombud er i hovedsak å informere og gi råd om de forpliktelsene kommunen har etter personvernlovgivningen. Det gjelder den behandlingsansvarlige eller databehandleren, samt til de ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger i kommunen, forteller Ingrid Skaim, Kristiansand kommunes første personvernombud for kommuneansatte og innbyggere.

– Jeg vil samarbeide med Datatilsynet, søke råd og fungere som et kontaktpunkt for tilsynet ved eventuelle spørsmål, sier kommunens nye personvernombud, som rapporterer til rådmannen.

– Selv om jeg som personvernombud har en rolle i å kontrollere at regelverket følges, er det fremdeles behandlingsansvarlige eller databehandleren, som er ansvarlig for at personvernlovgivningen følges, sier Skaim. – Dette er en uavhengig ombudsstilling, som har ansvar for å vurdere om behandlingsansvarlige i kommunen overholder reglene i personopplysningsloven. Ombudet skal gi råd og påse at behandlingsansvarlige av personopplysninger har et system for internkontroll som tilfredsstiller personopplysningsloven.

– I tillegg skal jeg hjelpe registrerte personer med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger, sier det nye personvernombudet i Kristiansand.

Ingrid Skaim

Skaim synes det er en spennende oppgave som er viktig både for kommuneansatte og innbyggere.

– Det er viktig å bidra til bevisstgjøring og beskyttelse mot misbruk av persondata og identitetstyveri. Spennende er det også å få ansvar for en funksjon som er nyopprettet, og jeg ser frem til å utvikle ombudsjobben fremover, sier Skaim

Ingrid Skaim har vært innkjøpssjef i Kristiansand kommune i 12 år fram til 2017, og har den siste tiden blant annet ledet et prosjekt med å kartlegge alle innkjøpsavtaler i Søgne, Songdalen og Kristiansand for nye Kristiansand. I tillegg jobber hun med kvalitet og HMS, og oppdatering av HMS-håndboka for nye Kristiansand.

Første oppdrag

Ingrid Skaim har allerede fått to oppdrag. En person har spurt om innsyn i hva kommunen har lagret om vedkommende, og til hvilket formål. Det er også rapportert et mulig brudd i personvernloven som det nye personvernombudet skal undersøke.

Innbyggere og ansatte

Kristiansand kommunes personvernombud skal påse at personvernet ivaretas både for kommunens innbyggere og ansatte. Kommunens innbyggere kan kontakte personvernombudet dersom de har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. Kommunen har en egen nettside med informasjon om personvern.

Informasjon om personvern

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker innsyn i, retting eller sletting av egne personopplysninger kontakter du postmottak@kristiansand.kommune.no.

GDPR

Stillingen som personvernombud er opprettet på bakgrunn av personvernforordningen. Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR, er en forordning som skal styrke og harmoniserepersonvernet ved behandling av personopplysninger i EU. Personvernforordningen gjelder også i EØS, og i Norge trådte forordningen i kraft 20. juli 2018.

I forbindelse med GDPR kreves det at store organisasjoner og bedrifter har fokus på å følge personvernloven, og gjerne har et eget personvernombud.

Kontakt

Personvernombud Ingrid Skaim, mobil 906 33 095
Organisasjonsdirektør Eva Berglund Åsland, mobil 906 73 396

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 05.09.2018 13:22
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?