Gå til hovedinnhold

Kommunen bistår politi og Arbeidstilsynet

Kristiansand kommune bistår Arbeidstilsynet og politiet etter ulykken ved Karuss barnehage.

Dokumentasjon

Karuss barnehage. Foto: Svein Tybakken.


– Vi har et kvalitetssystem og rutiner som trer i kraft når vi gjennomfører investeringsprosjekt og er byggherre. Nå bistår vi Arbeidstilsynet og politiet med det de trenger av dokumentasjon i etterforskingen.  Deretter vil det være naturlig for oss å gå gjennom rutiner når hendelsesforløpet til denne ulykken er etterforsket og klarlagt, opplyser teknisk direktør i Kristiansand kommune, Ragnar Evensen. 

Kommunen kan ikke kommentere rundt årsaker til ulykken ved Karuss barnehage og henviser til etterforskingen som politiet og Arbeidstilsynet gjør i saken. Dette gjelder både hvorvidt avtaler og rutiner er fulgt ved utførelsen av arbeidet. 

Sikkerhet er førsteprioritet

Kommunen følger nå opp med informasjon til egne ansatte og entreprenører for å minne om at sikkerhet er førsteprioritet.

– Det skal vises stor aktsomhet når de ferdes i store kjøretøy, ikke minst i nærheten av barnehager og skoler. Også alle brøytekontraktører er påminnet om å vise ekstra stor aktsomhet langs gang- og sykkelveier og i nærhet av skoler, barnehager og i boligområder, sier Evensen.

Kriseteamet følger opp

Kristiansand kommunes psykososiale kriseteam, PP-tjenesten og barnevernet følger opp med nødvendig bistand til alle berørte i tiden fremover.

– I tillegg til å bistå de pårørende og berørte på beste måte, er det flere som trenger hjelp til å bearbeide sorg og inntrykk etter tragedien. Kommunens ressurser stilles til rådighet så lenge det er behov og ønske om det, sier seniorrådgiver Svein Tore Kvernes hos oppvekstdirektøren.

Kontaker for media

Teknisk direktør Ragnar Evensen, 901 98 087

Seniorrådgiver hos oppvekstdirektøren, Svein Tore Kvernes, 915 72 399

 

Forfatter: Hilde Fjukstad/Stein Otto Daatland
Publisert: 08.03.2017 13:46
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?