Kommunalutvalget 29. august

Kommunalutvalget har møte i 29. august klokka 0900. Merk at møtet holdes i møterom Else Marie Jacobsen, i kjelleren i Rådhuskvartalet. Møtet er åpent for publikum.

Saker til behandling

Merk at møtet holdes i møterom Else Marie Jacobsen, i kjelleren i Rådhuskvartalet da Rådhuset renoveres.

På møtet skal politikerne blant annet behandle kommunens eierberetning 2016, flere årsrapporter for 2016 og organisering av asyl-, flyktning- og integreringsarbeidet i kommunen. Det blir også orientering om kommunens samarbeid med vennskapsbyen Rashahi og kjøp av serviceboliger fra Kristiansand Boligstiftelse.

Her er oversikten over alle sakene kommunalutvalget skal behandle på møtet.

Saker

56/17 Program for møtet
57/17 Godkjenning av protokoller fra kommunalutvalgets møter 13.06.17, 21.06.17 og 29.06.17
  Økonomi
58/17 Kristiansand kommune - Eierberetning 2016
59/17 Årsrapport 2016 - KBR IKS
60/17 Årsrapport 2016 - Agder Kollektivtrafikk AS
61/17 Årsrapport 2016 - Agder Energi
62/17 Årsrapport 2016 - Varodd AS
63/17 Årsrapport 2016 - Avfall Sør Holding AS
  Helse og sosial
64/17 Organisering av asyl- flyktning- og integreringsarbeidet i Kristiansand kommune
  Teknisk
65/17 Utbyggingsavtale Strømsheia
66/17 Utbyggingsavtale Sømsveien 12
  Kristiansand Eiendom
67/17 Lund Torv, samarbeidsavtale
Saker fra kommunalutvalget 13. juni
44/17 Program for møtet
45/17 Kommunalutvalget som generalforsamling
46/17 Godkjenning av protokoll fra kommunalutvalgets møte 06.06.17
47/17 Stiftelsen Fullriggeren - søknad Kristiansand kommune 2017
48/17 Konstituering av oppvekstdirektør
49/17 Salg av grunn - Kommunens forvaltningspraksis og delegasjon
50/17 Kongsgård Alle 37 - salg av eiendom
51/17 Forslag til utbyggingsavtale Egshaugen 2
52/17 Forslag til Boligprogram 2018-2021
53/17 Notat om videre arbeid med Helsebyen Eg
54/17 Tilflytterkampanje studenter
Saker fra kommunalutvalgets møte 6. juni
36/17 Godkjenning av protokoll fra kommunalutvalgets møte 09.05.17
37/17  1. tertialrapport 2017- Økonomisektoren
38/17  1. tertialrapport 2017 Kristiansand Eiendom
39/17 1. tertialrapport 2017 - Organisasjonssektoren
40/17 1. tertialrapport 2017 Driftsdelen
41/17 1. tertialrapport 2017 - Investeringsdelen
42/17 Konsekvensutredning av innføring av gjengs leie - Kristiansand Boligselskap KF
43/17 Stiftelsen Fullriggeren - søknad Kristiansand kommune 2017

Vedtak

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Det skjer som regel samme dag. Vedtaket vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak her.

Noen av sakene som kommunalutvalget behandler skal videre til bystyret. Enkelte av sakene har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til kommunalutvalget. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak.

På en del av møtene er det også informasjon om ulike temaer før behandlingen av sakene begynner. Dette finner du informasjon om i vedlegget «Program for møtet».

Kommunalutvalgets medlemmer

Her finner du navn og kontaktinformasjon til alle medlemmene i kommunalutvalget. 

Ta kontakt

Partiene i kommunalutvalget har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Oversikt over gruppeledere

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 22.08.2017 15:00
Sist endret: 22.08.2017 15:55