Gå til hovedinnhold

Kommunalutvalget 12. februar

Kommunalutvalget har møte 12. mars i formannskapssalen i Rådhuset fra klokka 09.00. Møtet er åpent for publikum.

Saker til behandling

Kommunalutvalget holder sine møter i formannskapssalen i Rådhuset. Foto: Svein Tybakken

Kl. 09.00-09.30: Orientering om arbeidet som rådgiver for flerkulturell dialog i Kristiansand kommune ved rådgiver for flerkulturell dialog, Kim H. Gronert

Saker:

 • Godkjenning av protokoll fra kommunalutvalgets møte 12.02.19
 • Utbyggingsavtale Kvartal II
 • Tronstadvann interkommunale vannverk IKS - nedleggelse av selskapet
 • Årsoversikt økonomiske uregelmessigheter og misligheter som er endelig innberettet til kontrollutvalget 2018

Sakspapirer

Saker behandlet i 2019

Saker fra møtet 12. februar

Kl. 09.00 - 09.15 Ventilasjon med kjøling i gamle Rådhuset drøfte notat av 23.01.19
Kl. 09.15 - 09.45 Orientering om Øvre Slettheia barnehage ved Kristiansand eiendom
Kl. 09.45 - 10.15 Leie til eie ved Kristiansand eiendom
Kl. 10.15 - 11.30 Saksbehandling (se sakskartet)
Kl. 11.45 - 16.00 Samarbeidsutvalget Kristiansand – Stavanger (se program i sakskartet)

Sakskart 12. februar 

Saker fra møtet 15. januar

Kl. 09.00 – 09.30
Re-lansering av Makerspace i Kristiansand – et senter for kreativitet og utvikling i sentrum ved styreleder Søren Kragholm og styremedlem Robert Kristiansen.

Deretter blir det behandling av disse sakene:

 • Godkjenning av protokoll fra kommunalutvalgets møte 11.12.18.
 • Forslag til omorganisering av Kristiansand Boligselskapet KF til ny enhet Bolig i Nye Kristiansand.

Sakskart

Saker behandlet i 2018

Saker fra møtet 11. desember

Kl. 09.00 – 10.30
MATERIALBRUK I BYGG (By- og miljøutvalget inviteres)
Innledning ved eiendomssjef Hans-Christian Gram

Kl. 09.00 – 09.30
Bærekraftig byggeri – erfaringer og muligheter ved tredriver Kristin Vedum

Kl. 09.30 – 10.10
Miljøvurdering av bygg - kunnskapsgrunnlag og status ved Seniorforsker Anne Rønning, Østfoldforskning

Kl. 10.10 -10.30
Kort om status byggeprosjekter, Wilds Minne Skole ved prosjektleder Morten Stensrud og Arkitekt Amtedal og Hansen

Kl. 10.45 – 11.00 Ekstraordinær generalforsamling i Kristiansand Kino Holding
(se egen innkalling)

Deretter behandling av sakskart.

Saksliste 11. desember

Saker fra møtet 20. november

Kl. 09.00 - 09.30
Presentasjon av revisjonsrapport «Evaluering av Kristiansand Boligselskap KF» ved revisjonssjef Tor Ole Holbek

Deretter behandling av sakskart.

Saksliste 20. november

Saker fra møtet 6. november

 Kl. 09.00 – 09.30 Informasjon om «En by for alle» ved rådgiver Toril Hogstad, by- og samfunnsenheten.

En by for alle

Etter informasjonen starter kommunalutvalget saksbehandling.

Saksliste 6. november 

Saker fra møtet 23. oktober

Saksliste 23.oktober

Saker fra møtet 9. oktober

Saksliste 9. oktober

Saker fra møtet 18. september

Saksliste 18. september

Saker fra møtet 4. september

Saksliste 4. september

Saker fra møtet 21. august

Kl. 08.45-10.30 er kommunalutvalget hos Via Partner. 

Kl. 10.30 reiser de tilbake til rådhuset for ordinært kommunalutvalgsmøte.

kl. 10.45-11.15: Livssituasjonen for konvertitter i Kristiansand ved rådgiver Kim H. Gronert.

Saksliste

53/18 Program for møtet
54/18 Godkjenning av protokoll fra kommunalutvalgets
møter 12.06.18 og 19.06.18
55/18 Årsrapport 2017 Avfall Sør Holding AS
56/18 Kristiansand kommune - Eierberetning 2017
Saker fra møtet 19. juni

Kl. 09.00-10.20 er det generalforsamling for Kristiansand kommunes heleide aksjeselskaper.

Saksliste

Kl. 09.00 Kjøkkenservice Industrier AS
Kl. 09.10 VIA Partner AS
Kl. 09.20 M/S Maarten AS
Kl. 09.30 Bredalsholmen Eiendom AS
Kl. 09.40 Sørlandshallen Eiendom AS
Kl. 09.50 Kristiansand Kino Holding AS
Kl. 10.00 Kristiansand Næringsselskap AS

Fra ca kl. 10.20 er det ordinært kommunalutvalgsmøte hvor disse sakene skal behandles: 

 • Kulturhuset Samsen – vurdering av alternativer etter anbudskonkurrranse
 • Opsjonsavtale Gr 112, Bnr 135 - Brattvollsheia
 • Makerspace Norway - søknad om tilskudd
Saker fra møtet 12. juni

Kl. 09.00 – 09.30 Orientering om A-krim ved rådgiver Nils Kristian Aarsland, kemnerkontoret.

Saksliste

37/18 Program for møtet
38/18 Godkjenning av protokoll fra kommunalutvalgets
møte 29.05.18
39/18 1. tertialrapport 2018 Driftsdelen
40/18 1. tertialrapport 2018 - Investeringsdelen
41/18 Ny kulturskole på Silokaia – alternativer, kalkyler og
fremdrift
42/18 Forslag utbyggingsavtale Marviksletta B2
43/18 Mæbø 1/6 - forslag til utbyggingsavtale
44/18 Skylleviga - forslag til utbyggingsavtale
45/18 Forslag til Boligprogram 2019-2022
46/18 Oppfølging av verbalforslag i bystyret sak 164/17 -
seksuell trakassering
47/18 Verbalforslag arbeidsplasser for
minoritetsspråklige og flyktninger i kommunale
jobber. Ny utredning.
48/18 Svar på verbalforslag - evaluering Stillingsbanken
Saker fra møtet 8. mai

Første del av møtet er bedriftsbesøk hos Redrock i Sørlandsparken og Mecatronics Innovation Lab AS MIL.

Kl. 08.30 Felles transport fra rådhuskvartalet, Kristiansand (NB! Merk tidspunkt)

Kl. 08.45-09.45 Bedriftsbesøk Redrock, Sørlandsparken ved adm. dir. Christoffer Jørgenvåg

Kl. 09.45 Transport til Mecatronics Innovation Lab AS MIL

Kl. 10.15-12.00 Besøk Mecatronics Innovation Lab AS MIL ved adm. dir. Bernt Inge Øhrn

Kl. 12.00 Retur til rådhuset

Ca. kl. 12.45 Behandling av sakskart

Saksliste

22/18 Program for møtet
23/18 Godkjenning av protokoll fra kommunalutvalgets møte 17.4.18
24/18 Årsrapport 2017 - Økonomisektoren
25/18 Årsrapport 2017 - sektor 5.2. Kristiansand Eiendom
26/18 Årsrapport 2017 - Organisasjonssektoren
27/18 Årsrapport for Kristiansand kommune 2017 (Bystyresak)
28/18 Svar på verbalforslag - Iverksetting av prosjekt "Kvinner i brann" i IKS Kristiansandsregionen Brann og Redning (KBR) (Bystyresak)

Tilleggssak

29/18 Konstituering oppvekstdirektør
Saker fra møtet 17. april

Kl. 09.00 – 10.30 Besøk til UiA Nyskapning
Velkommen ved leder Bjørn-Tore Flåten
Omvisning av bygg
Presentasjon av prosjekter - Deling for læring - R-Ex - Anzyz

Fra kl 11.00 fortsetter møtet med saksbehandling i formannskapssalen i Rådhuset.

Saksliste

Saker fra møtet 13. mars

Første delen av møtet holdes i lokalene til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen i Dronningens gate 2 A.

Klokka 11.20 fortsetter møtet med generalforsamling, orienteringer og behandling av sak i formannskapssalen i Rådhuset.

Møteinnkalling

Fra klokka 09.00 til 11.00 skal kommunalutvalget møte styret i Næringsforeningen og LO.

Næringsutvikling, heltid/deltid og status for arbeidet med nye Kristiansand er blant temaene for møtet.

Klokka 11.30 avholder kommunalutvalget ekstraordinær generalforsamling i Kristiansand kino Holding AS.

Deretter er det orienteringer om likestilt arbeidsliv og presentasjon av mulighetsstudien for Helsebyen Eg.

Kommunalutvalget skal også behandle et forslag om arbeidsplasser for minoritetsspråklige og flyktninger i kommunale jobber.

Saker fra møtet 13. februar

Møtet starter med orienteringer. Den første er ved teknisk direktør Terje Lilletvedt om status for Kroodden. Orienetringen er unntatt offentlighet etter kommunelovens paragraf 31.5 (tungtveiende offentlige interesser).  Møtet åpner med neste orientering som gjelder status for Kristiansand Business Region ved næringssjef Geir Askvik Haugum.

Kommunalutvalget skal også blant annet behandle plan for videreutvikling av Bragdøya. Planen handler først og fremst om å videreføre det gode samarbeidet som er etablert mellom ulike kommunale etater og de frivillige aktørene, samt å fullføre igangsatte prosjekter og planer fra forrige periode.

Politisk agenda finner du program for møtet og tilgjengelige saksdokumenter.

Saker fra møtet 30. januar

Fra kl. 09.00 til 11.30 hadde kommunalutvalget eiermøte med KNAS.

Saker fra møtet 24. januar
1/18 Godkjenning av protokoll fra kommunalutvalgets møter 21.11.17 og 05.12.17
2/18 Samarbeidsavtale mellom stiftelsene Christian Radich, Fullriggeren Sørlandet og Seilskipet Statsraad Lehmkuhl – Orientering
3/18 Opprettelse av Stiftelsen Barnefilmfestivalen og oppnevning av styre i stiftelsen
4/18 Evaluering av Kristiansand Boligselskap
5/18 Presisering av Cultivas virkeområde som følge av kommunesammenslåing fra 2020
6/18 Bydalstjønna 14/7 mfl. - utbyggingsavtale

Saker behandlet i 2017

Saker fra møtet 5. desember

Kl. 08.30 – 08.50 Ordinært kommunalutvalgsmøte for behandling av sakskart.

109/17

Kommunalutvalgssak: Salg av aksjer i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS til Sørvest Bomvegselskap AS

110/17 Bystyresak: Konstituering av ny midlertidig Rådmann

Etter ordinært møtet drar kommunalutvalget til Stavanger kommune på dagsbesøk. Se møteinnkalling for detaljer.

Saker fra møtet 21. november

Kl. 09.00 – 10.45 Ordinært kommunalutvalgsmøte med saksbehandling

Kl. 11.00 Kommunalutvalget deltar på åpningen av Via Partners nye lokaler i Hellemyrbakken 3a

103/17                 Program for møtet 21.11.17                    
                    104/17                 Godkjenning av protokoll fra kommunalutvalgets møter 31.10.17 og 07.11.17                    
                    105/17                 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2018-2021                    
                    106/17                 Forslag til framtidig organisering av kommunens samarbeid med vennskapsbyen Rajshahi i Bangladesh                    
                    107/17                 Utredning av konsept for "Helsehus"                    
                    108/17                 Hustofta vest- utbyggingsavtale
Saker fra møtet 7. november:
98/17                 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Økonomisektoren                    
                    99/17                 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2018-2021  Driftstilskudd 2018 Kirkelig fellesråd                    
                    100/17                 Rådmannens forslag til handlingsprogram 2018-2021 og årsbudsjett 2018 for Organisasjonssektoren                    
                    101/17                 Sektor 5.2 – forslag til handlingsprogram 2018-2021 – årsbudsjett 2018                       
                    102/17                 Boligprogram 2018-2021
Saker fra møtet 31. oktober

Møtet begynner med at kommunalutvalget møter LO og styret i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Klokka 11.30 er holdes det ekstraordinære generalforsamlinger i Kristiansand Næringsselskap AS, Via Partner AS og Kjøkkenservice Industrier AS.

Deretter er det behandling av disse sakene:

 • Godkjenning av protokoll fra kommunalutvalgets møter 10.10.17 og 11.10.17
 • Krav om systematisk likestillingsarbeid til kommunens leverandører
 • Uroprosjektet - avklaring om økonomisk bidrag
 • Konstituering av rådmann
Saker fra møtet 12. september

På møtet skal politikerne i kommunalutvalget, før de begynner på selve sakslisten, bli orientert av daglig leder Heidi Sørvig i USUS om reiselivssesongen 2017 og planer mot 2018. De skal også få en orientering om egen strategien for likestilling, inkludering og mangfold; «Kristiansand – en by for alle!» ved rådgiver i by- og samfunnsenheten, Toril Hogstad.

På sakslisten til kommunalutvalget står blant annet Kilden IKS' økonomiske bærekraft når det gjelder fremtidige kostnader til forvaltning, vedlikehold og drift. Rådmannen ber selskapet gjøre en ny vurdering av fondsavsentningene.

Kommunalutvalget skal også behandle utbyggingsavtale for Tyttebærheia øst samt årsrapporter for USUS AS, Sørlandets Europakontor AS, Etablerersenter Vest-Agder IKS og Innoventus Sør AS. De skal også velge valgkomite for kommunens heleide aksjeselskap.

Her er oversikten over alle sakene kommunalutvalget skal behandle på møtet.

68/17 Program for møtet 12.09.17
69/17 Godkjenning av protokoll fra kommunalutvalgets møte 29.08.17
70/17 Valg av valgkomite for kommunens heleide aksjeselskap
71/17 Kilden IKS - Vurdering av økonomisk bærekraft
72/17 Tyttebærheia øst - utbyggingsavtale 
73/17 Årsrapport 2016 - USUS AS 
74/17 Årsrapport 2016 - Sørlandets Europakontor AS 
75/17 Årsrapport 2016 - Etablerersenter Vest-Agder IKS 
76/17 Årsrapport 2016 - Innoventus Sør AS 
77/17 Forslag til møteplan for kommunalutvalg, formannskap og bystyret for 2018 
 Saker fra kommunalutvalget  29. august

Saker

56/17 Program for møtet
57/17 Godkjenning av protokoller fra kommunalutvalgets møter 13.06.17, 21.06.17 og 29.06.17
  Økonomi
58/17 Kristiansand kommune - Eierberetning 2016
59/17 Årsrapport 2016 - KBR IKS
60/17 Årsrapport 2016 - Agder Kollektivtrafikk AS
61/17 Årsrapport 2016 - Agder Energi
62/17 Årsrapport 2016 - Varodd AS
63/17 Årsrapport 2016 - Avfall Sør Holding AS
  Helse og sosial
64/17 Organisering av asyl- flyktning- og integreringsarbeidet i Kristiansand kommune
  Teknisk
65/17 Utbyggingsavtale Strømsheia
66/17 Utbyggingsavtale Sømsveien 12
  Kristiansand Eiendom
67/17 Lund Torv, samarbeidsavtale
Saker fra kommunalutvalget 13. juni
44/17 Program for møtet
45/17 Kommunalutvalget som generalforsamling
46/17 Godkjenning av protokoll fra kommunalutvalgets møte 06.06.17
47/17 Stiftelsen Fullriggeren - søknad Kristiansand kommune 2017
48/17 Konstituering av oppvekstdirektør
49/17 Salg av grunn - Kommunens forvaltningspraksis og delegasjon
50/17 Kongsgård Alle 37 - salg av eiendom
51/17 Forslag til utbyggingsavtale Egshaugen 2
52/17 Forslag til Boligprogram 2018-2021
53/17 Notat om videre arbeid med Helsebyen Eg
54/17 Tilflytterkampanje studenter
Saker fra kommunalutvalgets møte 6. juni
36/17 Godkjenning av protokoll fra kommunalutvalgets møte 09.05.17
37/17  1. tertialrapport 2017- Økonomisektoren
38/17  1. tertialrapport 2017 Kristiansand Eiendom
39/17 1. tertialrapport 2017 - Organisasjonssektoren
40/17 1. tertialrapport 2017 Driftsdelen
41/17 1. tertialrapport 2017 - Investeringsdelen
42/17 Konsekvensutredning av innføring av gjengs leie - Kristiansand Boligselskap KF
43/17 Stiftelsen Fullriggeren - søknad Kristiansand kommune 2017

Vedtak

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Det skjer som regel samme dag. Vedtaket vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak her.

Noen av sakene som kommunalutvalget behandler skal videre til bystyret. Enkelte av sakene har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til kommunalutvalget. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak.

På en del av møtene er det også informasjon om ulike temaer før behandlingen av sakene begynner. Dette finner du informasjon om i vedlegget «Program for møtet».

Kommunalutvalgets medlemmer

Her finner du navn og kontaktinformasjon til alle medlemmene i kommunalutvalget. 

Ta kontakt

Partiene i kommunalutvalget har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Oversikt over gruppeledere

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 05.03.2019 13:50
Sist endret: 05.03.2019 13:50

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?